Jakość powietrza
Stopień jakości powietrza Dobra
Legenda
  Bardzo dobra
  Dobra
  Umiarkowana
  Brak danych
  Dostateczna
  Zła
  Bardzo zła
tabelka scrollowana
Czujniki GIOŚ NO2 CO O3 SO2
ul. Sienkiewicza   29.17   1097.18   7.4   10.96
- - - - PM2.5 PM10 - - - - - - - -
ul. Sienkiewicza   -   43.39
Czujniki o mniejszej dokładności:
Kamieniec   106.63   133.63
Józefa Piłsudskiego   24.15   34.22
Tytusa Chałubińskiego   24.44   34.28
Zofii i Witolda Paryskich   39.08   55.93
Kuźnice   4.35   5.33
Szkoła Podstawowa w Kościelisku   5.51   6.36
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3
Partner: airly
Pon. 05.12 01:00
Zachmurzenie
3° / 3° zachmurzenie duże
Pon. 13:00
Zachmurzenie
Wt. 13:00
Śnieg
Śr. 13:00
Zachmurzenie
-0°
Czw. 13:00
Zachmurzenie
-0°
Pt. 13:00
Zachmurzenie
Zdjęcie promujące Zakopane

W Zakopanem stanął pojemnik na elektroodpady


Przed Urzędem Miasta Zakopane na ul. Kościuszki stanął dzisiaj pojemnik na elektroodpady, przeznaczony do zbierania śmieci takich jak: drobna elektronika, telefony komórkowe, ładowarki, sprzęt komputerowy, baterie i żarówki. 

Wrzucając elektrośmieci do dedykowanego pojemnika mamy pewność, że odpady trafią do specjalistycznego zakładu przetwarzania. W ten sposób chronimy środowisko przed wydostaniem się do gleby, wód gruntowych i powietrza metali ciężkich zawartych w sprzętach elektronicznych. 

Zachęcamy do świadomej segregacji odpadów!

(WK)