Jakość powietrza
Stopień jakości powietrza Bardzo dobra
Legenda
  Bardzo dobra
  Dobra
  Umiarkowana
  Brak danych
  Dostateczna
  Zła
  Bardzo zła
tabelka scrollowana
Czujniki GIOŚ NO2 CO O3 SO2
ul. Sienkiewicza   6.18   0   63.32   0
- - - - PM2.5 PM10 - - - - - - - -
ul. Sienkiewicza   -   8.93
Czujniki o mniejszej dokładności:
Kamieniec   14.02   18.16
Józefa Piłsudskiego   17.73   23.49
Tytusa Chałubińskiego   16.29   22.1
Zofii i Witolda Paryskich   15.12   22.09
Kuźnice   18.45   25.81
Szkoła Podstawowa w Kościelisku   0.86   1.23
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3
Partner: airly
Nd. 21.04 20:00
Śnieg
3° / -2° słabe opady śniegu
Pon. 14:00
Śnieg
Wt. 14:00
Zachmurzenie
Śr. 14:00
Śnieg
Czw. 14:00
Śnieg
Pt. 14:00
Zachmurzenie
Zdjęcie promujące Zakopane

W Zakopanem stanął pojemnik na elektroodpady


Przed Urzędem Miasta Zakopane na ul. Kościuszki stanął dzisiaj pojemnik na elektroodpady, przeznaczony do zbierania śmieci takich jak: drobna elektronika, telefony komórkowe, ładowarki, sprzęt komputerowy, baterie i żarówki. 

Wrzucając elektrośmieci do dedykowanego pojemnika mamy pewność, że odpady trafią do specjalistycznego zakładu przetwarzania. W ten sposób chronimy środowisko przed wydostaniem się do gleby, wód gruntowych i powietrza metali ciężkich zawartych w sprzętach elektronicznych. 

Zachęcamy do świadomej segregacji odpadów!

(WK)