Jakość powietrza
Stopień jakości powietrza Dobra
Legenda
  Bardzo dobra
  Dobra
  Umiarkowana
  Brak danych
  Dostateczna
  Zła
  Bardzo zła
tabelka scrollowana
Czujniki GIOŚ NO2 CO O3 SO2
ul. Sienkiewicza   7.24   0   75.13   0
- - - - PM2.5 PM10 - - - - - - - -
ul. Sienkiewicza   -   21.01
Czujniki o mniejszej dokładności:
Kamieniec   2.57   3.58
Józefa Piłsudskiego   2.77   4.83
Tytusa Chałubińskiego   3.76   5.18
Zofii i Witolda Paryskich   3.84   6.81
Kuźnice   2.11   3.41
Szkoła Podstawowa w Kościelisku   0.86   1.08
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3
Partner: airly
Sob. 22.06 17:00
Deszczowo
22° / 13° słabe opady deszczu
Nd. 14:00
Słonecznie
20°
Pon. 14:00
Słonecznie
19°
Wt. 14:00
Słonecznie
23°
Śr. 14:00
Deszczowo
22°
Czw. 14:00
Deszczowo
20°
Zdjęcie promujące Zakopane

Urząd Miasta Zakopane informuje, iż z dniem 1 stycznia 2018 r. nowelizacja ustawy Prawo wodne nałożyła na samorządy gmin nowe obowiązki związane z poborem od właścicieli nieruchomości opłat za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej (potocznie - podatek deszczowy).

Opłata ta dotyczy nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m2, na których wykonano roboty lub obiekty budowlane trwale związane z gruntem mające wpływ na zmniejszenie retencji przez wyłączenie więcej niż 70% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej.

Na obecnym etapie gmina prowadzi inwentaryzację nieruchomości, których może dotyczyć ograniczenie retencji na poziomie wymagającym ponoszenia ustawowych opłat.

W związku z powyższym Urząd Miasta Zakopane zwraca się z prośbą do wszystkich właścicieli i zarządców nieruchomości kwalifikujących się do ponoszenia tych opłat o zgłaszanie się do Wydziału Ochrony Środowiska (pok. 211) lub o kontakt telefoniczny pod nr (18)2020413 w terminie do dnia 20 kwietnia2018 r. w celu ustalenia szczegółów i wymiaru omawianej opłaty za ograniczenie retencji terenowej.

Pod podanym numerem telefonu można również otrzymać dodatkowe informacje w zakresie przedmiotowej opłaty.

(APM)