Jakość powietrza
Stopień jakości powietrza Umiarkowana
Legenda
  Bardzo dobra
  Dobra
  Umiarkowana
  Brak danych
  Dostateczna
  Zła
  Bardzo zła
tabelka scrollowana
Czujniki GIOŚ NO2 CO O3 SO2
ul. Sienkiewicza   13.46   395.31   82.18   7.29
- - - - PM2.5 PM10 - - - - - - - -
ul. Sienkiewicza   -   63.88
Czujniki o mniejszej dokładności:
Kamieniec   35.38   45.91
Józefa Piłsudskiego   29.07   38.27
Tytusa Chałubińskiego   30.1   39.31
Zofii i Witolda Paryskich   23.15   33.05
Kuźnice   25.58   33.62
Szkoła Podstawowa w Kościelisku   13.52   16.58
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3
Partner: airly
Czw. 09.02 13:00
Słonecznie
-1° / -12° bezchmurnie
Pt. 13:00
Zachmurzenie
-0°
Sob. 13:00
Śnieg
Nd. 13:00
Zachmurzenie
-0°
Pon. 13:00
Zachmurzenie
Wt. 10:00
Zachmurzenie
Zdjęcie promujące Zakopane

Urząd Miasta Zakopane informuje, iż z dniem 1 stycznia 2018 r. nowelizacja ustawy Prawo wodne nałożyła na samorządy gmin nowe obowiązki związane z poborem od właścicieli nieruchomości opłat za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej (potocznie - podatek deszczowy).

Opłata ta dotyczy nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m2, na których wykonano roboty lub obiekty budowlane trwale związane z gruntem mające wpływ na zmniejszenie retencji przez wyłączenie więcej niż 70% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej.

Na obecnym etapie gmina prowadzi inwentaryzację nieruchomości, których może dotyczyć ograniczenie retencji na poziomie wymagającym ponoszenia ustawowych opłat.

W związku z powyższym Urząd Miasta Zakopane zwraca się z prośbą do wszystkich właścicieli i zarządców nieruchomości kwalifikujących się do ponoszenia tych opłat o zgłaszanie się do Wydziału Ochrony Środowiska (pok. 211) lub o kontakt telefoniczny pod nr (18)2020413 w terminie do dnia 20 kwietnia2018 r. w celu ustalenia szczegółów i wymiaru omawianej opłaty za ograniczenie retencji terenowej.

Pod podanym numerem telefonu można również otrzymać dodatkowe informacje w zakresie przedmiotowej opłaty.

(APM)