Jakość powietrza
Stopień jakości powietrza Dobra
Legenda
  Bardzo dobra
  Dobra
  Umiarkowana
  Brak danych
  Dostateczna
  Zła
  Bardzo zła
tabelka scrollowana
Czujniki GIOŚ NO2 CO O3 SO2
ul. Sienkiewicza   3.04   0   100.31   0
- - - - PM2.5 PM10 - - - - - - - -
ul. Sienkiewicza   -   20.75
Czujniki o mniejszej dokładności:
Kamieniec   -   -
Józefa Piłsudskiego   4.81   6.35
Tytusa Chałubińskiego   7.25   9.27
Zofii i Witolda Paryskich   7   9.31
Kuźnice   6.55   8.35
Szkoła Podstawowa w Kościelisku   -   -
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3
Partner: airly
Śr. 27.09 17:00
Słonecznie
22° / 12° bezchmurnie
Czw. 14:00
Zachmurzenie
21°
Pt. 14:00
Słonecznie
21°
Sob. 14:00
Zachmurzenie
17°
Nd. 14:00
Zachmurzenie
16°
Pon. 14:00
Zachmurzenie
18°
Zdjęcie promujące Zakopane

Urząd Miasta Zakopane informuje, iż z dniem 1 stycznia 2018 r. nowelizacja ustawy Prawo wodne nałożyła na samorządy gmin nowe obowiązki związane z poborem od właścicieli nieruchomości opłat za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej (potocznie - podatek deszczowy).

Opłata ta dotyczy nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m2, na których wykonano roboty lub obiekty budowlane trwale związane z gruntem mające wpływ na zmniejszenie retencji przez wyłączenie więcej niż 70% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej.

Na obecnym etapie gmina prowadzi inwentaryzację nieruchomości, których może dotyczyć ograniczenie retencji na poziomie wymagającym ponoszenia ustawowych opłat.

W związku z powyższym Urząd Miasta Zakopane zwraca się z prośbą do wszystkich właścicieli i zarządców nieruchomości kwalifikujących się do ponoszenia tych opłat o zgłaszanie się do Wydziału Ochrony Środowiska (pok. 211) lub o kontakt telefoniczny pod nr (18)2020413 w terminie do dnia 20 kwietnia2018 r. w celu ustalenia szczegółów i wymiaru omawianej opłaty za ograniczenie retencji terenowej.

Pod podanym numerem telefonu można również otrzymać dodatkowe informacje w zakresie przedmiotowej opłaty.

(APM)