Jakość powietrza
Stopień jakości powietrza Dobra
Legenda
  Bardzo dobra
  Dobra
  Umiarkowana
  Brak danych
  Dostateczna
  Zła
  Bardzo zła
tabelka scrollowana
Czujniki GIOŚ NO2 CO O3 SO2
ul. Sienkiewicza   19.25   481.46   85.35   10.35
- - - - PM2.5 PM10 - - - - - - - -
ul. Sienkiewicza   -   26.65
Czujniki o mniejszej dokładności:
Kamieniec   33.26   42.97
Józefa Piłsudskiego   24.79   32
Tytusa Chałubińskiego   29.02   37.75
Zofii i Witolda Paryskich   28.72   40.79
Kuźnice   27.34   36.26
Szkoła Podstawowa w Kościelisku   3.13   3.57
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3
Partner: airly
Czw. 09.02 16:00
Zachmurzenie
-1° / -12° pochmurnie
Pt. 13:00
Zachmurzenie
-1°
Sob. 13:00
Śnieg
Nd. 13:00
Zachmurzenie
-1°
Pon. 13:00
Zachmurzenie
Wt. 13:00
Zachmurzenie
Zdjęcie promujące Zakopane

W trosce o rodzimą przyrodę oraz poprawę stanu jakości powietrza w naszym mieście Burmistrz Miasta Zakopane wraz z Dyrektorem Tatrzańskiego Parku Narodowego zachęcają mieszkańców Zakopanego do wzięcia udziału w akcji edukacyjnej sadzenia drzew i krzewów rodzimych w Zakopanem.

Urząd Miasta Zakopane i Tatrzański Park Narodowy przygotował darmowe sadzonki drzew i krzewów rodzimych gatunków. Aby je otrzymać, należy przynieść odpady, które zamiast do pieca trafią do recyklingu (kartony i opakowania kartonowe, tektura, czasopisma kolorowe, itp., tworzywa sztuczne, meble drewniane lakierowane lub pokryte farbą). Chcemy w ten sposób zwrócić uwagę na problem spalania śmieci (odpadów) i jego szkodliwy wpływ na nasze zdrowie.

UWAGA! NOWE ZASADY!

Odpady będzie można oddawać w dniach 7 - 31 marca br. w punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) przy ul. Wojdyły 25 (Olcza) w Zakopanem, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 17:00 oraz w soboty w godzinach od 7:00 do 13:00. W zamian za makulaturę, plastikowe butelki, folie i meble drewniane lakierowane lub pokryte farbą (odpady wielkogabarytowe), mieszkańcy otrzymają kupony uprawniające do odbioru sadzonek roślin, w ramach akcji zaplanowanej na 20 i 21 kwietnia 2018 r. W sobotę 21 kwietnia br. na terenie Dolnej Równi Krupowej w rejonie parkingu Urzędu Miasta Zakopane mieszkańcy będą mogli wymienić kupony na sadzonki roślin.

PRZELICZNIK WYMIANY ODPADÓW NA SADZONKI ROŚLIN:

0,5 worka 60l lub 1 mebel – do 3 szt. sadzonek,

1 worek 60l lub 2 meble – do 5 szt. sadzonek

2 worki 60l (lub 1 worek 120l) lub 3 meble – do 10 szt. sadzonek,

Odpady przyjmowane w ramach akcji:

  • MAKULATURA (kartony i opakowania kartonowe, tektura, gazety, czasopisma kolorowe itp.),
  • BUTELKI PLASTIKOWE (butelki PET, opakowania plastikowe po chemii gospodarczej),
  • FOLIA (reklamówki jednorazowego użytku, folia spożywcza, worki foliowe),
  • MEBLE DREWNIANE LAKIEROWANE LUB POKRYTE FARBĄ (odpady wielkogabarytowe), z zastrzeżeniem, że w ramach akcji liczba oddawanych odpadów wielkogabarytowych nie może przekroczyć 5 szt. mebli na wszystkich mieszkańców zamieszkujących tę samą nieruchomość. Odpady wielkogabarytowe będą odbierane wyłącznie od właścicieli nieruchomości zamieszkałych.

ZASADY ODDAWANIA ODPADÓW W PUNKCIE PSZOK:

Oddawanie odpadów przez właścicieli nieruchomości odbywa się w trybie samoobsługi (do rozładunku odpadów dostarczonych luzem zobowiązany jest ich dostawca) pod nadzorem pracownika PSZOK-u. Pracownik PSZOK-u rejestruje osobę dostarczającą odpady, rodzaj oraz ilość odpadów, następnie kieruje mieszkańca do odpowiednich kontenerów celem samodzielnego umieszczenia w nich poszczególnych odpadów. Na podstawie ilości odebranych odpadów pracownik PSZOK-u wydaje kupon uprawniający mieszkańców do odbioru sadzonek roślin.

Dodatkowo w dniu akcji edukacyjnej dla dzieci przewidziano konkurs ekologiczny, w którym nagrodami także będą wybrane sadzonki roślin (klon jawor, jodła pospolita, buk pospolity) udostępniane przez TPN.

SADZONKI ROŚLIN DOSTĘPNE W RAMACH AKCJI SADZENIA DRZEW I KRZEWÓW RODZIMYCH W ZAKOPANEM:

L.p.

Gatunek

Parametry roślin (iglaste i liściaste z gołym korzeniem)

Wiek

Wysokość [cm]

1.

sosna limba

2 / 2

25-40

2.

jodła pospolita

2 / 2

20-40

3.

klon jawor

2 /1

90-120

4.

buk pospolity

2 / 1

50-80

5.

kosodrzewina

2 / 2

15-25

6.

cis pospolity

2 / 2

20-30

7.

bez czarny

1 / 1

40-60

8.

jarząb mączny

2 / 0

10 do 20

9.

grab pospolity

2 / 1

60-90

10.

jarząb pospolity

2 / 1

120-160

11.

świerk pospolity

2 / 2

40-60


UWAGA: Za otrzymane kupony mieszkaniec będzie mógł odebrać max. 5 sztuk sadzonek jednego gatunku roślin i nie więcej niż 10 sztuk wszystkich sadzonek roślin przypadających na mieszkańców zamieszkujących tę samą nieruchomość. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany gatunku roślin w przypadku braku dostępności.

NASZA AKCJA MA NA CELU DODATKOWO PODNIESIENIE ŚWIADOMOŚCI SZKODLIWOŚCI PALENIA ODPADÓW W PIECACH PRZYDOMOWYCH I ZAPRZESTANIA TEGO NIECHLUBNEGO PROCEDERU:

1. Oprócz węgla i drewna można w nich spalić wszystko, łącznie ze śmieciami. Niestety ten niechlubny proceder jest w Polsce powszechny. Statystyki pokazują, że w aż 30% gospodarstw domowych w naszym kraju dochodzi do notorycznego spalania odpadów. Podczas tego zjawiska do atmosfery dostaje się  wiele bardzo  szkodliwych dla zdrowia substancji:

  • spalając plastik powstaje rakotwórcza i mutagenna substancja z grupy WWA- benzo(a)piren,
  • paląc klejone lub lakierowane, impregnowane  drewno, płyty  powstaje arszenik,
  • paląc kolorowe kartony i kolorowe gazety również powodujemy powstawanie wielu szkodliwych substancji chemicznych,

2. Wszyscy mamy wpływ na to, jak dużo tych szkodliwych substancji powstaje - decyduje o tym co i w jakich kotłach spalamy.

3. Spalanie śmieci jest zjawiskiem bardzo niekorzystnym, powoduje powstawanie smogu i zanieczyszczeń chemicznych. Jest zabronione prawem, grożą za nie wysokie kary.

4. Postępujmy nowocześnie i mądrze, zgodnie z wymaganiami środowiskowymi żebyśmy żyli zdrowo i NIE PALMY ŚMIECI !!!
a w szczególności: kartonów np. ze sklepu, kawałków drewnianych mebli, parkietów,ram okiennych, foli i butelek plastikowych.(AKS)