Jakość powietrza
Stopień jakości powietrza Dobra
Legenda
  Bardzo dobra
  Dobra
  Umiarkowana
  Brak danych
  Dostateczna
  Zła
  Bardzo zła
tabelka scrollowana
Czujniki GIOŚ NO2 CO O3 SO2
ul. Sienkiewicza   11.22   0   83.34   0
- - - - PM2.5 PM10 - - - - - - - -
ul. Sienkiewicza   -   8.59
Czujniki o mniejszej dokładności:
Kamieniec   19.21   26.32
Józefa Piłsudskiego   13   16.91
Tytusa Chałubińskiego   12.43   16.04
Zofii i Witolda Paryskich   11.84   15.5
Kuźnice   12.21   15.61
Szkoła Podstawowa w Kościelisku   0.81   0.98
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3
Partner: airly
Śr. 29.05 23:00
Deszczowo
13° / 11° słabe opady deszczu
Czw. 14:00
Deszczowo
16°
Pt. 14:00
Deszczowo
16°
Sob. 14:00
Deszczowo
15°
Nd. 14:00
Deszczowo
11°
Pon. 14:00
Deszczowo
16°
Zdjęcie promujące Zakopane

W trosce o rodzimą przyrodę oraz poprawę stanu jakości powietrza w naszym mieście Burmistrz Miasta Zakopane wraz z Dyrektorem Tatrzańskiego Parku Narodowego zachęcają mieszkańców Zakopanego do wzięcia udziału w akcji edukacyjnej sadzenia drzew i krzewów rodzimych w Zakopanem.

Urząd Miasta Zakopane i Tatrzański Park Narodowy przygotował darmowe sadzonki drzew i krzewów rodzimych gatunków. Aby je otrzymać, należy przynieść odpady, które zamiast do pieca trafią do recyklingu (kartony i opakowania kartonowe, tektura, czasopisma kolorowe, itp., tworzywa sztuczne, meble drewniane lakierowane lub pokryte farbą). Chcemy w ten sposób zwrócić uwagę na problem spalania śmieci (odpadów) i jego szkodliwy wpływ na nasze zdrowie.

UWAGA! NOWE ZASADY!

Odpady będzie można oddawać w dniach 7 - 31 marca br. w punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) przy ul. Wojdyły 25 (Olcza) w Zakopanem, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 17:00 oraz w soboty w godzinach od 7:00 do 13:00. W zamian za makulaturę, plastikowe butelki, folie i meble drewniane lakierowane lub pokryte farbą (odpady wielkogabarytowe), mieszkańcy otrzymają kupony uprawniające do odbioru sadzonek roślin, w ramach akcji zaplanowanej na 20 i 21 kwietnia 2018 r. W sobotę 21 kwietnia br. na terenie Dolnej Równi Krupowej w rejonie parkingu Urzędu Miasta Zakopane mieszkańcy będą mogli wymienić kupony na sadzonki roślin.

PRZELICZNIK WYMIANY ODPADÓW NA SADZONKI ROŚLIN:

0,5 worka 60l lub 1 mebel – do 3 szt. sadzonek,

1 worek 60l lub 2 meble – do 5 szt. sadzonek

2 worki 60l (lub 1 worek 120l) lub 3 meble – do 10 szt. sadzonek,

Odpady przyjmowane w ramach akcji:

  • MAKULATURA (kartony i opakowania kartonowe, tektura, gazety, czasopisma kolorowe itp.),
  • BUTELKI PLASTIKOWE (butelki PET, opakowania plastikowe po chemii gospodarczej),
  • FOLIA (reklamówki jednorazowego użytku, folia spożywcza, worki foliowe),
  • MEBLE DREWNIANE LAKIEROWANE LUB POKRYTE FARBĄ (odpady wielkogabarytowe), z zastrzeżeniem, że w ramach akcji liczba oddawanych odpadów wielkogabarytowych nie może przekroczyć 5 szt. mebli na wszystkich mieszkańców zamieszkujących tę samą nieruchomość. Odpady wielkogabarytowe będą odbierane wyłącznie od właścicieli nieruchomości zamieszkałych.

ZASADY ODDAWANIA ODPADÓW W PUNKCIE PSZOK:

Oddawanie odpadów przez właścicieli nieruchomości odbywa się w trybie samoobsługi (do rozładunku odpadów dostarczonych luzem zobowiązany jest ich dostawca) pod nadzorem pracownika PSZOK-u. Pracownik PSZOK-u rejestruje osobę dostarczającą odpady, rodzaj oraz ilość odpadów, następnie kieruje mieszkańca do odpowiednich kontenerów celem samodzielnego umieszczenia w nich poszczególnych odpadów. Na podstawie ilości odebranych odpadów pracownik PSZOK-u wydaje kupon uprawniający mieszkańców do odbioru sadzonek roślin.

Dodatkowo w dniu akcji edukacyjnej dla dzieci przewidziano konkurs ekologiczny, w którym nagrodami także będą wybrane sadzonki roślin (klon jawor, jodła pospolita, buk pospolity) udostępniane przez TPN.

SADZONKI ROŚLIN DOSTĘPNE W RAMACH AKCJI SADZENIA DRZEW I KRZEWÓW RODZIMYCH W ZAKOPANEM:

L.p.

Gatunek

Parametry roślin (iglaste i liściaste z gołym korzeniem)

Wiek

Wysokość [cm]

1.

sosna limba

2 / 2

25-40

2.

jodła pospolita

2 / 2

20-40

3.

klon jawor

2 /1

90-120

4.

buk pospolity

2 / 1

50-80

5.

kosodrzewina

2 / 2

15-25

6.

cis pospolity

2 / 2

20-30

7.

bez czarny

1 / 1

40-60

8.

jarząb mączny

2 / 0

10 do 20

9.

grab pospolity

2 / 1

60-90

10.

jarząb pospolity

2 / 1

120-160

11.

świerk pospolity

2 / 2

40-60


UWAGA: Za otrzymane kupony mieszkaniec będzie mógł odebrać max. 5 sztuk sadzonek jednego gatunku roślin i nie więcej niż 10 sztuk wszystkich sadzonek roślin przypadających na mieszkańców zamieszkujących tę samą nieruchomość. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany gatunku roślin w przypadku braku dostępności.

NASZA AKCJA MA NA CELU DODATKOWO PODNIESIENIE ŚWIADOMOŚCI SZKODLIWOŚCI PALENIA ODPADÓW W PIECACH PRZYDOMOWYCH I ZAPRZESTANIA TEGO NIECHLUBNEGO PROCEDERU:

1. Oprócz węgla i drewna można w nich spalić wszystko, łącznie ze śmieciami. Niestety ten niechlubny proceder jest w Polsce powszechny. Statystyki pokazują, że w aż 30% gospodarstw domowych w naszym kraju dochodzi do notorycznego spalania odpadów. Podczas tego zjawiska do atmosfery dostaje się  wiele bardzo  szkodliwych dla zdrowia substancji:

  • spalając plastik powstaje rakotwórcza i mutagenna substancja z grupy WWA- benzo(a)piren,
  • paląc klejone lub lakierowane, impregnowane  drewno, płyty  powstaje arszenik,
  • paląc kolorowe kartony i kolorowe gazety również powodujemy powstawanie wielu szkodliwych substancji chemicznych,

2. Wszyscy mamy wpływ na to, jak dużo tych szkodliwych substancji powstaje - decyduje o tym co i w jakich kotłach spalamy.

3. Spalanie śmieci jest zjawiskiem bardzo niekorzystnym, powoduje powstawanie smogu i zanieczyszczeń chemicznych. Jest zabronione prawem, grożą za nie wysokie kary.

4. Postępujmy nowocześnie i mądrze, zgodnie z wymaganiami środowiskowymi żebyśmy żyli zdrowo i NIE PALMY ŚMIECI !!!
a w szczególności: kartonów np. ze sklepu, kawałków drewnianych mebli, parkietów,ram okiennych, foli i butelek plastikowych.(AKS)