Jakość powietrza
Stopień jakości powietrza Dobra
Legenda
  Bardzo dobra
  Dobra
  Umiarkowana
  Brak danych
  Dostateczna
  Zła
  Bardzo zła
tabelka scrollowana
Czujniki GIOŚ NO2 CO O3 SO2
ul. Sienkiewicza   19.25   481.46   85.35   10.35
- - - - PM2.5 PM10 - - - - - - - -
ul. Sienkiewicza   -   26.65
Czujniki o mniejszej dokładności:
Kamieniec   33.26   42.97
Józefa Piłsudskiego   24.79   32
Tytusa Chałubińskiego   29.02   37.75
Zofii i Witolda Paryskich   28.72   40.79
Kuźnice   27.34   36.26
Szkoła Podstawowa w Kościelisku   3.13   3.57
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3
Partner: airly
Czw. 09.02 16:00
Zachmurzenie
-1° / -12° pochmurnie
Pt. 13:00
Zachmurzenie
-1°
Sob. 13:00
Śnieg
Nd. 13:00
Zachmurzenie
-1°
Pon. 13:00
Zachmurzenie
Wt. 13:00
Zachmurzenie
Zdjęcie promujące Zakopane

Od 26 marca rusza mobilny punkt usługi Bilansu Kariery dla pracujących mieszkańców Zakopanego i okolic. Dzięki współpracy pomiędzy Urzędem Miasta Zakopane a Wojewódzkim Urzędem Pracy w Krakowie mieszkańcy Podhala będą mogli skorzystać, co ważne - blisko miejsca zamieszkania, z bezpłatnej usługi Bilansu Kariery oraz bonów na szkolenia językowe, komputerowe, kursy prawa jazdy kat. A, B, C, C+E.

- Od 2014 roku sytuacja na rynku pracy systematycznie poprawie się. W związku ze wzrostem zapotrzebowania na pracowników wzmocniliśmy działania na rzecz poprawy konkurencyjności osób pracujących. Małopolska postawiła na rozwój poradnictwa zawodowego i wprowadziła nową usługę Bilansu Kariery, połączoną z innowacyjnym narzędziem, jakim jest elektroniczny bon na szkolenia. Było to możliwe dzięki działaniom Zarządu Województwa Małopolskiego, który podjął decyzję o uruchomieniu wartego 94 mln zł projektu „Kierunek Kariera” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego – mówi Jacek Pająk, dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie.

Projekt „Kierunek Kariera” realizuje WUP w Krakowie - instytucja województwa małopolskiego. W jego ramach pracujący Małopolanie mogą korzystać z Bilansu Kariery, czyli profesjonalnej usługi podsumowania własnego dorobku zawodowego oraz dofinansowania do szkoleń w postaci bonów o wartości do 87 % kosztów danego szkolenia.

- Miasto Zakopane ma przyjemność wspierać działania Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie związane z projektem „Kierunek Kariera”. Podjęliśmy współpracę w zakresie rozpowszechniania akcji i informowania naszych mieszkańców o możliwości skorzystania z bonów oraz usług doradztwa zawodowego. Jestem przekonany, że ten projekt będzie miał wymierny wpływ na rozwój jego uczestników. W dzisiejszych czasach rynek pracy jest bardziej wymagający niż jeszcze dekadę temu, stąd też każde działanie mające na celu podnoszenie kwalifikacji jest bardzo ważne. Serdecznie zachęcam mieszkańców do spotkań z doradcami, które będą odbywać się w budynku Urzędu Miasta Zakopane oraz w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy – poinformował Leszek Dorula, Burmistrz Miasta Zakopane.

Dzięki wprowadzeniu usługi mobilnego doradcy usługa Bilansu jest dostępna nie tylko w siedzibie WUP w Krakowie oraz jego zespołach zamiejscowych w Nowym Sączu i Tarnowie. Mieszkańcy mogą korzystać z niej także podczas 600 dyżurów mobilnych w prawie 90 miejscowościach w województwie, również w Zakopanem. Najbliższe dyżury odbędą się w Urzędzie Miasta Zakopane: 26 marca, 16 kwietnia, 17 maja i 21 czerwca w godzinach od 15.00 do 19.00 oraz na terenie Powiatowego Urzędu Pracy w Zakopanem: 27 marca, 17 kwietnia, 18 maja i 22 czerwca w godzinach od 10.00 do 15.00.

Z bonów na szkolenia mogą skorzystać osoby pracujące, w tym rolnicy, którzy opłacają składki w KRUS. Osoby te powinny być związane z Małopolską czy to przez miejsce zamieszkania, zatrudnienia, czy nauki. W przypadku osób między 25. a 50. rokiem życia dodatkowo ważne jest, aby miały one wykształcenia co najwyżej na poziomie ukończonego liceum lub technikum (łącznie ze zdaną maturą). Osoby, które ukończyły 50. rok życia mogą wziąć udział w projekcie bez względu na poziom posiadanego wykształcenia.

Sytuacja na rynku pracy na Podhalu

W powiecie pracuje ponad 10,6 tys. osób, z czego najwięcej pracuje w Zakopanem – ponad 7,4 tys. osób, czyli 70% pracujących w powiecie. Specyfiką lokalnego rynku pracy jest jego sezonowość, głównie ze względu na dominującą branżę turystyczną. W powiecie tatrzańskim na własny rachunek (poza rolnictwem) pracuje prawie 60% osób więcej niż średnio w województwie.

- Powiat tatrzański charakteryzuje wysoki wskaźnik przedsiębiorczości, który wynosi 240 funkcjonujących podmiotów na 1000 mieszkańców. Wyższy wskaźnik jest tylko w Krakowie i wynosi on 285 – wskazuje dyrektor Jacek Pająk. I dodaje - według badania Barometr Zawodów 2018 zawodami deficytowymi dla powiatu tatrzańskiego, czyli takimi, w których będzie brakowało w najbliższym czasie pracowników, są: fryzjerzy, kierowcy autobusów, kierowcy samochodów ciężarowych i ciągników siodłowych, kucharze, mechanicy pojazdów samochodowych, operatorzy i mechanicy sprzętu do robót ziemnych, opiekunowie osób starszych lub niepełnosprawnych, sprzedawcy i kasjerzy.

Na koniec stycznia stopa bezrobocia w powiecie tatrzańskim wyniosła 10,3%. Dla porównania w Małopolsce stopa bezrobocia wynosi 5,6%.

(AKS)