Jakość powietrza
Stopień jakości powietrza Bardzo dobra
Legenda
  Bardzo dobra
  Dobra
  Umiarkowana
  Brak danych
  Dostateczna
  Zła
  Bardzo zła
tabelka scrollowana
Czujniki GIOŚ NO2 CO O3 SO2
ul. Sienkiewicza   16.24   760.53   53.41   4.14
PM2.5 PM10
ul. Sienkiewicza   -   4.75
Czujniki o mniejszej dokładności:
Kamieniec   5.84   7.32
Józefa Piłsudskiego   3.87   5.02
Tytusa Chałubińskiego   6.85   8.66
Zofii i Witolda Paryskich   15.25   21.01
Kuźnice   -   -
Gronik   7.71   9.76
Szkoła Podstawowa w Kościelisku   22.74   30.58
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3
Partner: Partner
Sob. 15.05 23:00
Deszczowo
9° / 8° słabe opady deszczu
Nd. 14:00
Deszczowo
Pon. 14:00
Deszczowo
Wt. 14:00
Deszczowo
10°
Śr. 14:00
Deszczowo
Czw. 14:00
Deszczowo
14°
Zdjęcie promujące Zakopane

W Urzędzie Miasta Zakopane odbyło się spotkanie z młodzieżą uczestniczącą w projekcie „Fifty Shades of Smog”, przygotowanym przez stowarzyszenie RYZA z Krakowa w ramach programu Erasmus +. Wzięło w nim udział 40 uczniów z Bułgarii, Czech i Polski.

W pierwszej części spotkania młodzież przygotowała swoje prezentacje: Bułgarzy przedstawili ogólną prezentację o jakości powietrza w Bułgarii, Czesi opowiadali natomiast o projekcie badawczym realizowanym w 4 szkołach.

W drugiej części spotkania Piotr Manowiecki i Krzysztof Topór-Huciański z Urzędu Miasta Zakopane opowiedzieli o problemach z zanieczyszczeniem powietrza w Polsce i działaniach proekologicznych podejmowanych przez Zakopane.

- Szczególnie ciekawa dla mnie była dyskusja z Bułgarami, ponieważ wielokrotnie słyszymy, że Polska ma wraz z Bułgarią najgorszą jakość powietrza w Europie. Okazuje się, że w Bułgarii Polska też kojarzona jest ze złym powietrzem. Dużo pytań zadawali Czesi, między innymi o to, jak zanieczyszczenie powietrza wpływa na ruch turystyczny czy też o opłatę miejscową – mówił po spotkaniu Piotr Manowiecki.

(RKW)