Jakość powietrza
Stopień jakości powietrza Dobra
Legenda
  Bardzo dobra
  Dobra
  Umiarkowana
  Brak danych
  Dostateczna
  Zła
  Bardzo zła
tabelka scrollowana
Czujniki GIOŚ NO2 CO O3 SO2
ul. Sienkiewicza   -   0   97.1   0
- - - - PM2.5 PM10 - - - - - - - -
ul. Sienkiewicza   -   -
Czujniki o mniejszej dokładności:
Kamieniec   8.64   11.36
Józefa Piłsudskiego   5.74   7.25
Tytusa Chałubińskiego   7.52   9.59
Zofii i Witolda Paryskich   13.85   20.86
Kuźnice   7.56   9.47
Szkoła Podstawowa w Kościelisku   0.52   0.68
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3
Partner: airly
Czw. 25.04 20:00
Śnieg
5° / -3° słabe opady śniegu
Pt. 14:00
Deszczowo
Sob. 14:00
Deszczowo
10°
Nd. 14:00
Zachmurzenie
15°
Pon. 14:00
Zachmurzenie
19°
Wt. 14:00
Zachmurzenie
21°
Zdjęcie promujące Zakopane

Przegląd sztuki współczesnej "Młode Zakopane"

ORGANIZATOR: ZAKOPIAŃSKIE CENTRUM KULTURY - INSTYTUCJA KULTURY MIASTA ZAKOPANE - ogłasza przegląd o charakterze konkursowym, prac plastycznych pod nazwą Młode Zakopane.

Zapraszamy Twórców młodego pokolenia, do zgłaszania swoich prac (plik: jpg, tif) do dnia 19 marca 2024 na adres mailowy: mlodezakopane@zck.com.pl. Wyłonione przez profesjonalne jury prace będą prezentowane, w ramach projektu wystawienniczego: Młode Zakopane, w okresie kwiecień – październik 2024 roku w Stacji Kultura Zakopane. Wystawa pokonkursowa będzie efektem naszej współpracy z młodym pokoleniem Artystów – malarzy, grafików, rzeźbiarzy, fotografików. Do przeglądu zapraszamy artystów z powiatu tatrzańskiego, którzy ukończyli 18 rok życia, a nie przekroczyli 35 roku życia. W konkursie mogą brać udział uczniowie liceów plastycznych oraz studenci i absolwenci uczelni artystycznych.

Projekt "Młode Zakopane" to nie tylko projekt wystawienniczy, to próba identyfikacji młodych artystów, ich aktywizacji i podjęcia z nimi stałej współpracy. Przestrzeń Stacji Kultura stanie się profesjonalnym miejscem ich obecności twórczej w Zakopanem. Celem projektu jest odnalezienie tożsamości i treści w sztuce nowoczesnej, która tworzy się dziś obok nas. To także projekt społeczny zagospodarowujący to, co już nas otacza, różne formy ekspresji artystycznej i kulturowej wywodzące się ze społeczności Zakopanego. 

Zakopiańskie Centrum Kultury jako Organizator pragnie zbudować społeczną wrażliwość, wspólnotę i zrozumienie wokół Twórców, czyli Młodego Zakopanego.

W drugiej kolejności wybrane prace będą prezentowane w oryginalnych i nowoczesnych aranżacjach wnętrz przedwojennego budynku. Jako wydarzenia towarzyszące zaplanowano: spotkania dot. warsztatu graficzno – malarskiego, nowych technik plastycznych, promocji dzieł sztuki, oraz spotkania z krytykami sztuki. Zakopiańskie Centrum Kultury zaplanowało produkcję 30 minutowego filmu dokumentalnego oraz wydanie katalogu w formie teczki z pracami młodych artystów. Chcemy weprzeć ich promocyjnie, pozostawiając jednocześnie dokumentację projektu. Na specjalnej stronie internetowej zaprezentujemy sylwetki twórców.

Udzielamy informacji na temat przeglądu także telefonicznie: 18 20 66 950.

Stacja Kultura to miejsce dotarcia do celu, do Zakopanego w poszukiwaniu emocji, wrażeń czasem tylko odpoczynku. Stacja to także początek podróży dla oferty z Zakopanego: muzycy, plastycy, młodzi Twórcy tutaj mają szansę, dzięki naszemu wsparciu wyruszyć w podróż z bagażem swoich talentów. W budynku już dziś świadczymy bogate usługi o charakterze kulturalnym i informacyjnym nawiązując do historii dworca i klimatu przedwojennego Zakopanego, w szczególności do dorobku wielkich postaci i artystów związanych z Zakopanem. Mamy nadzieję, iż współpraca z nami, stanie się dla artystów młodego pokolenia, symbolicznym początkiem artystycznej podróży, dzięki wsparciu organizacyjnemu i promocyjnemu ZCK.

Beata Majcher
Dyrektor Zakopiańskiego Centrum Kultury


MATERIAŁY DO POBRANIA:
- REGULAMIN

- KARTA ZGŁOSZEŃ I ETYKIETA

- OŚWIADCZENIE RODO

Adres:

Zakopiańskie Centrum Kultury,
Instytucja Kultury Miasta Zakopane
ul. Chramcówki 35
34-500 Zakopane
tel. 18 20 66 950
email: mlodezakopane@zck.com.pl