Jakość powietrza
Stopień jakości powietrza Dobra
Legenda
  Bardzo dobra
  Dobra
  Umiarkowana
  Brak danych
  Dostateczna
  Zła
  Bardzo zła
tabelka scrollowana
Czujniki GIOŚ NO2 CO O3 SO2
ul. Sienkiewicza   4.18   0   88.57   0
- - - - PM2.5 PM10 - - - - - - - -
ul. Sienkiewicza   -   8.84
Czujniki o mniejszej dokładności:
Kamieniec   6.02   6.97
Józefa Piłsudskiego   6.01   6.53
Tytusa Chałubińskiego   6.32   6.98
Zofii i Witolda Paryskich   8.59   10.65
Kuźnice   7.06   7.65
Szkoła Podstawowa w Kościelisku   0.77   0.88
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3
Partner: airly
Sob. 24.02 01:00
Deszczowo
5° / 4° słabe opady deszczu
Nd. 13:00
Zachmurzenie
Pon. 13:00
Zachmurzenie
Wt. 13:00
Zachmurzenie
11°
Śr. 13:00
Zachmurzenie
11°
Zdjęcie promujące Zakopane

Nowe połączenie drogowe w realizacji

W dniu 24 stycznia Burmistrz Miasta Zakopane podpisał umowę na przebudowę drogi gminnej Szymony Boczne. Jest to jeden z elementów zapowiadanego nowego połączenia drogowego pomiędzy drogą krajową nr 47 „Zakopianką” a zrealizowanym już rondem w rejonie ulicy Spyrkówka z Centrum Komunikacyjnym.

Nowe połączenie z ronda będzie prowadzone przez tereny kolejowe, ulicą Szymony Boczne i nową drogą wzdłuż sklepów Szymonek, Modom, gdzie połączy się z istniejącą już drogą Chyców Potok. Dzięki czemu zostanie uspokojony i ograniczony ruchu kołowy na ulicach Kasprowicza, Chramcówki i Szymony, co z pewnością przyczyni się do większego bezpieczeństwa i komfortu mieszkańców tego rejonu miasta.

Gmina Miasto Zakopane posiada już decyzje na realizację wspomnianej nowej drogi wzdłuż sklepu Szymonek. W Starostwie Powiatowym toczy się postępowanie o uzyskanie pozwolenia na budowę na ostatni odcinek połączenia przez tereny kolejowe. 

Środki na przebudowę drogi w wysokości 4 326 896,66 zł wydatkowane są z budżetu Miasta Zakopane na rok 2024 oraz z dotacji z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych dla gmin górskich. W ramach przebudowy ulicy Szymony Boczne wykonany zostanie chodnik /dotychczas jego brak powodował problemy dla pieszych poruszających się wzdłuż ulicy/, utwardzone pobocze, nowoczesne ekologiczne oświetlenie uliczne typu LED, kanalizacja deszczowa, zmodernizowane zostaną sieci infrastruktury technicznej m.in. wodociąg, kanalizacja. Dodatkowo zostanie wybudowane nowe przyłączę sieci gazowej, które umożliwi podłączenie się nowych odbiorców i zastąpienie starych źródeł ciepła nowymi ekologicznymi, co z pewnością wpłynie pozytywnie na jakość powietrza w całym mieście. 

(APM)