Jakość powietrza
Stopień jakości powietrza Bardzo dobra
Legenda
  Bardzo dobra
  Dobra
  Umiarkowana
  Brak danych
  Dostateczna
  Zła
  Bardzo zła
tabelka scrollowana
Czujniki GIOŚ NO2 CO O3 SO2
ul. Sienkiewicza   14.5   774.87   42.28   4.36
PM2.5 PM10
ul. Sienkiewicza   -   16.54
Czujniki o mniejszej dokładności:
Kamieniec   18.17   23.17
Józefa Piłsudskiego   12.15   15.78
Tytusa Chałubińskiego   10.9   13.92
Zofii i Witolda Paryskich   10.36   13.79
Kuźnice   -   -
Gronik   4.8   5.89
Szkoła Podstawowa w Kościelisku   3.68   4.68
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3
Partner: Partner
Nd. 16.05 02:00
Zachmurzenie
8° / 8° pochmurno z przejaśnieniami
Nd. 14:00
Deszczowo
Pon. 14:00
Deszczowo
Wt. 14:00
Deszczowo
10°
Śr. 14:00
Deszczowo
Czw. 14:00
Deszczowo
14°
Zdjęcie promujące Zakopane

Zgłoś kandydata do Nagrody Burmistrza

Przypominamy o możliwości zgłaszania kandydatów do Nagrody Burmistrza przyznawanej rokrocznie za zasługi i wybitne osiągnięcia w działalności na rzecz miasta Zakopane. Zgłoszenia kandydatur powinny być złożone Kapitule Nagrody za pośrednictwem Wydziału Kultury do 10 maja 2021.

Nagroda w formie statuetki, do której może być również dodana nagroda pieniężna, jest przyznawana raz w roku za zasługi lub wybitne osiągnięcia w dziedzinach:

  • oświaty i wychowania,
  • kultury,
  • sportu,
  • turystyki,
  • ochrony zdrowia,
  • rozwoju infrastruktury,
  • ochrony środowiska,
  • i innych, które przyczyniły się w znaczący sposób do rozwoju i promocji miasta Zakopane.

Kandydatury do Nagrody mogą zgłaszać: Kapituła Nagrody, radni, stowarzyszenia, związki zawodowe, korporacje zawodowe, zrzeszenia przedsiębiorców oraz mieszkańcy w liczbie co najmniej 100 osób.

Nagrody wręczane są podczas uroczystości z okazji Dni Zakopanego.

Szczegółowy regulamin

Zachęcamy do zgłaszania kandydatów!

(APM)