Jakość powietrza
Stopień jakości powietrza Bardzo dobra
Legenda
  Bardzo dobra
  Dobra
  Umiarkowana
  Brak danych
  Dostateczna
  Zła
  Bardzo zła
tabelka scrollowana
Czujniki GIOŚ NO2 CO O3 SO2
ul. Sienkiewicza   6.46   550.9   52.21   2.13
- - - - PM2.5 PM10 - - - - - - - -
ul. Sienkiewicza   -   16.87
Czujniki o mniejszej dokładności:
Kamieniec   8.51   10.26
Józefa Piłsudskiego   12.31   16.19
Tytusa Chałubińskiego   11.39   14.91
Zofii i Witolda Paryskich   15.91   22.98
Kuźnice   13.72   18.05
Szkoła Podstawowa w Kościelisku   0.81   1
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3
Partner: airly
Nd. 29.01 04:00
Zachmurzenie
-6° / -7° zachmurzenie duże
Pon. 13:00
Śnieg
-1°
Wt. 13:00
Śnieg
-3°
Śr. 13:00
Śnieg
-0°
Czw. 13:00
Śnieg
-2°
Zdjęcie promujące Zakopane

Orbity z dofinansowaniem

Gmina Miasto Zakopane otrzymała dotację w wysokości 177 tys. złotych na konserwację rzeźby "Orbity" autorstwa Henryka Burzca w ramach programu "Rzeźba w przestrzeni publicznej dla Niepodległej - 2021" ogłoszonego przez Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku.

Ocena wniosków odbyła się w siedzibie Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku w trzech etapach, zgodnie z kryteriami oceny wniosków zawartymi w § 10 i § 11 Regulaminu Programu: oceny formalnej, merytorycznej i społecznej oraz organizacyjnej.

W wyniku oceny przyznano dofinansowania 16 wnioskom złożonym w ramach programu na łączną kwotę 1.500 000,00 zł, w tym: 11 wnioskom w pełnej, wnioskowanej kwocie i 5 wnioskom z kwotą przyznaną mniejszą od wnioskowanej.

Wśród wniosków, którym przyznano pełną wnioskowaną kwotę na trzecim miejscu znalazła się Gmina Zakopane.

Zespół Sterujący powołany przez Dyrektora Centrum Rzeźby Polskiej i zaakceptowany przez Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu obradował w składzie: przewodniczący – dr hab. Maciej Aleksandrowicz, prof. Jacek Jagielski, dr hab. Jarosław Kozakiewicz, arch. inż. Ewa Rombalska, dr. hab. Anna Kawalec, prof. KUL i prof. Jacek Martusewicz.

Wykaz wniosków rozpatrzonych pozytywnie, negatywnie i odrzuconych formalnie

Źródło: Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku

(APM)