Jakość powietrza
Stopień jakości powietrza Dobra
Legenda
  Bardzo dobra
  Dobra
  Umiarkowana
  Brak danych
  Dostateczna
  Zła
  Bardzo zła
tabelka scrollowana
Czujniki GIOŚ NO2 CO O3 SO2
ul. Sienkiewicza   3.42   0   84.97   0
- - - - PM2.5 PM10 - - - - - - - -
ul. Sienkiewicza   -   18.9
Czujniki o mniejszej dokładności:
Kamieniec   12.27   15.28
Józefa Piłsudskiego   11.64   14.44
Tytusa Chałubińskiego   16.34   21.42
Zofii i Witolda Paryskich   16.04   20.68
Kuźnice   15.81   20.14
Szkoła Podstawowa w Kościelisku   0.51   0.67
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3
Partner: airly
Sob. 13.07 20:00
Deszczowo
22° / 18° słabe opady deszczu
Nd. 14:00
Deszczowo
26°
Pon. 14:00
Deszczowo
24°
Wt. 14:00
Zachmurzenie
29°
Śr. 14:00
Deszczowo
25°
Czw. 14:00
Deszczowo
24°
Zdjęcie promujące Zakopane

Orbity z dofinansowaniem

Gmina Miasto Zakopane otrzymała dotację w wysokości 177 tys. złotych na konserwację rzeźby "Orbity" autorstwa Henryka Burzca w ramach programu "Rzeźba w przestrzeni publicznej dla Niepodległej - 2021" ogłoszonego przez Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku.

Ocena wniosków odbyła się w siedzibie Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku w trzech etapach, zgodnie z kryteriami oceny wniosków zawartymi w § 10 i § 11 Regulaminu Programu: oceny formalnej, merytorycznej i społecznej oraz organizacyjnej.

W wyniku oceny przyznano dofinansowania 16 wnioskom złożonym w ramach programu na łączną kwotę 1.500 000,00 zł, w tym: 11 wnioskom w pełnej, wnioskowanej kwocie i 5 wnioskom z kwotą przyznaną mniejszą od wnioskowanej.

Wśród wniosków, którym przyznano pełną wnioskowaną kwotę na trzecim miejscu znalazła się Gmina Zakopane.

Zespół Sterujący powołany przez Dyrektora Centrum Rzeźby Polskiej i zaakceptowany przez Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu obradował w składzie: przewodniczący – dr hab. Maciej Aleksandrowicz, prof. Jacek Jagielski, dr hab. Jarosław Kozakiewicz, arch. inż. Ewa Rombalska, dr. hab. Anna Kawalec, prof. KUL i prof. Jacek Martusewicz.

Wykaz wniosków rozpatrzonych pozytywnie, negatywnie i odrzuconych formalnie

Źródło: Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku

(APM)