Jakość powietrza
Stopień jakości powietrza Bardzo dobra
Legenda
  Bardzo dobra
  Dobra
  Umiarkowana
  Brak danych
  Dostateczna
  Zła
  Bardzo zła
tabelka scrollowana
Czujniki GIOŚ NO2 CO O3 SO2
ul. Sienkiewicza   6.46   550.9   52.21   2.13
- - - - PM2.5 PM10 - - - - - - - -
ul. Sienkiewicza   -   16.87
Czujniki o mniejszej dokładności:
Kamieniec   8.51   10.26
Józefa Piłsudskiego   12.31   16.19
Tytusa Chałubińskiego   11.39   14.91
Zofii i Witolda Paryskich   15.91   22.98
Kuźnice   13.72   18.05
Szkoła Podstawowa w Kościelisku   0.81   1
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3
Partner: airly
Nd. 29.01 04:00
Zachmurzenie
-6° / -7° zachmurzenie duże
Pon. 13:00
Śnieg
-1°
Wt. 13:00
Śnieg
-3°
Śr. 13:00
Śnieg
-0°
Czw. 13:00
Śnieg
-2°
Zdjęcie promujące Zakopane

Rozmowy o współpracy

Współpraca Miasta Zakopane z Pedagogiczną Biblioteką Wojewódzką w Nowym Sączu oraz Wojewódzkim Urzędem Pracy w Krakowie była tematem spotkania, w którym udział wzięli: wiceburmistrz Agnieszka Nowak-Gąsienica, sekretarz Grzegorz Cisło, dyrektor Biblioteki Alina Marek wraz z zastępczynią Iwoną Mularczyk oraz z ramienia Wojewódzkiego Urzędu Pracy Iwona Pazgan-Kożuch specjalista ds. promocji i rekrutacji projektu Kierunek Kariera.

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Nowym Sączu planuje w Zakopanem projekty dedykowane młodzieży i seniorom. Z kolei Wojewódzki Urząd Pracy kontynuuje z Miastem współpracę w ramach projektu Kierunek Kariera i Kierunek Kariera Zawodowa. Pozwalają one mieszkańcom na skorzystanie z bezpłatnego bilansu kariery z doradcą zawodowym, a następnie z dofinasowania w formie bonów do szkoleń, kursów zawodowych i studiów podyplomowych. Dyżury doradców odbywały się także w Zakopane i cieszyły się dużym zainteresowaniem. Warto śledzić informacje o projekcie, ponieważ wkrótce ma on rozszerzyć swoją formułę i objąć szerszą grupę beneficjentów.

Szczegółowe informacje o projekcie Kierunek Kariera, działalności Centrów Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Krakowie, Nowym Sączu i Tarnowie oraz dyżurach doradców w innych miejscowościach Małopolski na stronie www.kierunek.pociagdokariery.pl

(AKS/WKFKS)