Jakość powietrza
Stopień jakości powietrza Dobra
Legenda
  Bardzo dobra
  Dobra
  Umiarkowana
  Brak danych
  Dostateczna
  Zła
  Bardzo zła
tabelka scrollowana
Czujniki GIOŚ NO2 CO O3 SO2
ul. Sienkiewicza   29.06   0   18.54   0
- - - - PM2.5 PM10 - - - - - - - -
ul. Sienkiewicza   -   24.82
Czujniki o mniejszej dokładności:
Kamieniec   21.31   29.82
Józefa Piłsudskiego   16.75   23.11
Tytusa Chałubińskiego   6.04   7.7
Zofii i Witolda Paryskich   15.45   20.83
Kuźnice   7.32   9.17
Szkoła Podstawowa w Kościelisku   0.36   0.43
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3
Partner: airly
Nd. 26.05 23:00
Zachmurzenie
10° / 10° zachmurzenie duże
Pon. 14:00
Deszczowo
14°
Wt. 14:00
Deszczowo
16°
Śr. 14:00
Deszczowo
15°
Czw. 14:00
Deszczowo
15°
Pt. 14:00
Deszczowo
16°
Zdjęcie promujące Zakopane

Rozmowy o współpracy

Współpraca Miasta Zakopane z Pedagogiczną Biblioteką Wojewódzką w Nowym Sączu oraz Wojewódzkim Urzędem Pracy w Krakowie była tematem spotkania, w którym udział wzięli: wiceburmistrz Agnieszka Nowak-Gąsienica, sekretarz Grzegorz Cisło, dyrektor Biblioteki Alina Marek wraz z zastępczynią Iwoną Mularczyk oraz z ramienia Wojewódzkiego Urzędu Pracy Iwona Pazgan-Kożuch specjalista ds. promocji i rekrutacji projektu Kierunek Kariera.

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Nowym Sączu planuje w Zakopanem projekty dedykowane młodzieży i seniorom. Z kolei Wojewódzki Urząd Pracy kontynuuje z Miastem współpracę w ramach projektu Kierunek Kariera i Kierunek Kariera Zawodowa. Pozwalają one mieszkańcom na skorzystanie z bezpłatnego bilansu kariery z doradcą zawodowym, a następnie z dofinasowania w formie bonów do szkoleń, kursów zawodowych i studiów podyplomowych. Dyżury doradców odbywały się także w Zakopane i cieszyły się dużym zainteresowaniem. Warto śledzić informacje o projekcie, ponieważ wkrótce ma on rozszerzyć swoją formułę i objąć szerszą grupę beneficjentów.

Szczegółowe informacje o projekcie Kierunek Kariera, działalności Centrów Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Krakowie, Nowym Sączu i Tarnowie oraz dyżurach doradców w innych miejscowościach Małopolski na stronie www.kierunek.pociagdokariery.pl

(AKS/WKFKS)