Jakość powietrza
Stopień jakości powietrza Bardzo dobra
Legenda
  Bardzo dobra
  Dobra
  Umiarkowana
  Brak danych
  Dostateczna
  Zła
  Bardzo zła
tabelka scrollowana
Czujniki GIOŚ NO2 CO O3 SO2
ul. Sienkiewicza   22.49   0   24.67   0
- - - - PM2.5 PM10 - - - - - - - -
ul. Sienkiewicza   -   17.62
Czujniki o mniejszej dokładności:
Kamieniec   -   -
Józefa Piłsudskiego   9.97   12.51
Tytusa Chałubińskiego   0.6   0.78
Zofii i Witolda Paryskich   13.22   17.57
Kuźnice   0.09   0.14
Szkoła Podstawowa w Kościelisku   -   -
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3
Partner: airly
Śr. 06.12 07:00
Zachmurzenie
-2° / -1° zachmurzenie duże
Czw. 13:00
Śnieg
-1°
Pt. 13:00
Zachmurzenie
Sob. 13:00
Zachmurzenie
Nd. 13:00
Zachmurzenie
Pon. 04:00
Śnieg
-1°
Zdjęcie promujące Zakopane

Rozmowy o współpracy

Współpraca Miasta Zakopane z Pedagogiczną Biblioteką Wojewódzką w Nowym Sączu oraz Wojewódzkim Urzędem Pracy w Krakowie była tematem spotkania, w którym udział wzięli: wiceburmistrz Agnieszka Nowak-Gąsienica, sekretarz Grzegorz Cisło, dyrektor Biblioteki Alina Marek wraz z zastępczynią Iwoną Mularczyk oraz z ramienia Wojewódzkiego Urzędu Pracy Iwona Pazgan-Kożuch specjalista ds. promocji i rekrutacji projektu Kierunek Kariera.

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Nowym Sączu planuje w Zakopanem projekty dedykowane młodzieży i seniorom. Z kolei Wojewódzki Urząd Pracy kontynuuje z Miastem współpracę w ramach projektu Kierunek Kariera i Kierunek Kariera Zawodowa. Pozwalają one mieszkańcom na skorzystanie z bezpłatnego bilansu kariery z doradcą zawodowym, a następnie z dofinasowania w formie bonów do szkoleń, kursów zawodowych i studiów podyplomowych. Dyżury doradców odbywały się także w Zakopane i cieszyły się dużym zainteresowaniem. Warto śledzić informacje o projekcie, ponieważ wkrótce ma on rozszerzyć swoją formułę i objąć szerszą grupę beneficjentów.

Szczegółowe informacje o projekcie Kierunek Kariera, działalności Centrów Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Krakowie, Nowym Sączu i Tarnowie oraz dyżurach doradców w innych miejscowościach Małopolski na stronie www.kierunek.pociagdokariery.pl

(AKS/WKFKS)