Jakość powietrza
Stopień jakości powietrza Bardzo dobra
Legenda
  Bardzo dobra
  Dobra
  Umiarkowana
  Brak danych
  Dostateczna
  Zła
  Bardzo zła
tabelka scrollowana
Czujniki GIOŚ NO2 CO O3 SO2
ul. Sienkiewicza   16.68   429.75   55.78   4.51
PM2.5 PM10
ul. Sienkiewicza   -   7.52
Czujniki o mniejszej dokładności:
Kamieniec   20.3   27.39
Józefa Piłsudskiego   4.76   6.16
Tytusa Chałubińskiego   5.69   7.28
Zofii i Witolda Paryskich   13.4   17.54
Kuźnice   0.15   0.21
Gronik   3.87   4.68
Szkoła Podstawowa w Kościelisku   16.86   21.7
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3
Partner: Partner
Czw. 13.05 20:00
Deszczowo
16° / 11° słabe opady deszczu
Pt. 14:00
Deszczowo
Sob. 14:00
Deszczowo
13°
Nd. 14:00
Deszczowo
11°
Pon. 14:00
Deszczowo
13°
Wt. 14:00
Deszczowo
11°
Zdjęcie promujące Zakopane

Nowy Regulamin utrzymania czystości i porządku

Szanowni Państwo, informujemy, że od 14 kwietnia 2021 obowiązuje nowy Regulamin utrzymania czystości i porządku w Gminie Miasto Zakopane..

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Zakopane określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy w zakresie określonym w art. 4 ust 2 i 2a ustawy z dnia 13
września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Zapraszamy do zapoznania się i stosowania.

Źródło: WOŚ

(APM)