Jakość powietrza
Stopień jakości powietrza Dostateczna
Legenda
  Bardzo dobra
  Dobra
  Umiarkowana
  Brak danych
  Dostateczna
  Zła
  Bardzo zła
tabelka scrollowana
Czujniki GIOŚ NO2 CO O3 SO2
ul. Sienkiewicza   37.56   0   7.98   0
- - - - PM2.5 PM10 - - - - - - - -
ul. Sienkiewicza   -   90.45
Czujniki o mniejszej dokładności:
Kamieniec   27.44   36.67
Józefa Piłsudskiego   23.08   29.32
Tytusa Chałubińskiego   25.03   32.24
Zofii i Witolda Paryskich   27.1   36.79
Kuźnice   15.01   17.1
Szkoła Podstawowa w Kościelisku   4.15   4.78
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3
Partner: airly
Czw. 29.02 10:00
Zachmurzenie
8° / 6° zachmurzenie duże
Pt. 13:00
Zachmurzenie
12°
Sob. 13:00
Deszczowo
Nd. 13:00
Zachmurzenie
10°
Pon. 13:00
Zachmurzenie
10°
Wt. 07:00
Deszczowo
Zdjęcie promujące Zakopane

Podróżuj komunikacją miejską ZA DARMO!

Już od 1 stycznia możesz podróżować komunikacją miejską ZA DARMO!

Z inicjatywy Burmistrza Miasta Zakopane Leszka Doruli powstał projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały dotyczącej uprawnień do bezpłatnych i ulgowych przejazdów oraz zasad systemu taryfowego i cen na usługi w publicznym transporcie zbiorowym na terenie miasta Zakopane. W dniu dzisiejszym, tj. 7 grudnia, Rada Miasta Zakopane podjęła tę uchwałę.

Zgodnie z uchwałą uprawnieni do bezpłatnych przejazdów (100% ulga gminna) to:

 • Posiadacze Zakopiańskiej Karty Mieszkańca - na podstawie aktywnej Zakopiańskiej Karty Mieszkańca;
 • Mieszkańcy Miasta Zakopane, którzy ukończyli 65 lat życia - na podstawie dowodu osobistego lub zaświadczenia o zameldowaniu stałym;
 • Osoby, które ukończyły 70 lat życia - na podstawie dowodu osobistego;
 • Dzieci do lat 4, w przypadku, jeżeli pasażer, rodzic nie żąda dla nich miejsca siedzącego – bez biletu
 • Dzieci uczęszczające do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych zlokalizowanych na terenie Miasta Zakopane – na podstawie zaświadczenia placówki, do której dziecko uczęszcza;
 • Uczniowie szkół podstawowych, zawodowych, średnich i policealnych do ukończenia 21 roku życia uczęszczających do szkół zlokalizowanych na terenie Miasta Zakopane (w okresie od 1 września do 30 czerwca) – na podstawie legitymacji szkolnej;
 • Dzieci i młodzież, będące osobami niepełnosprawnymi do ukończenia 21 roku życia, a w przypadku realizacji obowiązku szkolnego i obowiązku nauki do ukończenia 25 roku życia – na podstawie orzeczenia właściwego zespołu orzekającego o umiarkowanym lub lekkim stopniu niepełnosprawności wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość osoby uprawnionej
 • Osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności, osoby całkowicie niezdolne do pracy oraz niezdolne do samodzielnej egzystencji, osoby z I grupą inwalidzką z ogólnego stanu zdrowia – na podstawie legitymacji rencisty z wpisem o całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji lub I grupy inwalidzkiej wraz z dokumentami potwierdzającymi tożsamość pasażera; lub orzeczenia wydanego przez ZUS lub KRUS lub Powiatowy Zespół Orzekania o Niepełnosprawności z określeniem całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość pasażera;
 • Osoby niewidome, ociemniałe i niedowidzące wraz ze wskazanym przez nich przewodnikiem lub opiekunem – na podstawie orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności z symbolem przyczyny niepełnosprawności 04-O wraz z dokumentem tożsamości osoby niepełnosprawnej lub legitymacja Polskiego Związku Niewidomych oraz przewodnik lub opiekun poprzez oświadczenie ustne lub wskazanie;
 • Honorowi dawcy krwi, w rozumieniu art. 6 ust. 1-5 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi (Dz.U. z 2023 r. poz. 900 ze zm.) – na podstawie Legitymacji Honorowego Dawcy Krwi, według wzoru określonego przez właściwego ministra do spraw zdrowia, wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość osoby uprawnionej;
 • Funkcjonariusze służb: Policji, Straży Pożarnej, Wojska Polskiego, Straży Granicznej – na podstawie ważnej legitymacji służbowej
 • Kierowcy pojazdów samochodowych korzystający z parkingu Parkuj i Jedź (Park & Ride) w godzinach korzystania z parkingu, jednak nie dłużej niż do 24 godzin od momentu pozostawienia pojazdu na parkingu - na podstawie biletu parkingowego oraz ważnego dowodu rejestracyjnego.
 • Pasażerowie odbywający podróż środkami komunikacji miejskiej w Zakopanem, w dniu obchodów Europejskiego Dnia Bez Samochodu tj. 22 września każdego roku


Uchwała Nr LV/712/2023 Rady Miasta Zakopane z dnia 7 grudnia 2023 r

Korzyści wynikające z uchwały:

 • Zachęcenie dzieci i młodzieży z okolicznych gmin do uczęszczani do przedszkoli i szkół zlokalizowanych na terenie Miasta Zakopane.
 • Ograniczenie ruchu samochodowego, co w przyszłości przyczyni się do poprawy jakości powietrza.

(AM)