Jakość powietrza
Stopień jakości powietrza Bardzo zła
Legenda
  Bardzo dobra
  Dobra
  Umiarkowana
  Brak danych
  Dostateczna
  Zła
  Bardzo zła
tabelka scrollowana
Czujniki GIOŚ NO2 CO O3 SO2
ul. Sienkiewicza   34   0   3.33   0
- - - - PM2.5 PM10 - - - - - - - -
ul. Sienkiewicza   -   156.53
Czujniki o mniejszej dokładności:
Kamieniec   -   -
Józefa Piłsudskiego   80.59   108.19
Tytusa Chałubińskiego   75.05   98.53
Zofii i Witolda Paryskich   78.28   115.57
Kuźnice   55.03   75.05
Szkoła Podstawowa w Kościelisku   12.87   16.37
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3
Partner: airly
Pt. 08.12 01:00
Zachmurzenie
-5° / -5° zachmurzenie umiarkowane
Sob. 13:00
Zachmurzenie
Nd. 13:00
Śnieg
-0°
Pon. 13:00
Śnieg
Wt. 13:00
Śnieg
Zdjęcie promujące Zakopane

Punkty konsultacyjne

Korzystanie z usług punktów konsultacyjnych jest bezpłatne dla mieszkańców Zakopanego

 • korzystających z pomocy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
 • dla członków rodzin mających problemy z osobami nadużywającymi alkoholu,
 • dla osób nadużywających napojów alkoholowych
 • dla osób doznających przemocy

Wszelkie zmiany bądź brak dyżuru zgłaszane są do Sekretarza Komisji, a na oknie biura umieszczona jest pisemna informacja

 • PORADY PRAWNE

Prawnik – udziela porad

Dyżury w każdy czwartek godz. 14:40 do 19:40 (4 godziny tygodniowo)

Oprócz świąt i dni wolnych od pracy

Zakres pomocy:

 • Pełnienie dyżurów wsparcia i świadczenie pomocy prawnej dla mieszkańców Zakopanego w siedzibie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ul. Słoneczna 3 w Zakopanem poprzez:
 • pomoc, konsultację i współpracę z dyżurnymi telefonu zaufania, prowadzącymi punkty konsultacyjne, członkami GKRPA,
 • monitorowanie i pomoc w prowadzeniu spraw osobom wymagającym długofalowej pomocy,
 • prace związane z promowaniem punktu, współpracą z Pełnomocnikiem Burmistrza i Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

udzielanie porad i konsultacji prawnych,

pomoc w zakresie sporządzania wniosków i pism do instytucji, zgodnie z zakresem problemu,

 • Punk Konsultacyjny dla Ofiar Przemocy w Rodzinie

Psycholog udziela porad

Dyżury w każdy wtorek i środę godz. 15:40 do 17:40 (4 godziny tygodniowo)

Oprócz świąt i dni wolnych od pracy

Zakres pomocy:

Pełnienie dyżurów wsparcia i świadczenie pomocy psychologicznej dla mieszkańców Zakopanego w Punkcie Konsultacyjnym dla Ofiar Przemocy w Rodzinie ul. Słoneczna 3 w Zakopanem poprzez:

 • przyjmowanie stron,
 • udzielanie porad i konsultacji,
 • pomoc psychologiczną,
 • pomoc w zakresie sporządzania wniosków i pism do instytucji, zgodnie z zakresem problemu,
 • prowadzenie wsparcia indywidualnego i grupowego,
 • monitorowanie problemu osób lub rodzin wymagających długofalowej pomocy w zakresie przemocy i uzależnień,
 • współpracę z ośrodkami oraz instytucjami udzielającymi pomoc i opiekę osób zagrożonych lub dotkniętych przemocą,
 • prace związane z promowaniem punktu, współpracą z Pełnomocnikiem Burmistrza i Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
 • Punkt Pomocy Rodzinie w Sytuacji Kryzysowej

Psycholog udziela porad

Dyżury w każdy piątek godz. 15:00 do 19:00 (4 godziny tygodniowo)

Oprócz świąt i dni wolnych od pracy

Zakres pomocy:

Pełnienie dyżurów wsparcia i świadczenie pomocy psychologicznej dla mieszkańców Zakopanego w Punkcie Pomocy Rodzinie w Sytuacji Kryzysowej ul. Słoneczna 3 w Zakopanem poprzez:

 • przyjmowanie stron,
 • udzielanie porad i konsultacji,
 • pomoc psychologiczną,
 • prowadzenie wsparcia indywidualnego i grupowego,
 • monitorowanie problemu osób lub rodzin wymagających długofalowej pomocy,
 • współpracę z ośrodkami oraz instytucjami udzielającymi pomoc i opiekę rodzinie
 • prace związane z promowaniem punktu
 • Punkt Konsultacyjny dla Osób Uzależnionych i ich Rodzin

Instruktor Terapii Uzależnień od alkoholu udziela porad

Dyżury w każdą sobotę godz. 10.00 do 12.00 (2 godziny tygodniowo)

Oprócz świąt i dni wolnych od pracy

Pełnienie dyżurów informacyjnych dla osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem, mieszkańców Zakopanego w Punkcie Konsultacyjnym dla Osób Uzależnionych i ich Rodzin ul. Słoneczna 3 w Zakopanem poprzez:

 • przyjmowanie stron,
 • udzielanie porad i konsultacji,
 • pomoc w diagnozowaniu problemu,
 • motywowanie do podjęcia leczenia uzależnień,
 • udzielanie pomocy w sprawach wymagających radzenia sobie z problemem alkoholowym,
 • monitorowanie problemu osób lub rodzin wymagających długofalowej pomocy,
 • udzielanie informacji o symptomach uzależnienia, o formach leczenia ambulatoryjnego i stacjonarnego, o grupach AA
 • prace związane z promowaniem punktu