Jakość powietrza
Stopień jakości powietrza Dobra
Legenda
  Bardzo dobra
  Dobra
  Umiarkowana
  Brak danych
  Dostateczna
  Zła
  Bardzo zła
tabelka scrollowana
Czujniki GIOŚ NO2 CO O3 SO2
ul. Sienkiewicza   5.91   0   98.5   0
- - - - PM2.5 PM10 - - - - - - - -
ul. Sienkiewicza   -   23.23
Czujniki o mniejszej dokładności:
Kamieniec   10.32   12.72
Józefa Piłsudskiego   8.98   11.09
Tytusa Chałubińskiego   12.89   16.13
Zofii i Witolda Paryskich   11.14   14.02
Kuźnice   13.69   16.91
Szkoła Podstawowa w Kościelisku   1.12   1.47
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3
Partner: airly
Śr. 19.06 17:00
Słonecznie
26° / 16° bezchmurnie
Czw. 14:00
Zachmurzenie
21°
Pt. 14:00
Zachmurzenie
25°
Sob. 14:00
Deszczowo
22°
Nd. 14:00
Deszczowo
17°
Pon. 14:00
Zachmurzenie
21°
Zdjęcie promujące Zakopane

Punkty konsultacyjne

Korzystanie z usług punktów konsultacyjnych jest bezpłatne dla mieszkańców Zakopanego

 • korzystających z pomocy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
 • dla członków rodzin mających problemy z osobami nadużywającymi alkoholu,
 • dla osób nadużywających napojów alkoholowych
 • dla osób doznających przemocy

Wszelkie zmiany bądź brak dyżuru zgłaszane są do Sekretarza Komisji, a na oknie biura umieszczona jest pisemna informacja

 • PORADY PRAWNE

Prawnik – udziela porad

Dyżury w każdy czwartek godz. 14:40 do 19:40 (4 godziny tygodniowo)

Oprócz świąt i dni wolnych od pracy

Zakres pomocy:

 • Pełnienie dyżurów wsparcia i świadczenie pomocy prawnej dla mieszkańców Zakopanego w siedzibie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ul. Słoneczna 3 w Zakopanem poprzez:
 • pomoc, konsultację i współpracę z dyżurnymi telefonu zaufania, prowadzącymi punkty konsultacyjne, członkami GKRPA,
 • monitorowanie i pomoc w prowadzeniu spraw osobom wymagającym długofalowej pomocy,
 • prace związane z promowaniem punktu, współpracą z Pełnomocnikiem Burmistrza i Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

udzielanie porad i konsultacji prawnych,

pomoc w zakresie sporządzania wniosków i pism do instytucji, zgodnie z zakresem problemu,

 • Punk Konsultacyjny dla Ofiar Przemocy w Rodzinie

Psycholog udziela porad

Dyżury w każdy wtorek i środę godz. 15:40 do 17:40 (4 godziny tygodniowo)

Oprócz świąt i dni wolnych od pracy

Zakres pomocy:

Pełnienie dyżurów wsparcia i świadczenie pomocy psychologicznej dla mieszkańców Zakopanego w Punkcie Konsultacyjnym dla Ofiar Przemocy w Rodzinie ul. Słoneczna 3 w Zakopanem poprzez:

 • przyjmowanie stron,
 • udzielanie porad i konsultacji,
 • pomoc psychologiczną,
 • pomoc w zakresie sporządzania wniosków i pism do instytucji, zgodnie z zakresem problemu,
 • prowadzenie wsparcia indywidualnego i grupowego,
 • monitorowanie problemu osób lub rodzin wymagających długofalowej pomocy w zakresie przemocy i uzależnień,
 • współpracę z ośrodkami oraz instytucjami udzielającymi pomoc i opiekę osób zagrożonych lub dotkniętych przemocą,
 • prace związane z promowaniem punktu, współpracą z Pełnomocnikiem Burmistrza i Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
 • Punkt Pomocy Rodzinie w Sytuacji Kryzysowej

Psycholog udziela porad

Dyżury w każdy piątek godz. 15:00 do 19:00 (4 godziny tygodniowo)

Oprócz świąt i dni wolnych od pracy

Zakres pomocy:

Pełnienie dyżurów wsparcia i świadczenie pomocy psychologicznej dla mieszkańców Zakopanego w Punkcie Pomocy Rodzinie w Sytuacji Kryzysowej ul. Słoneczna 3 w Zakopanem poprzez:

 • przyjmowanie stron,
 • udzielanie porad i konsultacji,
 • pomoc psychologiczną,
 • prowadzenie wsparcia indywidualnego i grupowego,
 • monitorowanie problemu osób lub rodzin wymagających długofalowej pomocy,
 • współpracę z ośrodkami oraz instytucjami udzielającymi pomoc i opiekę rodzinie
 • prace związane z promowaniem punktu
 • Punkt Konsultacyjny dla Osób Uzależnionych i ich Rodzin

Instruktor Terapii Uzależnień od alkoholu udziela porad

Dyżury w każdą sobotę godz. 10.00 do 12.00 (2 godziny tygodniowo)

Oprócz świąt i dni wolnych od pracy

Pełnienie dyżurów informacyjnych dla osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem, mieszkańców Zakopanego w Punkcie Konsultacyjnym dla Osób Uzależnionych i ich Rodzin ul. Słoneczna 3 w Zakopanem poprzez:

 • przyjmowanie stron,
 • udzielanie porad i konsultacji,
 • pomoc w diagnozowaniu problemu,
 • motywowanie do podjęcia leczenia uzależnień,
 • udzielanie pomocy w sprawach wymagających radzenia sobie z problemem alkoholowym,
 • monitorowanie problemu osób lub rodzin wymagających długofalowej pomocy,
 • udzielanie informacji o symptomach uzależnienia, o formach leczenia ambulatoryjnego i stacjonarnego, o grupach AA
 • prace związane z promowaniem punktu