Jakość powietrza
Stopień jakości powietrza Bardzo dobra
Legenda
  Bardzo dobra
  Dobra
  Umiarkowana
  Brak danych
  Dostateczna
  Zła
  Bardzo zła
tabelka scrollowana
Czujniki GIOŚ NO2 CO O3 SO2
ul. Sienkiewicza   4.34   0   29.85   0
- - - - PM2.5 PM10 - - - - - - - -
ul. Sienkiewicza   -   6.66
Czujniki o mniejszej dokładności:
Kamieniec   -   -
Józefa Piłsudskiego   7.59   10.14
Tytusa Chałubińskiego   6.45   8.5
Zofii i Witolda Paryskich   5.68   7.77
Kuźnice   8   10.51
Szkoła Podstawowa w Kościelisku   10.85   13.3
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3
Partner: airly
Nd. 01.10 08:00
Zachmurzenie
8° / 9° zachmurzenie umiarkowane
Pon. 14:00
Zachmurzenie
16°
Wt. 14:00
Zachmurzenie
21°
Śr. 14:00
Słonecznie
15°
Czw. 14:00
Słonecznie
17°
Pt. 05:00
Zachmurzenie
Zdjęcie promujące Zakopane

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego FURMANOWA, KOTELNICA, TATARY (dla wschodniej części terenu MN/MP-4)

Pliki do pobrania:

Ogłoszenie

Uchwała intencyjna
Załącznik


Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego FURMANOWA, KOTELNICA, TATARY (dla terenów ZR-4 i ZR-5, terenu ZL-3, części terenu KDD-02 oraz części terenu KDP-03)

Pliki do pobrania:

Ogłoszenie

Uchwała intencyjna


Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego CHŁABÓWKA (dla terenów: UT-2, ZR-15, części ZR-12 i ZR-14, części KDD-04, KPJ-02 i KPJ-03 oraz części KPJ-01)

Pliki do pobrania:

Ogłoszenie

Uchwała intencyjna


Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego OLCZA (dla części terenu 1.R)

Pliki do pobrania:

Ogłoszenie

Uchwała intencyjnaOgłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego POD REGLAMI (dla terenu 19.MN w tekście planu)

Pliki do pobrania:

Ogłoszenie

Uchwała intencyjnaOgłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego BACHLEDZKI WIERCH (dla terenów: MN/MP-4, MW-2, MW-3, MW-4, E-6 i UT-4)

Pliki do pobrania:

Ogłoszenie

Uchwała intencyjna