Jakość powietrza
Stopień jakości powietrza Dobra
Legenda
  Bardzo dobra
  Dobra
  Umiarkowana
  Brak danych
  Dostateczna
  Zła
  Bardzo zła
tabelka scrollowana
Czujniki GIOŚ NO2 CO O3 SO2
ul. Sienkiewicza   11.22   0   95.02   0
- - - - PM2.5 PM10 - - - - - - - -
ul. Sienkiewicza   -   21.52
Czujniki o mniejszej dokładności:
Kamieniec   13.48   16.98
Józefa Piłsudskiego   7.89   10.12
Tytusa Chałubińskiego   9.3   11.87
Zofii i Witolda Paryskich   10.74   14.05
Kuźnice   8.61   10.84
Szkoła Podstawowa w Kościelisku   0.74   0.94
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3
Partner: airly
Śr. 29.05 23:00
Deszczowo
13° / 12° słabe opady deszczu
Czw. 14:00
Deszczowo
16°
Pt. 14:00
Deszczowo
16°
Sob. 14:00
Deszczowo
15°
Nd. 14:00
Deszczowo
11°
Pon. 14:00
Deszczowo
16°
Zdjęcie promujące Zakopane
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego KOŚCIELISKA, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Wyłożenie do publicznego wglądu w dniach od 6 maja 2024 r. do 6 czerwca 2024 r.

Dyskusja publiczna w dniu 28 maja 2024 r. w siedzibie Urzędu Miasta Zakopane, w Sali Obrad (parter) o godz. 11:00.

Termin wnoszenia uwag: do dnia 21 czerwca 2024 r. (liczy się data wpływu).

1. Projekt MPZP Kościeliska - TEKST (wyłożenie 06.05.-06.06.).pdf

2. Projekt MPZP Kościeliska - RYSUNEK (wyłożenie 06.05.-06.06.).pdf

3. Prognoza oddziaływania na środowisko - MPZP Kościeliska (wyłożenie 06.05.-06.06.).pdf


Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ZAKOPIANKA, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Wyłożenie do publicznego wglądu w dniach od 6 maja 2024 r. do 6 czerwca 2024 r.

Dyskusja publiczna w dniu 28 maja 2024 r. w siedzibie Urzędu Miasta Zakopane, w Sali Obrad (parter) o godz. 14:00.

Termin wnoszenia uwag: do dnia 21 czerwca 2024 r. (liczy się data wpływu).

1. Projekt MPZP Zakopianka - TEKST (wyłożenie 06.05.-06.06.).pdf

2.1. Projekt MPZP Zakopianka - RYSUNEK część 1 (wyłożenie 06.05.-06.06.).pdf

2.2. Projekt MPZP Zakopianka - RYSUNEK część 2 (wyłożenie 06.05.-06.06.).pdf

2.3. Projekt MPZP Zakopianka - RYSUNEK legenda (wyłożenie 06.05.-06.06.).pdf

3. Prognoza oddziaływania na środowisko - MPZP Zakopianka (wyłożenie 06.05.-06.06.).pdf