Ikona wyboru języka Polski
Jakość powietrza
Brak danych
Legenda
  Bardzo dobra
  Dobra
  Umiarkowana
  Brak danych
  Dostateczna
  Zła
  Bardzo zła
tabelka scrollowana
Czujniki GIOŚ NO2 CO O3 SO2
ul. Sienkiewicza   6.52   0   60.9   0
- - - - PM2.5 PM10 - - - - - - - -
ul. Sienkiewicza   -   11.87
Czujniki o mniejszej dokładności:
Kamieniec   17.53   23.26
Józefa Piłsudskiego   3.16   4.12
Tytusa Chałubińskiego   3.17   4.03
Zofii i Witolda Paryskich   5.59   7.64
Kuźnice   2.52   3.27
Szkoła Podstawowa w Kościelisku   0.61   0.74
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3
Partner: airly
Nd. 02.04 05:00
Śnieg
5° / -2° słabe opady śniegu
Pon. 14:00
Śnieg
-2°
Wt. 14:00
Śnieg
-2°
Śr. 14:00
Śnieg
-2°
Czw. 14:00
Śnieg
-1°
Zdjęcie promujące Zakopane
Oranment


Zaproszenie na wernisaż wystawy 

"Oblicza Frasobliwego"

 

Protokół z posiedzenia Jury Konkursu „Oblicza Frasobliwego”

Zakopane, 26 czerwca 2021 roku


Organizatorem konkursu jest Zakopiańskie Centrum Kultury – Centrum Kultury Rodzimej w willi Czerwony Dwór w Zakopanem. Konkurs został objęty Honorowym Patronatem Ekscelencji ArcybiskupaMarka Jędraszewskiego, Metropolity Krakowskiego.

Celem Konkursu jest pobudzenie inwencji twórczej oraz popularyzacja i dokumentacja unikalnych zjawisk kultury, jakimi są malarstwo na szkle i rzeźba w drewnie. Celem równorzędnym jest także popularyzacja tradycji chrześcijańskiej kultu wizerunków Chrystusa Frasobliwego.

Konkurs został dofinansowany ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach programu Narodowego Centrum Kultury EtnoPolska 2021.

Na konkurs wpłynęło 52 rzeźby 31 autorów oraz64 obrazy42autorów.

2 prace nie spełniały wymogów Regulaminu.

2 prace poza Regulaminem konkursu

Jury w składzie:

1. Przewodnicząca: Anna Kozak (Narodowe Muzeum Tatrzańskie im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem)

2. Alicja Mironiuk-Nikolska (Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie)

3. Barbara Rosiek (Muzeum Miejskie w Żywcu)

4. Agnieszka Nowak-Gąsienica (Zastępca Burmistrza Miasta Zakopane)

5. Ks. Infułat Stanisław Olszówka

6. Sekretarz: Małgorzata Wonuczka-Wnuk (Centrum Kultury Rodzimej w willi Czerwony Dwór w Zakopanem)

Na posiedzeniu w dniu 26 czerwca 2021 roku po oglądnięciu wszystkich prac i wnikliwej dyskusji Jury przyznało następujące nagrody:

W kategorii rzeźby i płaskorzeźby:

I nagrodę w wysokości 2000 złotych ex aequo: 

Janowi Zięderowi za rzeźbę Chrystus Frasobliwy. 100. rocznica odzyskania niepodległości przez Polskę.

Piotrowi Mentelowi za „Kapliczkę z Jezusem Frasobliwym”

II nagrody nie przyznano

III nagrodę w wysokości 800 złotych ex aequo:

Rafałowi Chabiorowi za rzeźbę „Ostatnie zadumanie”

Ryszardowi Strońskiemu za rzeźbę, „Co to będzie”

Ponadto Jury przyznało 4 wyróżnienia w wysokości 500 złotych:

Januszowi Drapale za rzeźbę „Tobie oddajemy serca nasze”

Władysławowi Łukaszczykowi za „Kapliczkę z Frasobliwym”

Józefowi Szypule za „Kapliczkę pod Giewontem”

Eugeniuszowi Boguckiemu za rzeźbę „Chrystus Frasobliwy”

W kategorii malarstwa na szkle:

I nagrodę w wysokości 2000 zł:

Zofii Forteckiej za pracę „Chrystus Frasobliwy”

II nagrodę w wysokości 1400 złotych:

Annie Słowińskiej za obraz „Chrystus w czerwonej szacie”

III nagrodę w wysokości 800 złotych ex aequo:

Andrzejowi Gocałowi za obraz „Jezus Frasobliwy”

Annie Liscar za obraz „Ecce Homo”.

Ponadto Jury przyznało 6 wyróżnień w wysokości 500 złotych:

Marcie Walczak Stasiowskiej za obraz „Początek i koniec”

Marii Gąsienicy-Gładczan „Chrystus Frasobliwy”

Michałowi Ptakowi za obraz „Ciemiężony 2”

Bartłomiejowi Szczupalskiemu za obraz „Chrystus Frasobliwy w drodze”

Katarzynie Janik za obraz „Chrystus Frasobliwy”

Bożenie Świerk za obraz „Co z nami będzie?”

Nagrodę specjalną pozaregulaminową w wysokości 500 zł Księdza Infułata Stanisława Olszówki za wyjątkową ekspresję płaskorzeźby jury przyznało Wiktorowi Jagódce za pracę „Wizerunek Jezusa Frasobliwego”

Komisja konkursowa wysoko oceniła poziom artystyczny przygotowanych na konkurs prac i stwierdza, że artyści licznie odpowiedzieli na ogłoszony konkurs. Zwiększyła się liczba twórców oraz zasięg terytorialny przedstawicieli witrochromii i rzeźby w drewnie. Jury stwierdza, że tradycyjnej ikonografii towarzyszy indywidualne podejście do zaproponowanego tematu. Dominują własne interpretacje autorów prac mieszczące się w przesłaniu religijnym wizerunku Chrystusa Frasobliwego.

Jury wnioskuje o podtrzymanie cykliczności organizowanego konkursu oraz proponuje zamieszczenie wszystkich prac w katalogu przygotowywanym do wystawy oraz zaprezentowanie wszystkich prac podczas wystawy, jako formy wyróżnienia i udokumentowania dorobku Konkursu.

Komisja składa podziękowanie organizatorom konkursu oraz fundatorom nagród.

(PP)

wyszukiwanie zaawansowane Strzałka

Dodatkowe kategorie

Dodatkowe kategorie

Wybierz przedział czasowy