Ikona wyboru języka Polski
Jakość powietrza
Stopień jakości powietrza Bardzo dobra
Legenda
  Bardzo dobra
  Dobra
  Umiarkowana
  Brak danych
  Dostateczna
  Zła
  Bardzo zła
tabelka scrollowana
Czujniki GIOŚ NO2 CO O3 SO2
ul. Sienkiewicza   14.2   706.51   12.77   9.41
- - - - PM2.5 PM10 - - - - - - - -
ul. Sienkiewicza   -   10.88
Czujniki o mniejszej dokładności:
Kamieniec   16.17   20.38
Józefa Piłsudskiego   18.12   22.92
Tytusa Chałubińskiego   15.94   20.06
Zofii i Witolda Paryskich   20.8   29.89
Kuźnice   13.78   17.98
Szkoła Podstawowa w Kościelisku   2.05   2.53
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3
Partner: airly
Sob. 10.12 10:00
Zachmurzenie
0° / -4° zachmurzenie duże
Nd. 13:00
Śnieg
-4°
Pon. 13:00
Śnieg
-5°
Wt. 13:00
Zachmurzenie
-5°
Śr. 13:00
Zachmurzenie
-4°
Czw. 07:00
Śnieg
-4°
Zdjęcie promujące Zakopane
Oranment


Zaproszenie na wernisaż wystawy 

"Oblicza Frasobliwego"

 

Protokół z posiedzenia Jury Konkursu „Oblicza Frasobliwego”

Zakopane, 26 czerwca 2021 roku


Organizatorem konkursu jest Zakopiańskie Centrum Kultury – Centrum Kultury Rodzimej w willi Czerwony Dwór w Zakopanem. Konkurs został objęty Honorowym Patronatem Ekscelencji ArcybiskupaMarka Jędraszewskiego, Metropolity Krakowskiego.

Celem Konkursu jest pobudzenie inwencji twórczej oraz popularyzacja i dokumentacja unikalnych zjawisk kultury, jakimi są malarstwo na szkle i rzeźba w drewnie. Celem równorzędnym jest także popularyzacja tradycji chrześcijańskiej kultu wizerunków Chrystusa Frasobliwego.

Konkurs został dofinansowany ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach programu Narodowego Centrum Kultury EtnoPolska 2021.

Na konkurs wpłynęło 52 rzeźby 31 autorów oraz64 obrazy42autorów.

2 prace nie spełniały wymogów Regulaminu.

2 prace poza Regulaminem konkursu

Jury w składzie:

1. Przewodnicząca: Anna Kozak (Narodowe Muzeum Tatrzańskie im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem)

2. Alicja Mironiuk-Nikolska (Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie)

3. Barbara Rosiek (Muzeum Miejskie w Żywcu)

4. Agnieszka Nowak-Gąsienica (Zastępca Burmistrza Miasta Zakopane)

5. Ks. Infułat Stanisław Olszówka

6. Sekretarz: Małgorzata Wonuczka-Wnuk (Centrum Kultury Rodzimej w willi Czerwony Dwór w Zakopanem)

Na posiedzeniu w dniu 26 czerwca 2021 roku po oglądnięciu wszystkich prac i wnikliwej dyskusji Jury przyznało następujące nagrody:

W kategorii rzeźby i płaskorzeźby:

I nagrodę w wysokości 2000 złotych ex aequo: 

Janowi Zięderowi za rzeźbę Chrystus Frasobliwy. 100. rocznica odzyskania niepodległości przez Polskę.

Piotrowi Mentelowi za „Kapliczkę z Jezusem Frasobliwym”

II nagrody nie przyznano

III nagrodę w wysokości 800 złotych ex aequo:

Rafałowi Chabiorowi za rzeźbę „Ostatnie zadumanie”

Ryszardowi Strońskiemu za rzeźbę, „Co to będzie”

Ponadto Jury przyznało 4 wyróżnienia w wysokości 500 złotych:

Januszowi Drapale za rzeźbę „Tobie oddajemy serca nasze”

Władysławowi Łukaszczykowi za „Kapliczkę z Frasobliwym”

Józefowi Szypule za „Kapliczkę pod Giewontem”

Eugeniuszowi Boguckiemu za rzeźbę „Chrystus Frasobliwy”

W kategorii malarstwa na szkle:

I nagrodę w wysokości 2000 zł:

Zofii Forteckiej za pracę „Chrystus Frasobliwy”

II nagrodę w wysokości 1400 złotych:

Annie Słowińskiej za obraz „Chrystus w czerwonej szacie”

III nagrodę w wysokości 800 złotych ex aequo:

Andrzejowi Gocałowi za obraz „Jezus Frasobliwy”

Annie Liscar za obraz „Ecce Homo”.

Ponadto Jury przyznało 6 wyróżnień w wysokości 500 złotych:

Marcie Walczak Stasiowskiej za obraz „Początek i koniec”

Marii Gąsienicy-Gładczan „Chrystus Frasobliwy”

Michałowi Ptakowi za obraz „Ciemiężony 2”

Bartłomiejowi Szczupalskiemu za obraz „Chrystus Frasobliwy w drodze”

Katarzynie Janik za obraz „Chrystus Frasobliwy”

Bożenie Świerk za obraz „Co z nami będzie?”

Nagrodę specjalną pozaregulaminową w wysokości 500 zł Księdza Infułata Stanisława Olszówki za wyjątkową ekspresję płaskorzeźby jury przyznało Wiktorowi Jagódce za pracę „Wizerunek Jezusa Frasobliwego”

Komisja konkursowa wysoko oceniła poziom artystyczny przygotowanych na konkurs prac i stwierdza, że artyści licznie odpowiedzieli na ogłoszony konkurs. Zwiększyła się liczba twórców oraz zasięg terytorialny przedstawicieli witrochromii i rzeźby w drewnie. Jury stwierdza, że tradycyjnej ikonografii towarzyszy indywidualne podejście do zaproponowanego tematu. Dominują własne interpretacje autorów prac mieszczące się w przesłaniu religijnym wizerunku Chrystusa Frasobliwego.

Jury wnioskuje o podtrzymanie cykliczności organizowanego konkursu oraz proponuje zamieszczenie wszystkich prac w katalogu przygotowywanym do wystawy oraz zaprezentowanie wszystkich prac podczas wystawy, jako formy wyróżnienia i udokumentowania dorobku Konkursu.

Komisja składa podziękowanie organizatorom konkursu oraz fundatorom nagród.

(PP)

wyszukiwanie zaawansowane Strzałka

Dodatkowe kategorie

Dodatkowe kategorie

Wybierz przedział czasowy