Ikona wyboru języka Polski
Jakość powietrza
Stopień jakości powietrza Dobra
Legenda
  Bardzo dobra
  Dobra
  Umiarkowana
  Brak danych
  Dostateczna
  Zła
  Bardzo zła
tabelka scrollowana
Czujniki GIOŚ NO2 CO O3 SO2
ul. Sienkiewicza   2.64   0   110.26   0
- - - - PM2.5 PM10 - - - - - - - -
ul. Sienkiewicza   -   6.64
Czujniki o mniejszej dokładności:
Kamieniec   7.19   8.82
Józefa Piłsudskiego   7.25   8.97
Tytusa Chałubińskiego   8.15   10.14
Zofii i Witolda Paryskich   7.43   9.34
Kuźnice   10.1   12.49
Szkoła Podstawowa w Kościelisku   0.35   0.43
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3
Partner: airly
Nd. 23.06 20:00
Zachmurzenie
19° / 10° zachmurzenie umiarkowane
Pon. 14:00
Zachmurzenie
18°
Wt. 14:00
Słonecznie
23°
Śr. 14:00
Deszczowo
21°
Czw. 14:00
Deszczowo
21°
Pt. 14:00
Deszczowo
23°
Zdjęcie promujące Zakopane
Oranment

Otwarcie Centrum Komunikacyjnego w Zakopanem

Wpisz tekst...

Otwarcie Centrum Komunikacyjnego w Zakopanem

Uroczyste otwarcie Centrum Komunikacyjnego w Zakopanem odbyło się 23 września 2023 i zgromadziło szereg znamienitych gości na czele z ministrami Andrzejem Gutem-Mostowym i Edwardem Siarką, senatorem Janem Hamerskim i posłankami Barbarą Bartuś, Anną Paluch i Jagną Marczułajtis-Walczak.

Obecny podczas uroczystości Pan Witold Kozłowski - Marszałek Województwa Małopolskiego od początku wspierał tę inicjatywę, za co dziękował burmistrz Zakopanego Leszek Dorula wyrażając jednocześnie satysfakcję z faktu, że po wielu latach Zakopane już nie musi wstydzić się wizytówki każdego miasta - dworca. 

O przecięcie wstęgi zostali poproszeni goście, burmistrzowie, a także wszyscy przewoźnicy, dla których Centrum Komunikacyjne będzie miejscem pracy. Jego poświęcenia dokonał ksiądz dziekan Bogusław Filipiak.

Historię dworca i fazy rozbudowy przedstawił aktor Teatru im. Stanisława Ignacego Witkiewicza Krzysztof Najbor, w roli Władysława hr. Zamoyskiego. Człowieka szczególnego, dzięki którego działaniu wespół z Wójtem Andrzejem Chramcem możemy do Zakopanego dojechać także pociągiem. Towarzyszyła Mu matka - Jadwiga z Działyńskich Zamoyska, twórczyni domowej szkoły kobiet, wielka patriotka, której pamięć czcimy szczególnie w 2023 roku. W tej roli wystąpiła Adrianna Jerzmanowska, także aktorka Teatru Witkacego.

Przypomnijmy, że motorem napędowym do budowy nowego Centrum Komunikacyjnego w Zakopanem było zawarcie ugody i podpisanie porozumienia, na mocy którego Polskie Koleje Państwowe przekazały na rzecz Miasta Zakopane dworzec kolejowy oraz przyległy plac, a PKP otrzymało w użytkowanie wieczyste część terenu wykorzystywanego w celach kolejowych. Porozumienie zostało podpisane 9 października 2017 roku przez Burmistrza Miasta Zakopane Leszka Dorulę oraz Prezesa Zarządu PKP SA Krzysztofa Mamińskiego i zakończyło wieloletni spór.

Przebudowa budynków Dworca Kolejowego

W ramach zrewitalizowanego budynku dworca kolejowego, użytkownicy mają do dyspozycji nowoczesne wnętrza, w których odbywa się obsługa ruchu pasażerskiego. Budynek pełni również funkcje turystyczne i kulturalne – w zabytkowej przestrzeni zlokalizowana została restauracja oraz dwupoziomowa multimedialna mediateka, służąca przede wszystkim dzieciom i młodzieży.

Budynek dawnej Przychodni PKP – aktualnie Stacja Kultura - oferuje nowoczesną informację turystyczną, gdzie podróżni mogą zdobyć najpotrzebniejsze informacje na temat naszego miasta. Ponadto w budynku znajdują się przestrzenie wystawiennicze i klub muzyczny w których odbywać się będą spotkania, wystawy i koncerty.

Wyremontowane budynki dworca są częścią nowo otwartego węzła przesiadkowego, który stanowi centralne miejsce, z którego w różne części miasta rozchodzić się będzie komunikacja autobusowa, piesza i rowerowa.

Nowoczesne Centrum Komunikacyjne

W ramach budowy Centrum Komunikacyjnego powstał nowoczesny dworzec komunikacji autobusowej – lokalnej i dalekobieżnej, zarządzany przy użyciu wdrażanego Inteligentnego Systemu Transportowego. Zakres inwestycji obejmował uporządkowanie przestrzeni placu, poszerzenie liczby stanowisk odjazdu/przyjazdu komunikacji lokalnej i dalekobieżnej oraz wykonanie wiat zadaszonych i innych usprawnień. Inwestycja objęła także przebudowę ronda im. Armii Krajowej, dzięki czemu poszerzyła się przestrzeń dla pieszych i rowerzystów. Przebudowano także ulicę Szymony, stanowiącą alternatywę dojazdu dla autobusów. Częścią inwestycji była również przebudowa bramy wejściowej na perony, znajdującej się pomiędzy rondem Armii Krajowej a zakończeniem torów kolejowych, na której zainstalowano historyczny neon „ZAKOPANE”, będący znakiem rozpoznawczym stacji kolejowej.

Ponadto, w wyniku realizacji inwestycji przy dworcu został uruchomiony pierwszy w Zakopanem wielopoziomowy parking Park&Ride o pojemności 146 miejsc postojowych, w tym 9 dla osób niepełnosprawnych, który wyposażony został w 68 stanowisk rowerowych, 4 stanowiska ładowania samochodów elektrycznych, 7 stanowisk ładowania rowerów elektrycznych oraz 1 samoobsługową stację naprawy rowerów. Parking będzie udostępniany całodobowo i bezpłatnie dla pasażerów korzystających z transportu kolejowego lub innego transportu zbiorowego objętego systemem Małopolskiej Karty Aglomeracyjnej.

Istotnym elementem budowy Centrum Komunikacyjnego było wdrożenie Inteligentnego Systemu Transportowego. Takie rozwiązanie ukierunkowane jest na poprawę poziomu obsługi pasażerów różnych rodzajów transportu zbiorowego oraz na poprawę organizacji ruchu na terenie miasta. Wdrożenie Inteligentnego Systemu Transportowego przede wszystkim znacznie ułatwi korzystanie z węzła przesiadkowego wszystkim jego użytkownikom, zarówno przewoźnikom jak i podróżnym. Do Systemu dołączony zostanie także obszar Kuźnic.

Środki finansowe

Na realizację całego przedsięwzięcia udało się pozyskać środki w wysokości 25,66 mln zł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020, które zostały wykorzystane na modernizację i przebudowę zabytkowych budynków dworca i nadanie im nowych funkcji kulturalnych oraz na stworzenie centrum komunikacyjnego przy Dworcu PKP integrującego komunikację kolejową i autobusową. Wartość inwestycji to 79,62 mln złotych.

Rewitalizacja budynków dworca PKP oraz budowa centrum komunikacyjnego są współfinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach następujących projektów:

- nr RPMP.06.01.01-12-0109/16 pn. „Modernizacja zabytkowych budynków dworca PKP
w Zakopanem na cele gospodarcze i kulturalne”,

- nr RPMP.07.02.04-12-0373/17 pn. „Przebudowa budynków dworca PKP wraz z budową parkingu w celu dostosowania do nowych funkcji związanych z obsługą ruchu pasażerskiego”

- nr RPMP.04.05.02-12-0382/17 pn. „Budowa zintegrowanego centrum komunikacji kolejowej i autobusowej w Zakopanem.

(APM)

Galeria

Do pobrania

Wstaw plik do pobraniaz drzewa mediów

wyszukiwanie zaawansowane Strzałka

Dodatkowe kategorie

Dodatkowe kategorie

Wybierz przedział czasowy