Jakość powietrza
Stopień jakości powietrza Zła
Legenda
  Bardzo dobra
  Dobra
  Umiarkowana
  Brak danych
  Dostateczna
  Zła
  Bardzo zła
tabelka scrollowana
Czujniki GIOŚ NO2 CO O3 SO2
ul. Sienkiewicza   38.72   1465.65   16.66   29.24
PM2.5 PM10
ul. Sienkiewicza   -   120.35
Czujniki o mniejszej dokładności:
Kamieniec   66.2   95.29
Józefa Piłsudskiego   47.24   79.03
Tytusa Chałubińskiego   21.19   30.99
Zofii i Witolda Paryskich   47.8   87.5
Kuźnice   0.48   0.79
Szkoła Podstawowa w Kościelisku   29.03   47.35
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3
Partner: Partner
Pon. 18.01 04:00
Zachmurzenie
-14° / -7° rozproszone chmury
Wt. 13:00
Zachmurzenie
-2°
Śr. 13:00
Zachmurzenie
Czw. 13:00
Śnieg
Pt. 13:00
Śnieg
Zdjęcie promujące Zakopane

Odwołane zajęcia w Szkole Podstawowej nr 2

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną, dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 2 w Zakopanem zdecydowała o odwołaniu zajęć w dniach 15 i 16 września 2020.

Szanowni Państwo , drodzy Rodzice i Opiekunowie.

Uprzejmie informuję, że Dyrekcja szkoły wraz z pracownikami, również jak Państwo przez cały dzień do późnych godzin wieczornych czekała na wydanie opinii przez PSSE w Zakopanem dotyczącej nauczania w szkole. Przez cały dzień byliśmy w stałym kontakcie z Sanepidem, Organem Prowadzącym oraz Kuratorium Oświaty w Krakowie.

Niestety informacje spływające z Sanepidu były niejednoznaczne. Po wykonaniu 22 rozmów telefonicznych dalej czekaliśmy na decyzję. 

Na chwilę obecną wpłynęło pismo Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zakopanem, informujące nas , że "nie jest w stanie wydać decyzji o objęciu kwarantanną, ani wydać opinii zmiany trybu nauczania" w naszej szkole.

W obecnej sytuacji po przeanalizowaniu informacji, którymi na tą chwilę dysponujemy, mając na uwadze dobro uczniów oraz nauczycieli i pracowników, chcąc uniknąć zagrożenia epidemicznego, oraz czekając na podjęcie ostatecznej decyzji przez PSSE wykorzystujemy przysługujące szkołom podstawowym 2 dni z puli tzw." dni dyrektorskich" po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Pedagogicznej oraz Rady Rodziców.

Oznacza to, że w dniach 15 i 16 września w szkole nie będzie organizowanych zajęć dydaktycznych.  Informujemy,że w tych dniach zorganizowane zostaną jedynie zajęcia opiekuńczo- wychowawcze. W tej niezmiernie wyjątkowej sytuacji zwracamy się z prośbą o rozważenie potrzeby przyprowadzenia dzieci do szkoły.

W tych dniach nie będzie funkcjonowała stołówka szkolna.

W dalszym ciągu będziemy monitować do Sanepidu o wydanie jednoznacznej decyzji w sprawie sytuacji zagrożenia epidemicznego w szkole.

Prosimy Państwa o śledzenie informacji, pojawiających się w dzienniku elektronicznym.

Z wyrazami szacunku
Monika Karpiel oraz Irena Gach- dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 2 w Zakopanem.W obecnej sytuacji po przeanalizowaniu informacji, którymi na tą chwilę dysponujemy, mając na uwadze dobro uczniów oraz nauczycieli i pracowników, chcąc uniknąć zagrożenia epidemicznego, oraz czekając na podjęcie ostatecznej decyzji przez PSSE wykorzystujemy przysługujące szkołom podstawowym 2 dni z puli tzw." dni dyrektorskich" po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Pedagogicznej oraz Rady Rodziców.

Oznacza to, że w dniach 15 i 16 września w szkole nie będzie organizowanych zajęć dydaktycznych.  Informujemy,że w tych dniach zorganizowane zostaną jedynie zajęcia opiekuńczo- wychowawcze. W tej niezmiernie wyjątkowej sytuacji zwracamy się z prośbą o rozważenie potrzeby przyprowadzenia dzieci do szkoły.

W tych dniach nie będzie funkcjonowała stołówka szkolna.

W dalszym ciągu będziemy monitować do Sanepidu o wydanie jednoznacznej decyzji w sprawie sytuacji zagrożenia epidemicznego w szkole.

Prosimy Państwa o śledzenie informacji, pojawiających się w dzienniku elektronicznym.

Z wyrazami szacunku
Monika Karpiel oraz Irena Gach- dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 2 w Zakopanem.

p