Jakość powietrza
Stopień jakości powietrza Bardzo dobra
Legenda
  Bardzo dobra
  Dobra
  Umiarkowana
  Brak danych
  Dostateczna
  Zła
  Bardzo zła
tabelka scrollowana
Czujniki GIOŚ NO2 CO O3 SO2
ul. Sienkiewicza   9.39   610.72   50.36   8.47
PM2.5 PM10
ul. Sienkiewicza   -   8.52
Czujniki o mniejszej dokładności:
Kamieniec   12.14   16.47
Józefa Piłsudskiego   12.51   18.51
Tytusa Chałubińskiego   9.19   12.75
Zofii i Witolda Paryskich   12.91   21.97
Kuźnice   6.95   9.75
Szkoła Podstawowa w Kościelisku   12.62   18.04
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3
Partner: Partner
Nd. 17.01 07:00
Śnieg
-9° / -13° słabe opady śniegu
Pon. 13:00
Zachmurzenie
-6°
Wt. 13:00
Zachmurzenie
-2°
Śr. 13:00
Zachmurzenie
Czw. 13:00
Śnieg
Pt. 04:00
Śnieg
Zdjęcie promujące Zakopane

Kreatywność nagrodzona

Podczas tegorocznej edycji Międzynarodowego Festiwalu Folkloru Ziem Górskich „Górale świata sercem w Zakopanem” odbyły się animacje dla najmłodszych. Wręczenie nagród, ufundowanych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, odbyło się w poniedziałek 21 września w sali obrad Urzędu Miasta Zakopane.

Były to zajęcia o charakterze edukacyjnym, ruchowym, muzycznym, tanecznym i odkrywczym. Oferta skierowana do dzieci i młodzieży, które skorzystały z zajęć ukierunkowanych na różnorodne dziedziny sztuki ludowej. Fascynacja oraz rozbudzony w młodym obserwatorze zapał może zaowocować sympatią i szacunkiem do kultury tradycyjnej. Efektem może stać się identyfikowanie kultury ludowej jako zjawiska pozytywnego
i wartego kultywowania.

Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w animacjach.

(APM)