Jakość powietrza
Stopień jakości powietrza Bardzo dobra
Legenda
  Bardzo dobra
  Dobra
  Umiarkowana
  Brak danych
  Dostateczna
  Zła
  Bardzo zła
tabelka scrollowana
Czujniki GIOŚ NO2 CO O3 SO2
ul. Sienkiewicza   19.61   0   21.38   0
- - - - PM2.5 PM10 - - - - - - - -
ul. Sienkiewicza   -   22.77
Czujniki o mniejszej dokładności:
Kamieniec   16.22   20.77
Józefa Piłsudskiego   8.44   11.1
Tytusa Chałubińskiego   5.68   7.27
Zofii i Witolda Paryskich   6.61   8.64
Kuźnice   7.04   8.94
Szkoła Podstawowa w Kościelisku   0.34   0.42
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3
Partner: airly
Pon. 27.05 05:00
Zachmurzenie
9° / 10° zachmurzenie umiarkowane
Wt. 14:00
Deszczowo
19°
Śr. 14:00
Deszczowo
13°
Czw. 14:00
Deszczowo
14°
Pt. 14:00
Deszczowo
18°
Zdjęcie promujące Zakopane

Golgota Wschodu

Na Cmentarzu Komunalnym odbyła się kameralna uroczystość poświęcona pamięci ofiar Golgoty Wschodu, w której udział wzięli przedstawiciele władz Miasta Zakopane, na czele z wiceburmistrz Agnieszką Nowak - Gąsienicą.

Pod tablicą „Golgota Wschodu”, która zawiera ziemię z miejsc kaźni Polaków, m.in. Bykowa, Charkowa, Wołynia, czy Katynia uczestnicy uroczystości odmówili modlitwę w intencji pomordowanych oraz złożyli kwiaty i znicze. 

Krótką część artystyczną zaprezentowali uczniowie Zespołu Szkół Budowlanych im. Władysława Matlakowskiego w Zakopanem.

(APM)