Jakość powietrza
Stopień jakości powietrza Dobra
Legenda
  Bardzo dobra
  Dobra
  Umiarkowana
  Brak danych
  Dostateczna
  Zła
  Bardzo zła
tabelka scrollowana
Czujniki GIOŚ NO2 CO O3 SO2
ul. Sienkiewicza   3.48   0   70.96   0
- - - - PM2.5 PM10 - - - - - - - -
ul. Sienkiewicza   -   4.91
Czujniki o mniejszej dokładności:
Kamieniec   5.58   6.91
Józefa Piłsudskiego   6.28   7.9
Tytusa Chałubińskiego   7.68   9.85
Zofii i Witolda Paryskich   9.47   12.29
Kuźnice   7.73   9.71
Szkoła Podstawowa w Kościelisku   0.57   0.71
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3
Partner: airly
Czw. 25.07 14:00
Deszczowo
18° / 8° słabe opady deszczu
Pt. 14:00
Zachmurzenie
20°
Sob. 14:00
Zachmurzenie
24°
Nd. 14:00
Zachmurzenie
24°
Pon. 14:00
Zachmurzenie
18°
Wt. 11:00
Słonecznie
18°
Zdjęcie promujące Zakopane

Komunikat

Aktualna rządowa Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zmieniająca dotychczasowy system gospodarowania odpadami, wprowadza obowiązkową segregację. Do dnia 6 września 2020 r. mieszkańcy i przedsiębiorcy mają obowiązek złożyć nowe deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Każdy samorząd musiał przyjąć stosowną uchwałą nową stawkę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W Zakopanem na zamieszkałych nieruchomościach, nowa opłata wyniesie 20 zł od osoby. Zmianie uległy również ceny za pojemniki na nieruchomościach, gdzie prowadzona jest działalność gospodarcza. Podniesienie cen stało się konieczne ze względu na ogólnokrajowy, radykalny wzrost cen w sektorze usług związanych z gospodarowaniem odpadami. W skutek powyższego, wiele samorządów już w ubiegłym roku zapowiedziało podwyżki rzędu nawet 400% w stosunku do cen obowiązujących.

Samorząd Miasta Zakopane w trosce o domowy budżet mieszkańców nie zdecydował się na tak znaczące i dotkliwe zwiększenie kosztów, dzięki czemu przyjęta obecnie stawka
za odbiór odpadów nadal będzie plasować się na poziomie jednej z najniższych w powiecie tatrzańskim i gminach ościennych. Dla porównania - obowiązujące stawki w gminach kształtują się następująco: Biały Dunajec – 21 zł, Szaflary – 22 zł, Nowy Targ – 23 zł, Czarny Dunajec 23 zł, Rabka Zdrój 27 zł.

Podmioty, które pomimo obowiązku prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów nie dostosują się do w/w wymogu, po upływie okresu przejściowego zapłacą 3-krotność opłaty
za gospodarowanie odpadami.

Mieszkańców i Przedsiębiorców, którzy dokonali zapłaty za kwartał lub rok z góry, informujemy o konieczności wniesienia dopłaty do wysokości nowej stawki od miesiąca sierpnia.

W razie pytań lub wątpliwości, informacji udzielą pracownicy Urzędu Miasta Zakopane - tel. 182025638, 182020474.

Zachęcamy Państwa do przypomnienia sobie obowiązujących zasad selektywnej zbiórki odpadów: www.zakopane.pl/segregacja-odpadow

Deklaracja dostępna jest do pobrania na www.zakopane.pl/segregacja-odpadow lub osobiście w Urzędzie Miasta Zakopane.

Zgodnie z obowiązującymi Uchwałami Rady Miasta Zakopane, stawki opłat za gospodarowanie odpadami kształtują się następująco:

  • Stawka opłaty od mieszkańca wynosi 20 zł
  • Stawka opłaty od mieszkańca przy zadeklarowanym kompostowniku wynosi 19 zł
  • Stawka opłaty od przedsiębiorców przedstawia tabela:

L.p.

Pojemność

Stawka

1.

60l.

9,10 zł

2.

80l.

12,13 zł

3.

120l.

18,19 zł

4.

240l.

36,38 zł

5.

360l.

54,57 zł

6.

1100l.

166,74 zł

7.

5000l.

757,92 zł

8.

7000l.

1061,08 zł

9.

10000l.

1515,83 zł

  • W przypadku niedopełnienia obowiązku segregacji odpadów komunalnych opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi 3- krotność w/w stawek.


(APM