Jakość powietrza
Stopień jakości powietrza Bardzo dobra
Legenda
  Bardzo dobra
  Dobra
  Umiarkowana
  Brak danych
  Dostateczna
  Zła
  Bardzo zła
tabelka scrollowana
Czujniki GIOŚ NO2 CO O3 SO2
ul. Sienkiewicza   14.75   322.45   39.4   7.56
- - - - PM2.5 PM10 - - - - - - - -
ul. Sienkiewicza   -   7.87
Czujniki o mniejszej dokładności:
Kamieniec   4.43   5.58
Józefa Piłsudskiego   6.44   8.37
Tytusa Chałubińskiego   6.18   8.14
Zofii i Witolda Paryskich   5.49   7.47
Kuźnice   7.63   9.79
Szkoła Podstawowa w Kościelisku   1.36   1.78
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3
Partner: airly
Czw. 29.09 14:00
Deszczowo
9° / 8° słabe opady deszczu
Pt. 14:00
Deszczowo
10°
Sob. 14:00
Deszczowo
11°
Nd. 14:00
Deszczowo
Pon. 14:00
Deszczowo
10°
Wt. 11:00
Deszczowo
Zdjęcie promujące Zakopane

O czym mówi GPR

„Gminny program rewitalizacji dla Miasta Zakopane na lata 2016-2023” wyznacza obszary rewitalizacji, wskazuje ich potencjały i negatywne zjawiska. Opisuje wizję i cele działań rewitalizacyjnych oraz konkretne przedsięwzięcia.

Wskazanych zostało w nim dziewięć celów strategicznych i trzydzieści cztery kierunki działań, które dotyczą wszystkich sfer miejskiego życia od ekologicznych, przez komunikacyjne, gospodarcze, związane z bezpieczeństwem, rekreacją, edukacją czy kapitałem społecznym .

Wśród sugerowanych przedsięwzięć rewitalizacyjnych znalazło się m.in. utworzenie Centrum Aktywności Lokalnej oraz Centrum Organizacji Pozarządowych, przestrzeni dla coworkingu, miejsca spotkań młodzieży czy ośrodka wsparcia dziennego dla osób starszych. Program rewitalizacji zakłada wykorzystanie istniejących już obiektów, jak np. budynki dworca PKP, Zakopiańskiego Centrum Edukacji, Strażnicy czy stadionu przy ul. Orkana. Duży nacisk położony został też na poprawę jakości i dostępności miejskich terenów zielonych, budowę ścieżek rowerowych i pieszych oraz likwidację barier architektonicznych i przestrzennych, które utrudniają poruszanie się nie tylko osobom z niepełnosprawnością, lecz także rodzicom z wózkami czy starszym mieszkańcom miasta. Oprócz konkretnych zmian w przestrzeni, pomoże w tym projekt „Urzędnicy bez barier”, który ma wyedukować osoby zajmujące się organizowaniem ruchu drogowego i projektowaniem przestrzeni publicznej o rodzajach niepełnosprawności i sposobach likwidowania barier.

Obszar rewitalizacji zamieszkuje 7650 osób, czyli 24% mieszkańców całej gminy. Jego łączna powierzchnia to 226,75 ha, czyli niecałe 3% powierzchni całej gminy.

  • podobszar A to centrum Zakopanego, m.in. ulice: Kasprusie, Kościuszki, Krupówki, Nowotarska, Orkana, Sienkiewicza, Zaruskiego, fragment ul. Kościeliskiej oraz Równie Krupowe i park im. Lecha Kaczyńskiego.
  • podobszar B to m.in. ulice: Bachledy, Chramcówki, Jagiellońska, Kamieniec, Kasprowicza, Nowotarska, Piaseckiego, Szymony, i obszar dawnego Zakładu Wodoleczniczego dr. Chramca (dzisiejsza siedziba Starostwa Powiatowego)