Jakość powietrza
Stopień jakości powietrza Dobra
Legenda
  Bardzo dobra
  Dobra
  Umiarkowana
  Brak danych
  Dostateczna
  Zła
  Bardzo zła
tabelka scrollowana
Czujniki GIOŚ NO2 CO O3 SO2
ul. Sienkiewicza   30.19   0   14.24   0
- - - - PM2.5 PM10 - - - - - - - -
ul. Sienkiewicza   -   35.74
Czujniki o mniejszej dokładności:
Kamieniec   -   -
Józefa Piłsudskiego   37.31   54.42
Tytusa Chałubińskiego   36.98   53.62
Zofii i Witolda Paryskich   44.14   65.89
Kuźnice   32.88   49.26
Szkoła Podstawowa w Kościelisku   4.87   5.87
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3
Partner: airly
Czw. 07.12 19:00
Śnieg
-4° / -6° słabe opady śniegu
Pt. 13:00
Zachmurzenie
Sob. 13:00
Zachmurzenie
Nd. 13:00
Śnieg
Pon. 13:00
Śnieg
Wt. 13:00
Śnieg
Zdjęcie promujące Zakopane

Komitet Rewitalizacji

Osoby, które na co dzień korzystają z obszarów objętych rewitalizacją, wiedzą najlepiej, co już teraz dobrze się sprawdza, czego brakuje i co można zmienić. Często to właśnie te drobne udogodnienia wpływają na powodzenie całego projektu.

Komitet Rewitalizacji tworzą przedstawiciele:

  • mieszkańców podobszarów rewitalizacji,
  • Młodzieżowej Rady Miasta,
  • organizacji pozarządowych działających na obszarze rewitalizacji,
  • środowiska gospodarczego,
  • sektora mieszkaniowego na obszarze rewitalizacji,
  • pomocy społecznej lub pomocy rodzinie,
  • rynku pracy, zwłaszcza związanych z aktywizacją osób bezrobotnych,
  • radnych z obszaru rewitalizacji.

Zasady wyboru i pracy Komitetu Rewitalizacji POBIERZ DOKUMENT