Jakość powietrza
Stopień jakości powietrza Dobra
Legenda
  Bardzo dobra
  Dobra
  Umiarkowana
  Brak danych
  Dostateczna
  Zła
  Bardzo zła
tabelka scrollowana
Czujniki GIOŚ NO2 CO O3 SO2
ul. Sienkiewicza   29.06   0   18.54   0
- - - - PM2.5 PM10 - - - - - - - -
ul. Sienkiewicza   -   32.79
Czujniki o mniejszej dokładności:
Kamieniec   21.31   29.82
Józefa Piłsudskiego   16.75   23.11
Tytusa Chałubińskiego   6.04   7.7
Zofii i Witolda Paryskich   15.45   20.83
Kuźnice   7.32   9.17
Szkoła Podstawowa w Kościelisku   0.36   0.43
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3
Partner: airly
Nd. 26.05 23:00
Zachmurzenie
10° / 10° zachmurzenie duże
Pon. 14:00
Deszczowo
14°
Wt. 14:00
Deszczowo
16°
Śr. 14:00
Deszczowo
15°
Czw. 14:00
Deszczowo
15°
Pt. 14:00
Deszczowo
16°
Zdjęcie promujące Zakopane

RFLI - otrzymane środki

Gmina Miasto Zakopane otrzymała łącznie 20 618 431,00 zł wsparcia finansowego ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Program adresowany jest do gmin oraz powiatów, które otrzymane środki mogą przeznaczyć na wydatki inwestycyjne bliskie mieszkańcom.

I pula środków – algorytm – nabór wniosków w sierpniu 2020 r.

W ramach naboru wniosków w sierpniu 2020 r., w którym o wielkości przydzielanych środków dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego decydował algorytm, nasza gmina otrzymała wsparcie w wysokości 4 198 431,00 zł. Otrzymane z funduszu środki finansowe przeznaczone zostaną na finansowanie lub dofinansowanie planowanych do realizacji inwestycji na terenie Zakopanego w najbliższych latach.

II pula środków – nabór wniosków we wrześniu 2020 r.

W kolejnym naborze w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych jednostki samorządu terytorialnego miały możliwość wnioskowania na konkretne inwestycje, które oceniane były m.in. z punktu widzenia kompleksowości, zrównoważonego rozwoju, wpływu na środowisko, dostępności dla osób niepełnosprawnych. Gmina Miasto Zakopane w ramach tego naboru złożyła 10 wniosków o dofinansowanie. Pozyskano środki w wysokości 5 500 000,00 zł na realizację zadania budowy węzła przesiadkowego w Kuźnicach w Zakopanem, zarządzanego przy użyciu Inteligentnego Systemu Transportowego oraz przebudowę ul. Przewodników Tatrzańskich wraz ze ścieżką rowerową, chodnikiem oraz infrastrukturą towarzyszącą. W ramach inwestycji realizowana zostanie również przebudowa placu w Kuźnicach z uporządkowaniem przestrzeni, utworzeniem pętli komunikacyjnej i parkingu dla rowerów Bike&Ride. Dzięki udzielonemu wsparciu z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, jak również uzyskanemu dofinansowaniu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, inwestycja będzie zrealizowana w latach 2020-2022. W dniu 5 lutego 2021 r. została podpisana umowa z Wykonawcą na realizację prac projektowych i robót budowlanych dla w/w zadania.

III pula środków – wsparcie dla gmin górskich – nabór wniosków w lutym 2021 r.

Gmina Miasto Zakopane otrzymała również środki finansowe z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach wsparcia dla gmin górskich w wysokości 10 920 000 zł. Otrzymane z Funduszu wsparcie finansowe zostanie przeznaczone na realizację zadań: budowy skrzyżowania typu rondo w miejscu istniejącego kolizyjnego skrzyżowania ulic Chałubińskiego, Zamoyskiego, Koziniec, Zwierzyniecka, oraz przebudowę ulic Za Strugiem i Kasprusie w Zakopanem. Inwestycje obejmują budowę pełnej infrastruktury drogowej w szczególności: przebudowę dróg gminnych oraz budowę chodników wraz z energooszczędnym oświetleniem. Pierwsze środki z tego naboru niebawem zostaną uruchomione w związku z rozpoczynającą się inwestycją przebudowy ul. Za Strugiem. Wsparciem objęta została również inwestycja dotycząca budowy wiaty nad peronami dworca autokarowego komunikacji dalekobieżnej w miejscu realizacji budowy Centrum Komunikacyjnego.

Głównym celem naboru, miało być wsparcie dla gmin górskich dotkniętych skutkami pandemii koronawirusa. Nabór ogłoszony w styczniu 2021 r., skierowany był do gmin z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne lub inwestycje w ogólnodostępną infrastrukturę turystyczną oraz w infrastrukturę komunalną związaną z usługami turystycznymi. Kwota finansowego wsparcia szacowana była z uwzględnieniem wydatków inwestycyjnych poniesionych przez gminę przez 4 ostatnie lata oraz utraconych przez gminę dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości w zakresie konkretnych usług wyszczególnionych we wniosku.

Otrzymane środki w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych stanowią ogromne wsparcie, które pozwoli zrealizować inwestycji strategiczne dla Gminy Miasto Zakopane.