Jakość powietrza
Stopień jakości powietrza Dobra
Legenda
  Bardzo dobra
  Dobra
  Umiarkowana
  Brak danych
  Dostateczna
  Zła
  Bardzo zła
tabelka scrollowana
Czujniki GIOŚ NO2 CO O3 SO2
ul. Sienkiewicza   8.55   0   75.65   0
- - - - PM2.5 PM10 - - - - - - - -
ul. Sienkiewicza   -   18.87
Czujniki o mniejszej dokładności:
Kamieniec   3.33   4.22
Józefa Piłsudskiego   4.72   6.42
Tytusa Chałubińskiego   4.54   5.84
Zofii i Witolda Paryskich   5.02   6.76
Kuźnice   4.18   5.38
Szkoła Podstawowa w Kościelisku   0.4   0.56
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3
Partner: airly
Sob. 25.05 11:00
Zachmurzenie
18° / 9° zachmurzenie umiarkowane
Nd. 14:00
Deszczowo
17°
Pon. 14:00
Deszczowo
16°
Wt. 14:00
Deszczowo
17°
Śr. 14:00
Deszczowo
13°
Czw. 08:00
Deszczowo
14°
Zdjęcie promujące Zakopane

Przebudowa dróg gminnych: ul. Za Strugiem, ul. Kasprusie, skrzyżowania ul. Chałubińskiego i ul. Zamoyskiego

W Zakopanem trwa przebudowa ul. Za Strugiem. W ramach inwestycji wykonane zostaną prace dotyczące budowy sieci kanalizacji deszczowej, oświetlenia, przebudowy sieci elektroenergetycznej, teletechnicznej, wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, wykonania nowej nawierzchni drogowej, chodnika, jak również budowy sieci gazowej.

Gmina Miasto Zakopane na realizację przedsięwzięcia otrzymała wsparcie ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Ogłoszony w styczniu bieżącego roku nabór wniosków o finansowe wsparcie skierowany był dla gmin górskich. W naborze gmina wnioskowała o środki na budowę skrzyżowania typu rondo w miejscu istniejącego kolizyjnego skrzyżowania ulic Chałubińskiego, Zamoyskiego, Koziniec, Zwierzyniecka, przebudowę ulic Za Strugiem i Kasprusie i na te inwestycje Gmina przeznaczy otrzymane środki w wysokości 10 920 000 zł. Przebudowa ul. Za Strugiem realizowana będzie w ramach zadania inwestycyjnego: „Przebudowa dróg gminnych: ul. Za Strugiem, ul. Kasprusie, skrzyżowania ul. Chałubińskiego i ul. Zamoyskiego w ramach wsparcia gmin górskich z RFIL”. Aktualnie całkowita wartość inwestycji przebudowy ul. Za Strugiem wynosi 4 406 657,95 zł, z czego zakres realizowany ze strony Gminy Miasto Zakopane wynosi 4 066 268,12 zł, który w całości pokryty będzie ze środków RFIL. Wartość dofinansowania dla tego zadania wynosić więc będzie 4 066 268,12 zł.

Inwestycja realizowana jest z myślą o poprawie bezpieczeństwa i komfortu użytkowników drogi i służyć będzie zarówno mieszkańcom, jak i turystom. Wykonywane roboty budowlane wiążą się z czasowym utrudnieniem zarówno dla pieszych, jak i zmotoryzowanych, dlatego też Urząd Miasta Zakopane dziękuje za wyrozumiałość na czas inwestycji.