Jakość powietrza
Stopień jakości powietrza Zła
Legenda
  Bardzo dobra
  Dobra
  Umiarkowana
  Brak danych
  Dostateczna
  Zła
  Bardzo zła
tabelka scrollowana
Czujniki GIOŚ NO2 CO O3 SO2
ul. Sienkiewicza   37.34   0   5.09   0
- - - - PM2.5 PM10 - - - - - - - -
ul. Sienkiewicza   -   131.79
Czujniki o mniejszej dokładności:
Kamieniec   -   -
Józefa Piłsudskiego   79.46   106.16
Tytusa Chałubińskiego   76.55   99.82
Zofii i Witolda Paryskich   53.95   79.89
Kuźnice   60.61   82.7
Szkoła Podstawowa w Kościelisku   7.56   9.32
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3
Partner: airly
Pt. 08.12 01:00
Zachmurzenie
-5° / -5° zachmurzenie umiarkowane
Sob. 13:00
Zachmurzenie
Nd. 13:00
Śnieg
-0°
Pon. 13:00
Śnieg
Wt. 13:00
Śnieg
Zdjęcie promujące Zakopane

Modernizacja dróg wraz z infrastrukturą – Hrube Wyżne i Hrube Niżne

We wrześniu 2021 r. została podpisana z Wykonawcą umowa o wykonanie robót budowlanych dla zadania pn. „Modernizacja dróg wraz z infrastrukturą – Hrube Wyżne i Hrube Niżne”. W ramach inwestycji wykonane zostaną m.in. niezbędne rozbiórki, roboty przygotowawcze i ziemne, wykonanie nawierzchni jezdni, poboczy brukowych i chodników z kostki betonowej, budowę kanalizacji deszczowej, wykonanie oświetlenia ulicznego, wykonanie przy przejściach dla pieszych nawierzchni w kolorze żółtym z wypustkami wraz krawężnikiem granitowym.


Gmina Miasto Zakopane w ramach naboru wniosków w sierpniu 2020 r., w którym o wielkości przydzielanych środków dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego decydował algorytm, otrzymała wsparcie ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 4 198 431,00 zł. Część z otrzymanych środków przeznaczona będzie na dofinansowanie zadania pn. „Modernizacja dróg wraz z infrastrukturą – Hrube Wyżne i Hrube Niżne”. Całkowita wartość inwestycji wynosi 2 501 094,25 zł, która w całości zostanie pokryta ze środków RFIL. Wartość dofinansowania ze środków RFIL wynosić więc będzie 2 501 094,25 zł.

Inwestycja realizowana jest celem zapewnienia komfortu i bezpieczeństwa zarówno pieszych, jak i zmotoryzowanych użytkowników drogi.