Jakość powietrza
Stopień jakości powietrza Bardzo dobra
Legenda
  Bardzo dobra
  Dobra
  Umiarkowana
  Brak danych
  Dostateczna
  Zła
  Bardzo zła
tabelka scrollowana
Czujniki GIOŚ NO2 CO O3 SO2
ul. Sienkiewicza   19.61   0   21.38   0
- - - - PM2.5 PM10 - - - - - - - -
ul. Sienkiewicza   -   22.77
Czujniki o mniejszej dokładności:
Kamieniec   16.22   20.77
Józefa Piłsudskiego   8.44   11.1
Tytusa Chałubińskiego   5.68   7.27
Zofii i Witolda Paryskich   6.61   8.64
Kuźnice   7.04   8.94
Szkoła Podstawowa w Kościelisku   0.34   0.42
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3
Partner: airly
Pon. 27.05 02:00
Zachmurzenie
9° / 9° zachmurzenie duże
Wt. 14:00
Deszczowo
16°
Śr. 14:00
Deszczowo
15°
Czw. 14:00
Deszczowo
15°
Pt. 14:00
Deszczowo
16°
Zdjęcie promujące Zakopane

Modernizacja dróg wraz z infrastrukturą – Hrube Wyżne i Hrube Niżne

We wrześniu 2021 r. została podpisana z Wykonawcą umowa o wykonanie robót budowlanych dla zadania pn. „Modernizacja dróg wraz z infrastrukturą – Hrube Wyżne i Hrube Niżne”. W ramach inwestycji wykonane zostaną m.in. niezbędne rozbiórki, roboty przygotowawcze i ziemne, wykonanie nawierzchni jezdni, poboczy brukowych i chodników z kostki betonowej, budowę kanalizacji deszczowej, wykonanie oświetlenia ulicznego, wykonanie przy przejściach dla pieszych nawierzchni w kolorze żółtym z wypustkami wraz krawężnikiem granitowym.


Gmina Miasto Zakopane w ramach naboru wniosków w sierpniu 2020 r., w którym o wielkości przydzielanych środków dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego decydował algorytm, otrzymała wsparcie ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 4 198 431,00 zł. Część z otrzymanych środków przeznaczona będzie na dofinansowanie zadania pn. „Modernizacja dróg wraz z infrastrukturą – Hrube Wyżne i Hrube Niżne”. Całkowita wartość inwestycji wynosi 2 501 094,25 zł, która w całości zostanie pokryta ze środków RFIL. Wartość dofinansowania ze środków RFIL wynosić więc będzie 2 501 094,25 zł.

Inwestycja realizowana jest celem zapewnienia komfortu i bezpieczeństwa zarówno pieszych, jak i zmotoryzowanych użytkowników drogi.