Jakość powietrza
Stopień jakości powietrza Dobra
Legenda
  Bardzo dobra
  Dobra
  Umiarkowana
  Brak danych
  Dostateczna
  Zła
  Bardzo zła
tabelka scrollowana
Czujniki GIOŚ NO2 CO O3 SO2
ul. Sienkiewicza   6.25   0   36.85   0
- - - - PM2.5 PM10 - - - - - - - -
ul. Sienkiewicza   -   20.02
Czujniki o mniejszej dokładności:
Kamieniec   -   -
Józefa Piłsudskiego   21.69   27.61
Tytusa Chałubińskiego   12.97   17.2
Zofii i Witolda Paryskich   19.44   28.25
Kuźnice   15.39   20.03
Szkoła Podstawowa w Kościelisku   1.43   2.07
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3
Partner: airly
Pon. 25.09 20:00
Słonecznie
16° / 14° bezchmurnie
Wt. 14:00
Zachmurzenie
23°
Śr. 14:00
Słonecznie
23°
Czw. 14:00
Zachmurzenie
22°
Pt. 14:00
Słonecznie
21°
Sob. 14:00
Deszczowo
14°
Zdjęcie promujące Zakopane

W Mieście pojawiły się tabliczki informacyjne dotyczące roślinności na skwerach

Tabliczki nie tylko zawierają informacje o roślinach w obszarze skwerów zielonych, lecz także informują o korzyściach związanych z tworzeniem nasadzeń roślin w Mieście.

Jakie korzyści dają nam drzewa i krzewy oraz łąki kwietne?

  • Roślinność poprawia jakość powietrza i reguluje temperaturę oraz tworzy korzystniejsze środowisko dla życia ludzi i zwierząt (zacienianie i ograniczanie hałasu).
  • Zieleń poprawia samopoczucie i wzbogaca estetykę terenu.
  • Drzewa oczyszczają powietrze poprzez ograniczanie zawartości dwutlenku węgla w powietrzu, absorpcję trujących gazów oraz wychwytywanie pyłów i metali ciężkich.
  • Drzewa obniżają temperaturę środowiska podczas procesu transpiracji i parowania.
  • Łąki kwietne zwiększają bioróżnorodność owadów, zwłaszcza zapylaczy i ptaków oraz innych zwierząt.
  • Zarówno drzewa jaki i łąki kwietne magazynują wodę w czasie suszy.

Gorąco zachęcamy do zapoznania się z treścią tabliczek. Może być to wspaniała lekcja dla najmłodszych, a także przyjemnym sposóbna uzupełnienie wiedzy osób dorosłych.

AM

Źródło: WOŚ