Jakość powietrza
Stopień jakości powietrza Bardzo dobra
Legenda
  Bardzo dobra
  Dobra
  Umiarkowana
  Brak danych
  Dostateczna
  Zła
  Bardzo zła
tabelka scrollowana
Czujniki GIOŚ NO2 CO O3 SO2
ul. Sienkiewicza   4.35   0   41.45   0
- - - - PM2.5 PM10 - - - - - - - -
ul. Sienkiewicza   -   7.06
Czujniki o mniejszej dokładności:
Kamieniec   -   -
Józefa Piłsudskiego   8.32   10.77
Tytusa Chałubińskiego   10.51   13.93
Zofii i Witolda Paryskich   8.51   11.4
Kuźnice   12.39   15.85
Szkoła Podstawowa w Kościelisku   1.02   1.35
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3
Partner: airly
Pon. 25.09 20:00
Słonecznie
17° / 13° bezchmurnie
Wt. 14:00
Zachmurzenie
23°
Śr. 14:00
Słonecznie
23°
Czw. 14:00
Zachmurzenie
22°
Pt. 14:00
Słonecznie
21°
Sob. 14:00
Deszczowo
14°
Zdjęcie promujące Zakopane

Kolejna ulica zostanie zmodernizowana w tym roku


Urząd Miasta Zakopane informuje, że w roku bieżącym planuje wykonać modernizację drogi ul. Szkolna na odcinku od mostu na ul. Walową Górę do mostu na ul. Bilinówka.

Zakres robót obejmować będzie budowę odwodnienia korpusu drogi na przedmiotowym odcinku i przebudowę sieci wodociągowej wraz z wykonaniem odbudowy nawierzchni jezdni, utwardzenia poboczy i wymiany opraw oświetlenia ulicznego na istniejących słupach elektroenergetycznych na energooszczędna, nowoczesne oprawy LED.

W najbliższym czasie zostanie przeprowadzone postępowanie przetargowe na wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych.

APM, fot. SJ
(MG)