Jakość powietrza
Stopień jakości powietrza Dobra
Legenda
  Bardzo dobra
  Dobra
  Umiarkowana
  Brak danych
  Dostateczna
  Zła
  Bardzo zła
tabelka scrollowana
Czujniki GIOŚ NO2 CO O3 SO2
ul. Sienkiewicza   5.05   0   70.31   0
- - - - PM2.5 PM10 - - - - - - - -
ul. Sienkiewicza   -   4.24
Czujniki o mniejszej dokładności:
Kamieniec   6.55   8.21
Józefa Piłsudskiego   6.4   8.07
Tytusa Chałubińskiego   8.08   10.49
Zofii i Witolda Paryskich   13.07   16.81
Kuźnice   8.99   11.32
Szkoła Podstawowa w Kościelisku   0.39   0.51
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3
Partner: airly
Czw. 25.07 14:00
Deszczowo
16° / 8° słabe opady deszczu
Pt. 14:00
Zachmurzenie
20°
Sob. 14:00
Zachmurzenie
24°
Nd. 14:00
Zachmurzenie
24°
Pon. 14:00
Zachmurzenie
18°
Wt. 11:00
Słonecznie
18°
Zdjęcie promujące Zakopane

Spotkanie warsztatowe w ramach aktualizacji Gminnego Programu Rewitalizacji

Rewitalizacja jest procesem obejmującym działania przestrzenne, gospodarcze, ale przede wszystkim społeczne i ma służyć poprawie jakości życia mieszkańców miasta, szczególnie na obszarze rewitalizacji. Działania rewitalizacyjne mają przyczyniać się do aktywizacji mieszkańców, rozwoju przedsiębiorczości, podejmowania działań mających na celu ochronę dziedzictwa kulturowego, a także realizacji zmian przestrzennych służących lokalnej społeczności.

W dniach 18-19 maja odbyły się spotkania warsztatowe w ramach aktualizacji Gminnego Programu Rewitalizacji. Spotkanie poprowadzili przedstawiciele Centrum Doradztwa Strategicznego z Krakowa. W warsztatach wziął udział między innymi Zastępca Burmistrza Tomasz Filar.  

W czasie spotkań omówiono kwestie głównych problemów obszarów rewitalizacji, a także zebrano propozycje projektów rewitalizacji.

(AM)