Jakość powietrza
Stopień jakości powietrza Dobra
Legenda
  Bardzo dobra
  Dobra
  Umiarkowana
  Brak danych
  Dostateczna
  Zła
  Bardzo zła
tabelka scrollowana
Czujniki GIOŚ NO2 CO O3 SO2
ul. Sienkiewicza   22.42   0   47.2   0
- - - - PM2.5 PM10 - - - - - - - -
ul. Sienkiewicza   -   26.91
Czujniki o mniejszej dokładności:
Kamieniec   19.96   25.01
Józefa Piłsudskiego   13.08   14.61
Tytusa Chałubińskiego   13.71   15.65
Zofii i Witolda Paryskich   12.86   16.31
Kuźnice   14.49   15.91
Szkoła Podstawowa w Kościelisku   12.08   13.32
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3
Partner: airly
Śr. 28.02 07:00
Zachmurzenie
6° / 6° zachmurzenie duże
Czw. 13:00
Zachmurzenie
12°
Pt. 13:00
Zachmurzenie
10°
Sob. 13:00
Zachmurzenie
10°
Nd. 13:00
Zachmurzenie
11°
Pon. 04:00
Słonecznie
Zdjęcie promujące Zakopane

Spotkanie warsztatowe w ramach aktualizacji Gminnego Programu Rewitalizacji

Rewitalizacja jest procesem obejmującym działania przestrzenne, gospodarcze, ale przede wszystkim społeczne i ma służyć poprawie jakości życia mieszkańców miasta, szczególnie na obszarze rewitalizacji. Działania rewitalizacyjne mają przyczyniać się do aktywizacji mieszkańców, rozwoju przedsiębiorczości, podejmowania działań mających na celu ochronę dziedzictwa kulturowego, a także realizacji zmian przestrzennych służących lokalnej społeczności.

W dniach 18-19 maja odbyły się spotkania warsztatowe w ramach aktualizacji Gminnego Programu Rewitalizacji. Spotkanie poprowadzili przedstawiciele Centrum Doradztwa Strategicznego z Krakowa. W warsztatach wziął udział między innymi Zastępca Burmistrza Tomasz Filar.  

W czasie spotkań omówiono kwestie głównych problemów obszarów rewitalizacji, a także zebrano propozycje projektów rewitalizacji.

(AM)