Jakość powietrza
Stopień jakości powietrza Bardzo dobra
Legenda
  Bardzo dobra
  Dobra
  Umiarkowana
  Brak danych
  Dostateczna
  Zła
  Bardzo zła
tabelka scrollowana
Czujniki GIOŚ NO2 CO O3 SO2
ul. Sienkiewicza   4.35   0   41.45   0
- - - - PM2.5 PM10 - - - - - - - -
ul. Sienkiewicza   -   7.06
Czujniki o mniejszej dokładności:
Kamieniec   -   -
Józefa Piłsudskiego   8.32   10.77
Tytusa Chałubińskiego   10.51   13.93
Zofii i Witolda Paryskich   8.51   11.4
Kuźnice   12.39   15.85
Szkoła Podstawowa w Kościelisku   1.02   1.35
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3
Partner: airly
Pon. 25.09 20:00
Słonecznie
17° / 13° bezchmurnie
Wt. 14:00
Zachmurzenie
23°
Śr. 14:00
Słonecznie
23°
Czw. 14:00
Zachmurzenie
22°
Pt. 14:00
Słonecznie
21°
Sob. 14:00
Deszczowo
14°
Zdjęcie promujące Zakopane

Spotkanie warsztatowe w ramach aktualizacji Gminnego Programu Rewitalizacji

Rewitalizacja jest procesem obejmującym działania przestrzenne, gospodarcze, ale przede wszystkim społeczne i ma służyć poprawie jakości życia mieszkańców miasta, szczególnie na obszarze rewitalizacji. Działania rewitalizacyjne mają przyczyniać się do aktywizacji mieszkańców, rozwoju przedsiębiorczości, podejmowania działań mających na celu ochronę dziedzictwa kulturowego, a także realizacji zmian przestrzennych służących lokalnej społeczności.

W dniach 18-19 maja odbyły się spotkania warsztatowe w ramach aktualizacji Gminnego Programu Rewitalizacji. Spotkanie poprowadzili przedstawiciele Centrum Doradztwa Strategicznego z Krakowa. W warsztatach wziął udział między innymi Zastępca Burmistrza Tomasz Filar.  

W czasie spotkań omówiono kwestie głównych problemów obszarów rewitalizacji, a także zebrano propozycje projektów rewitalizacji.

(AM)