Jakość powietrza
Stopień jakości powietrza Bardzo dobra
Legenda
  Bardzo dobra
  Dobra
  Umiarkowana
  Brak danych
  Dostateczna
  Zła
  Bardzo zła
tabelka scrollowana
Czujniki GIOŚ NO2 CO O3 SO2
ul. Sienkiewicza   5.79   0   -   0
- - - - PM2.5 PM10 - - - - - - - -
ul. Sienkiewicza   -   7.4
Czujniki o mniejszej dokładności:
Kamieniec   15.41   20.2
Józefa Piłsudskiego   12.2   16.3
Tytusa Chałubińskiego   11.12   15.09
Zofii i Witolda Paryskich   12.01   18.21
Kuźnice   9.93   13.32
Szkoła Podstawowa w Kościelisku   0.46   0.58
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3
Partner: airly
Pon. 22.04 05:00
Śnieg
-0° / -3° słabe opady śniegu
Wt. 14:00
Zachmurzenie
Śr. 14:00
Deszczowo
Czw. 14:00
Śnieg
Pt. 14:00
Zachmurzenie
Zdjęcie promujące Zakopane

Akcja edukacyjna sadzenia drzew rodzimych

Tradycją lat ubiegłych, w Zakopanem odbyła się wiosenna akcja sadzenia drzew rodzimych, przeprowadzona wspólnie z Tatrzańskim Parkiem Narodowym.

W ramach akcji pracownicy TPN przeprowadzili lekcje edukacyjne dla niemal 190 uczniów Szkoły Podstawowej Nr 4. 

Podczas akcji odbyły nasadzenia wybranych drzew rodzimych, tj: świerk pospolity - 8 szt., klon jawor - 8 szt., buk pospolity - 8 szt. i brzoza brodawkowata - 8 szt. W sumie nasadzono 32 drzewa.

Pamiętajmy, iż drzewa w mieście pełnią niezwykle ważne funkcje:

  • Zieleń poprawia samopoczucie i wzbogaca estetykę terenu.
  • Drzewa oczyszczają powietrze poprzez ograniczanie zawartości dwutlenku węgla w powietrzu, absorpcję trujących gazów oraz wychwytywanie pyłów i metali ciężkich.
  • Drzewa obniżają temperaturę środowiska podczas procesu transpiracji i parowania.
  •  Drzewa  magazynują wodę w czasie suszy


Wszystkim zaangażowanym serdecznie dziękujemy za udział w akcji!

Źródło: WOŚ

Zdjęcia: MG

(AM)