Jakość powietrza
Stopień jakości powietrza Dobra
Legenda
  Bardzo dobra
  Dobra
  Umiarkowana
  Brak danych
  Dostateczna
  Zła
  Bardzo zła
tabelka scrollowana
Czujniki GIOŚ NO2 CO O3 SO2
ul. Sienkiewicza   5.59   0   97.35   0
- - - - PM2.5 PM10 - - - - - - - -
ul. Sienkiewicza   -   24.98
Czujniki o mniejszej dokładności:
Kamieniec   16.32   21.51
Józefa Piłsudskiego   11.83   14.67
Tytusa Chałubińskiego   13.25   16.99
Zofii i Witolda Paryskich   15.7   20.55
Kuźnice   12.21   15.15
Szkoła Podstawowa w Kościelisku   0.64   0.92
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3
Partner: airly
Sob. 13.07 23:00
Deszczowo
20° / 19° słabe opady deszczu
Nd. 14:00
Deszczowo
26°
Pon. 14:00
Deszczowo
24°
Wt. 14:00
Zachmurzenie
29°
Śr. 14:00
Deszczowo
25°
Czw. 14:00
Deszczowo
24°
Zdjęcie promujące Zakopane

Akcja edukacyjna sadzenia drzew rodzimych

Tradycją lat ubiegłych, w Zakopanem odbyła się wiosenna akcja sadzenia drzew rodzimych, przeprowadzona wspólnie z Tatrzańskim Parkiem Narodowym.

W ramach akcji pracownicy TPN przeprowadzili lekcje edukacyjne dla niemal 190 uczniów Szkoły Podstawowej Nr 4. 

Podczas akcji odbyły nasadzenia wybranych drzew rodzimych, tj: świerk pospolity - 8 szt., klon jawor - 8 szt., buk pospolity - 8 szt. i brzoza brodawkowata - 8 szt. W sumie nasadzono 32 drzewa.

Pamiętajmy, iż drzewa w mieście pełnią niezwykle ważne funkcje:

  • Zieleń poprawia samopoczucie i wzbogaca estetykę terenu.
  • Drzewa oczyszczają powietrze poprzez ograniczanie zawartości dwutlenku węgla w powietrzu, absorpcję trujących gazów oraz wychwytywanie pyłów i metali ciężkich.
  • Drzewa obniżają temperaturę środowiska podczas procesu transpiracji i parowania.
  •  Drzewa  magazynują wodę w czasie suszy


Wszystkim zaangażowanym serdecznie dziękujemy za udział w akcji!

Źródło: WOŚ

Zdjęcia: MG

(AM)