Jakość powietrza
Stopień jakości powietrza Bardzo dobra
Legenda
  Bardzo dobra
  Dobra
  Umiarkowana
  Brak danych
  Dostateczna
  Zła
  Bardzo zła
tabelka scrollowana
Czujniki GIOŚ NO2 CO O3 SO2
ul. Sienkiewicza   15.31   429.75   45.13   4.85
PM2.5 PM10
ul. Sienkiewicza   -   10.83
Czujniki o mniejszej dokładności:
Kamieniec   16.37   21.14
Józefa Piłsudskiego   4.9   6.66
Tytusa Chałubińskiego   7.65   9.72
Zofii i Witolda Paryskich   11.82   15.68
Kuźnice   0.03   0.08
Gronik   4.05   4.89
Szkoła Podstawowa w Kościelisku   11.92   15.36
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3
Partner: Partner
Czw. 13.05 23:00
Deszczowo
10° / 9° słabe opady deszczu
Pt. 14:00
Deszczowo
Sob. 14:00
Deszczowo
13°
Nd. 14:00
Deszczowo
11°
Pon. 14:00
Deszczowo
13°
Wt. 14:00
Deszczowo
11°
Zdjęcie promujące Zakopane

Miejska Konserwator Zabytków odznaczona

Miło nam poinformować, że Natalia Skiepko, Miejska Konserwator Zabytków UM Zakopane, podczas dzisiejszego webinarium "Architektura drewniana od deski do deski” zorganizowanego z okazji Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków otrzymała złotą odznakę "Za opiekę nad zabytkami". Gratulujemy!

Odznaka „Za opiekę nad zabytkami” to polskie odznaczenie resortowe ustanowione 15 lutego 1962 w formie dwustopniowej odznaki (srebrnej i złotej) przyznawanej przez ministra kultury.

Odznaka może zostać nadana za:

  1. utrzymywanie dóbr kultury zgodnie z zasadami opieki nad zabytkami,
  2. projektowanie i wykonywanie prac konserwatorskich lub robót budowlanych przy dobrach kultury,
  3. prowadzenie prac archeologicznych i wykopaliskowych,
  4. dokumentowanie dóbr kultury i prowadzenie badań naukowych związanych z ich konserwacją,
  5. przeciwdziałanie zagrożeniom dóbr kultury,
  6. popularyzację zagadnień związanych z działalnością konserwatorską.

Źródło: MKZ

(APM)