Jakość powietrza
Stopień jakości powietrza Dobra
Legenda
  Bardzo dobra
  Dobra
  Umiarkowana
  Brak danych
  Dostateczna
  Zła
  Bardzo zła
tabelka scrollowana
Czujniki GIOŚ NO2 CO O3 SO2
ul. Sienkiewicza   8.55   0   82.34   0
- - - - PM2.5 PM10 - - - - - - - -
ul. Sienkiewicza   -   12.02
Czujniki o mniejszej dokładności:
Kamieniec   1.97   2.55
Józefa Piłsudskiego   2.96   3.93
Tytusa Chałubińskiego   3.84   5.07
Zofii i Witolda Paryskich   4.06   5.64
Kuźnice   4.18   5.41
Szkoła Podstawowa w Kościelisku   0.85   1.1
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3
Partner: airly
Sob. 25.05 11:00
Zachmurzenie
18° / 9° zachmurzenie duże
Nd. 14:00
Deszczowo
17°
Pon. 14:00
Deszczowo
16°
Wt. 14:00
Deszczowo
17°
Śr. 14:00
Deszczowo
13°
Czw. 08:00
Deszczowo
14°
Zdjęcie promujące Zakopane

Podczas ostatniej sesji Rady Miasta burmistrz Leszek Dorula oraz Radni pożegnali wieloletnich pracowników Urzędu: Marzenę Kubic, Stanisławę Borzęcką i Tadeusza Krzeptowskiego.

Tadeusz Krzeptowski pracował w Straży Miejskiej przez 24 lata. Od 1 kwietnia 1993 r. do 31 maja 1999 r. pełnił funkcję Zastępcy Komendanta Straży Miejskiej.

Marzena Kubic pracowała w Urzędzie Miasta Zakopane w Wydziale Finansowo – Budżetowym przez 28 lat. W okresie 1 luty 1991 r. – 31 lipca 1991 r – pełniła funkcję Głównej Księgowej Zakładu Budżetowego Przedszkola Miasta Zakopanego i Gminy Tatrzańskiej

Stanisława Borzęcka pracowała w Straży Miejskiej ponad 25 lat. 

(RKW)