Jakość powietrza
Stopień jakości powietrza Bardzo dobra
Legenda
  Bardzo dobra
  Dobra
  Umiarkowana
  Brak danych
  Dostateczna
  Zła
  Bardzo zła
tabelka scrollowana
Czujniki GIOŚ NO2 CO O3 SO2
ul. Sienkiewicza   6.6   0   50.97   0
- - - - PM2.5 PM10 - - - - - - - -
ul. Sienkiewicza   -   10.36
Czujniki o mniejszej dokładności:
Kamieniec   10.5   13.39
Józefa Piłsudskiego   3.15   4.01
Tytusa Chałubińskiego   2.82   3.57
Zofii i Witolda Paryskich   5   6.78
Kuźnice   1.88   2.42
Szkoła Podstawowa w Kościelisku   0.26   0.31
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3
Partner: airly
Nd. 02.04 05:00
Śnieg
5° / -2° słabe opady śniegu
Pon. 14:00
Śnieg
-2°
Wt. 14:00
Śnieg
-2°
Śr. 14:00
Śnieg
-2°
Czw. 14:00
Śnieg
-1°
Zdjęcie promujące Zakopane

Podczas ostatniej sesji Rady Miasta burmistrz Leszek Dorula oraz Radni pożegnali wieloletnich pracowników Urzędu: Marzenę Kubic, Stanisławę Borzęcką i Tadeusza Krzeptowskiego.

Tadeusz Krzeptowski pracował w Straży Miejskiej przez 24 lata. Od 1 kwietnia 1993 r. do 31 maja 1999 r. pełnił funkcję Zastępcy Komendanta Straży Miejskiej.

Marzena Kubic pracowała w Urzędzie Miasta Zakopane w Wydziale Finansowo – Budżetowym przez 28 lat. W okresie 1 luty 1991 r. – 31 lipca 1991 r – pełniła funkcję Głównej Księgowej Zakładu Budżetowego Przedszkola Miasta Zakopanego i Gminy Tatrzańskiej

Stanisława Borzęcka pracowała w Straży Miejskiej ponad 25 lat. 

(RKW)