Jakość powietrza
Stopień jakości powietrza Dobra
Legenda
  Bardzo dobra
  Dobra
  Umiarkowana
  Brak danych
  Dostateczna
  Zła
  Bardzo zła
tabelka scrollowana
Czujniki GIOŚ NO2 CO O3 SO2
ul. Sienkiewicza   3.22   353.72   86.46   8.92
PM2.5 PM10
ul. Sienkiewicza   -   23.29
Czujniki o mniejszej dokładności:
Kamieniec   5.61   7.16
Józefa Piłsudskiego   6.43   8.38
Tytusa Chałubińskiego   5.6   7.29
Kuźnice   6.35   8.24
Szkoła Podstawowa w Kościelisku   5.33   7
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3
Partner: Partner
Wt. 11.08 14:00
Deszczowo
24° / 14° słabe opady deszczu
Śr. 14:00
Deszczowo
22°
Czw. 14:00
Deszczowo
23°
Pt. 14:00
Deszczowo
22°
Sob. 14:00
Słonecznie
22°
Nd. 11:00
Słonecznie
21°
Zdjęcie promujące Zakopane

Uchwały kadencja 2014-2016

 1. Uchwała Nr 1/GRDPP/14 Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Zakopanem z dnia 24.02.2014 roku w sprawie: powołania Zespołów Roboczych GRDPPwZ
 2. Uchwała Nr 2/GRDPP/14 Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Zakopanem z dnia 24.02.2014 roku w sprawie: posiedzeń GRDPPwZ
 3. Uchwała Nr 3/GRDPP/14 Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Zakopanem z dnia5 marca 2014 roku w sprawie:zaopiniowania projektu uchwały Rady Miasta Zakopane w sprawie przyjęcia Gminnego Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2014.
 4. Uchwała Nr 4/GRDPP/14 Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Zakopanem z dnia 22 września 2014 roku w sprawie:zaopiniowania projektu uchwały Rady Miasta Zakopane w sprawie rocznego programu współpracy Miasta Zakopane z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015
 5. Uchwała Nr 5/GRDPP/15 Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Zakopanem z dnia 23 lutego 2015 roku w sprawie:zaopiniowania projektu uchwały Rady Miasta Zakopane w sprawie przyjęcia Gminnego Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2015.
 6. Uchwała Nr 6/GRDPP/15 Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Zakopanem z dnia 23 lutego 2015 roku w sprawie:zaopiniowania projektu uchwały Rady Miasta Zakopane w sprawie zmiany uchwały nr V/67/2011 Rady Miasta Zakopane z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Zakopanem.
 7. Uchwała Nr 7/GRDPP/15 Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Zakopanem z dnia 11 maja 2015 roku w sprawie:zaopiniowania projektu uchwały Rady Miasta Zakopane zmieniającej uchwałę w sprawie rocznego programu współpracy Miasta Zakopane z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 8. Uchwała Nr 8/GRDPP/15 Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Zakopanem z dnia 11 maja 2015 roku w sprawie:zaopiniowania projektu uchwały Rady Miasta Zakopane w sprawie zmiany uchwały nr V/67/2011 Rady Miasta Zakopane z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Zakopanem.
 9. Uchwała Nr 9/GRDPP/15 Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Zakopanem z dnia 5 października 2015 roku w sprawie:zaopiniowania projektu uchwały Rady Miasta Zakopane w sprawie rocznego programu współpracy Miasta Zakopane z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016.


  Uchwały kadencji 2011-2013:

 1. Uchwała Nr 1/GRDPP/11 Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Zakopanem z dnia 06.09.2011 roku w sprawie: zatwierdzenia regulaminu pracy GRDPP
 2. Uchwała Nr 2/GRDPP/11 Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Zakopanem z dnia 06.09.2011 roku w sprawie: powołania Zespołów Roboczych GRDPPwZ
 3. Uchwała Nr 2a/GRDPP/11 Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Zakopanem z dnia 04.10.2011 roku w sprawie: zespołu roboczego do spraw seniorów
 4. Uchwała Nr 2b/GRDPP/11 Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Zakopanem z dnia 04.10.2011 roku w sprawie: zmian do regulaminu pracy GRDPP
 5. Uchwała Nr 2c/GRDPP/11 Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Zakopanem z dnia 04.10.2011 roku w sprawie: protokołu z plenarnych posiedzeń Rady
 6. Uchwała Nr 3/GRDPP/11 Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Zakopanem z dnia 11 października 2011 roku w sprawie: zaopiniowania projektu uchwały Rady Miasta Zakopane w sprawie rocznego programu współpracy Miasta Zakopane z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
 7. Uchwała Nr 4/GRDPP/11 Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Zakopanem z dnia 11.10.2011 roku w sprawie: zatwierdzenia regulaminu pracy Zespołów Roboczych
 8. Uchwała Nr 5/GRDPP/11 Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Zakopanem z dnia 11.10.2011 roku w sprawie: zatwierdzenie harmonogramu i planu działania GRDPP na rok 2011
 9. Uchwała Nr 6/GRDPP/11 Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Zakopanem z dnia 05.12.2011 roku w sprawie: wyrażenia gotowości przystąpienia do sieci Małopolskich Rad Działalności Pożytku Publicznego Województwa Małopolskiego
 10. Uchwała Nr 7/GRDPP/11 Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Zakopanem z dnia 05.12.2011 roku w sprawie: objęcia patronatu nad przedsięwzięciami Europejskiego Centrum Turystyki Rowerowej POLS-ka
 11. Uchwała Nr 8/GRDPP/12 Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Zakopanem z dnia 09.01.2012 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności GRDPP w Zakopanem za okres 4.08-31.12.2011r.
 12. Uchwała Nr 9/GRDPP/12 Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Zakopanem z dnia 06.02.2012 roku w sprawie: oddelegowania przedstawiciela GRDPP w Zakopanem do prac w komisji oceniającej opracowanie Strategii Marki Miasta Zakopane.
 13. Uchwała Nr 10/GRDPP/12 Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Zakopanem z dnia 06.02.2012 roku w sprawie: pisma do organizacji obywatelskich działających na terenie Zakopanego w celu uaktualnienia bazy danych.
 14. Uchwała Nr 11/GRDPP/12 Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Zakopanem z dnia 20.02.2012 roku w sprawie: zmiany treści pisma do organizacji pozarządowych działających na terenie Zakopanego w celu uaktualnienia bazy danych.
 15. Uchwała Nr 12/GRDPP/12 Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Zakopanem z dnia 20.02.2012 roku w sprawie: usunięcia funkcji sekretarza GRDPPwZ.
 16. Uchwała Nr 13/GRDPP/12 Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Zakopanem z dnia 12 marca 2012r. w sprawie:zaopiniowania projektu uchwały Rady Miasta Zakopane w sprawie przyjęcia Gminnego Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności.
 17. Uchwała Nr 14/GRDPP/12 Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Zakopanem z dnia 03.09.2012 roku w sprawie: Odwołania oraz Powołania, stanowiska wiceprzewodniczącego GRDPP
 18. Uchwała Nr 15/GRDPP/12 Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Zakopanem z dnia 15 października 2012 roku w sprawie:zaopiniowania projektu uchwały Rady Miasta Zakopane w sprawie rocznego programu współpracy Miasta Zakopane z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2013.
 19. Uchwała Nr 16/GRDPP/13 Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Zakopanem z dnia4 marca 2013 roku w sprawie:zaopiniowania projektu uchwały Rady Miasta Zakopane w sprawie przyjęcia Gminnego Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2013.
 20. Uchwała Nr 17/GRDPP/13 Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Zakopanem z dnia 04.03.2013 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności GRDPP w Zakopanem za 2012 rok.
 21. Uchwała Nr 18/GRDPP/13 Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Zakopanem z dnia3 czerwca 2013 roku w sprawie:zaopiniowania projektu uchwały Rady Miasta Zakopane w sprawie zmiany uchwały nr V/67/2011 Rady Miasta Zakopane z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Zakopanem