Jakość powietrza
Stopień jakości powietrza Dobra
Legenda
  Bardzo dobra
  Dobra
  Umiarkowana
  Brak danych
  Dostateczna
  Zła
  Bardzo zła
tabelka scrollowana
Czujniki GIOŚ NO2 CO O3 SO2
ul. Sienkiewicza   7.03   0   60.93   -
- - - - PM2.5 PM10 - - - - - - - -
ul. Sienkiewicza   -   23.05
Czujniki o mniejszej dokładności:
Kamieniec   13.03   16.9
Józefa Piłsudskiego   18.58   25.03
Tytusa Chałubińskiego   14.51   19.49
Zofii i Witolda Paryskich   14.57   22.08
Kuźnice   13.98   18.45
Szkoła Podstawowa w Kościelisku   0.53   0.67
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3
Partner: airly
Nd. 21.04 23:00
Śnieg
1° / -0° słabe opady śniegu
Pon. 14:00
Śnieg
Wt. 14:00
Zachmurzenie
Śr. 14:00
Śnieg
Czw. 14:00
Śnieg
Pt. 14:00
Deszczowo
Zdjęcie promujące Zakopane

Rewaloryzacja terenów zielonych na terenie Gminy Miasto Zakopane w 2023 roku

Rewaloryzacja terenów zielonych na terenie Gminy Miasto Zakopane w 2023 roku

Gmina Miasto Zakopane realizuje w 2023 r. zadanie pn. „Rewaloryzacja terenów zielonych na terenie Gminy Miasto Zakopane w 2023 roku”.

Zadanie jest współfinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

Kwota dotacji: 35.040,00 zł. Koszt kwalifikowalny zadania: 116.801,00 zł.