Jakość powietrza
Stopień jakości powietrza Dobra
Legenda
  Bardzo dobra
  Dobra
  Umiarkowana
  Brak danych
  Dostateczna
  Zła
  Bardzo zła
tabelka scrollowana
Czujniki GIOŚ NO2 CO O3 SO2
ul. Sienkiewicza   17.47   751.94   1.52   8.18
- - - - PM2.5 PM10 - - - - - - - -
ul. Sienkiewicza   -   27.32
Czujniki o mniejszej dokładności:
Kamieniec   42.75   61.55
Józefa Piłsudskiego   22.84   31.11
Tytusa Chałubińskiego   14.69   18.97
Zofii i Witolda Paryskich   27.63   43.42
Kuźnice   9.45   12.66
Szkoła Podstawowa w Kościelisku   3.61   4.32
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3
Partner: airly
Pt. 02.12 07:00
Zachmurzenie
-2° / -1° zachmurzenie duże
Sob. 13:00
Zachmurzenie
Nd. 13:00
Zachmurzenie
Pon. 13:00
Zachmurzenie
Wt. 13:00
Zachmurzenie
Śr. 04:00
Zachmurzenie
Zdjęcie promujące Zakopane

Wystawy


  • Wystawa plenerowa pn. „Wojny nie chcemy, ale Górnego Śląska nie damy! To jest wola całej ludności Podhala!”.  ul. Krupówki przy oczku wodnym

  • Wystawy „I Powstanie Śląskie" „II Powstanie Śląskie" „III Powstanie Śląskie"  z Muzeum Historii Katowic. Dzięki uprzejmości Pana Dyrektora Muzeum Historii Katowic dr Jack Siebel zostały przedstawione w Parku Miejskim im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w terminie 30.05-31.07.2021r.  • Wystawę elementarną "Powstania Śląskie 1919-1921"przygotowaną przez Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej IPN w Katowicach można obejrzeć na Placu Niepodległości w Zakopanem do 30.07.2021 r. Prezentuje ona historię walk o przyłączenie Górnego Śląska do Rzeczypospolitej w okresie kształtowania granic kraju po zakończeniu I wojny światowej

Autor: Aleksandra Korol-Chudy

Koncepcja graficzna serii: Aleksandra Kaiper-Misztułowicz

Projekt graficzny i skład: Aleksandra Korol-Chudy

Recenzja: dr Mirosław Węcki, dr hab. Filip Musia

Wykorzystane fotografie i dokumenty pochodzą ze zbiorów: Archiwum Archidiecezjalnego w Katowicach, Muzeum Czynu Powstańczego w Górze św. Anny, Muzeum 2 Korpusu w Józefowie, Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu, Francuskiej Biblioteki Narodowej, Biblioteki Śląskiej, Biblioteki Narodowej, Ośrodka Karta, Narodowego Archiwum Cyfrowego, Grzegorza Grześkowiaka.

/KSzR/ /PK/