Jakość powietrza
Stopień jakości powietrza Bardzo dobra
Legenda
  Bardzo dobra
  Dobra
  Umiarkowana
  Brak danych
  Dostateczna
  Zła
  Bardzo zła
tabelka scrollowana
Czujniki GIOŚ NO2 CO O3 SO2
ul. Sienkiewicza   18.05   0   27.57   0
- - - - PM2.5 PM10 - - - - - - - -
ul. Sienkiewicza   -   15.49
Czujniki o mniejszej dokładności:
Kamieniec   -   -
Józefa Piłsudskiego   2.81   3.76
Tytusa Chałubińskiego   0.52   0.68
Zofii i Witolda Paryskich   12.63   16.85
Kuźnice   0.12   0.22
Szkoła Podstawowa w Kościelisku   -   -
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3
Partner: airly
Śr. 06.12 07:00
Zachmurzenie
-2° / -1° zachmurzenie duże
Czw. 13:00
Śnieg
-1°
Pt. 13:00
Zachmurzenie
Sob. 13:00
Zachmurzenie
Nd. 13:00
Zachmurzenie
Pon. 04:00
Śnieg
-1°
Zdjęcie promujące Zakopane

Wystawy


  • Wystawa plenerowa pn. „Wojny nie chcemy, ale Górnego Śląska nie damy! To jest wola całej ludności Podhala!”.  ul. Krupówki przy oczku wodnym

  • Wystawy „I Powstanie Śląskie" „II Powstanie Śląskie" „III Powstanie Śląskie"  z Muzeum Historii Katowic. Dzięki uprzejmości Pana Dyrektora Muzeum Historii Katowic dr Jack Siebel zostały przedstawione w Parku Miejskim im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w terminie 30.05-31.07.2021r.  • Wystawę elementarną "Powstania Śląskie 1919-1921"przygotowaną przez Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej IPN w Katowicach można obejrzeć na Placu Niepodległości w Zakopanem do 30.07.2021 r. Prezentuje ona historię walk o przyłączenie Górnego Śląska do Rzeczypospolitej w okresie kształtowania granic kraju po zakończeniu I wojny światowej

Autor: Aleksandra Korol-Chudy

Koncepcja graficzna serii: Aleksandra Kaiper-Misztułowicz

Projekt graficzny i skład: Aleksandra Korol-Chudy

Recenzja: dr Mirosław Węcki, dr hab. Filip Musia

Wykorzystane fotografie i dokumenty pochodzą ze zbiorów: Archiwum Archidiecezjalnego w Katowicach, Muzeum Czynu Powstańczego w Górze św. Anny, Muzeum 2 Korpusu w Józefowie, Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu, Francuskiej Biblioteki Narodowej, Biblioteki Śląskiej, Biblioteki Narodowej, Ośrodka Karta, Narodowego Archiwum Cyfrowego, Grzegorza Grześkowiaka.

/KSzR/ /PK/