Jakość powietrza
Stopień jakości powietrza Dobra
Legenda
  Bardzo dobra
  Dobra
  Umiarkowana
  Brak danych
  Dostateczna
  Zła
  Bardzo zła
tabelka scrollowana
Czujniki GIOŚ NO2 CO O3 SO2
ul. Sienkiewicza   5.65   402.35   76.27   5.73
PM2.5 PM10
ul. Sienkiewicza   -   16.5
Czujniki o mniejszej dokładności:
Kamieniec   10.85   13.42
Józefa Piłsudskiego   9.17   11.71
Tytusa Chałubińskiego   9.74   12.63
Zofii i Witolda Paryskich   11.66   15.73
Kuźnice   8.28   10.54
Gronik   9.82   12.37
Szkoła Podstawowa w Kościelisku   14.84   18.74
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3
Partner: Partner
Pt. 23.04 11:00
Śnieg
6° / -2° słabe opady śniegu
Sob. 14:00
Zachmurzenie
Nd. 14:00
Śnieg
Pon. 14:00
Zachmurzenie
Wt. 14:00
Zachmurzenie
11°
Śr. 08:00
Deszczowo
Zdjęcie promujące Zakopane

Zachęcamy do wypełnienia ankiety

Urząd Miasta Zakopane zachęca do wzięcia udziału w badaniu ewaluacyjnym Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Zakopane na lata 2016 –2023. (GPR)

GPR to dokument uchwalony przez Radę Miasta umożliwiający prowadzenie kompleksowych działań rewitalizacyjnych na wyznaczonym obszarze przy współudziale lokalnej społeczności. Określa, na podstawie wyników diagnozy, cele rewitalizacji oraz kierunki działań, za pośrednictwem których wskazany obszar ma zostać wyprowadzony ze stanu kryzysu, w którym się aktualnie znajduje. Zawiera również opis przedsięwzięć, które będą realizowane na obszarze rewitalizacji.

W Zakopanem zostały wyznaczone dwa obszary rewitalizacji:

Podobszar A, ulice: Sienkiewicza, Aleje 3-go maja, Krupówki, Staszica, Weteranów Wojny, Zborowskiego, Łukaszówki, Jana Pawła II, Kościeliska do nr7, Kasprusie, Ogrodowa, Zaruskiego, Nowotarska (od ul. Sienkiewicza do Krupówek), Kościuszki (od ul. Sienkiewicza do Krupówek)

Podobszar B, ulice: Bachledy, Spyrkówka, Kasprowicza, Chyców Potok, Do Samków, Szymony, Oś. Szymony, Chramcówki, Gimnazjalna, Jagiellońska, Piaseckiego,Kamieniec, Nowotarska (od ul Sienkiewicza do ronda Dra Andrzeja Chramca), Kościuszki (od ronda Armii Krajowejdo ul Sienkiewicza).

Udział w badaniu polega na wypełnieniu ankiety internetowej przez mieszkańców Zakopanego.
Ankieta jest anonimowa, a wypełnienie formularza nie powinno zająć więcej niż kilka minut. Zapraszamy do udziału w ankiecie! Wystarczy kliknąć w link ankieta

Wypełnienie ankiety pozwoli ocenić efekty oraz skuteczność realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji.Udział w badaniu przyczyni się do lepszego wykorzystania potencjału GPR, a także do skutecznej realizacji potrzeb lokalnej społeczności.

Do udziału w badaniach zapraszamy wszystkich mieszkańców Zakopanego, a w szczególności mieszkańców obszaru rewitalizacji.

Ankieta będzie dostępna do 18.09.2020 roku.

(RKW)