Jakość powietrza
Stopień jakości powietrza Dobra
Legenda
  Bardzo dobra
  Dobra
  Umiarkowana
  Brak danych
  Dostateczna
  Zła
  Bardzo zła
tabelka scrollowana
Czujniki GIOŚ NO2 CO O3 SO2
ul. Sienkiewicza   7.3   338.75   112.99   6.76
PM2.5 PM10
ul. Sienkiewicza   -   26.37
Czujniki o mniejszej dokładności:
Kamieniec   18.16   24.74
Józefa Piłsudskiego   17.88   24.79
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3
Partner: Partner
Czw. 27.06 11:00
Deszczowo
24° / 10° umiarkowane opady deszczu
Pt. 14:00
Deszczowo
17°
Sob. 14:00
Zachmurzenie
19°
Nd. 14:00
Słonecznie
27°
Pon. 14:00
Zachmurzenie
27°
Wt. 08:00
Deszczowo
18°
Zdjęcie promujące Zakopane
Stefa Miejska

Kampania społeczna Jaki ślad, taki świat

Kampania społeczna Jaki ślad, taki świat

Klasa VI b ze Szkoły Podstawowej nr 5 im. Janusza Korczaka bierze udział w projekcie edukacyjnym ogłoszonym przez Fundację Uniwersytet Dzieci. Uczniowie w trakcie cyklu lekcji wychowawczych opracowali plan kampanii społecznej dotyczącej śladu węglowego.

Ich pomysły i ulotka zostały nagrodzone w konkursie, dzieci reprezentowały szkołę na konferencji prasowej towarzyszącej Szczytowi Klimatycznemu w Katowicach. Teraz przyszedł czas na realizację kampanii.

Działania zaplanowane w ramach kampanii:

1.Rozwieszenie plakatów dotyczących śladu węglowego na terenie szkoły, rozdawanie ulotek.

2.Zamieszczenie informacji o śladzie węglowym, działaniach i postulatach na portalu informacyjnym Watra i stronie internetowej Tygodnika Podhalańskiego

3.Przygotowanie na terenie szkoły gazetki dotyczącej śladu węglowego, emisji gazów cieplarnianych do atmosfery, skutków ocieplania klimatu oraz promującej ekologiczne zachowania.

4.Prezentacja na przerwach filmów edukacyjnych dotyczących śladu węglowego i promujących codzienne pozytywne zachowania, które mają wpływ na środowisko.

5.Przeprowadzenie sondy ulicznej dotyczącej znajomości pojęcia śladu węglowego, obliczanie śladu węglowego dla poszczególnych osób.

6.Przeprowadzenie wśród uczniów klas I-III gry ruchowej ,,Twój wybór jest ważny”. Dzieci poprzez zabawę zapoznają się z prawidłowymi nawykami, które mają wpływ na środowisko.

7.Przeprowadzenie warsztatów plastycznych dla dzieci, na których przedstawione zostanie jak można wykorzystać stare gazety, ulotki i stworzyć papierową wiklinę.

8.Zorganizowanie konkursu szkolnego ,, Ekologiczne rymowanki”.

9.,, Odpowiedz na pytanie” – zabawa edukacyjna .

10.Zorganizowanie happeningu w szkole i na terenie miasta zatytułowanego

,, Jaki ślad – taki świat”.

W dniu 18.03.2019 roku w Urzędzie Miasta przeprowadzone zostaną w ramach kampanii następujące działania:

-rozdawanie ulotek dotyczących kampanii,

- przeprowadzenie sondy dotyczącej znajomości pojęcia śladu węglowego wśród mieszkańców, obliczanie śladu węglowego dla poszczególnych osób.

(APM)