Jakość powietrza
Stopień jakości powietrza Bardzo dobra
Legenda
  Bardzo dobra
  Dobra
  Umiarkowana
  Brak danych
  Dostateczna
  Zła
  Bardzo zła
tabelka scrollowana
Czujniki GIOŚ NO2 CO O3 SO2
ul. Sienkiewicza   4.4   0   58.6   0
- - - - PM2.5 PM10 - - - - - - - -
ul. Sienkiewicza   -   8.69
Czujniki o mniejszej dokładności:
Kamieniec   15.04   19.49
Józefa Piłsudskiego   12.89   16.85
Tytusa Chałubińskiego   12.16   16.34
Zofii i Witolda Paryskich   18.88   29.63
Kuźnice   12.86   17.11
Szkoła Podstawowa w Kościelisku   1.88   2.37
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3
Partner: airly
Pon. 22.04 02:00
Śnieg
1° / -3° słabe opady śniegu
Wt. 14:00
Zachmurzenie
Śr. 14:00
Śnieg
Czw. 14:00
Śnieg
Pt. 14:00
Deszczowo
Zdjęcie promujące Zakopane

Wieczór w Czerwonym Dworze

Tradycyjnie, w pierwszy poniedziałek miesiąca w Centrum Kultury Rodzimej odbył się Wieczór w Czerwonym Dworze. Wydarzenie zorganizowano w 115. rocznicę powstania Związku Górali i było poświęcone promocji Ilustrowanego leksykonu gwary i kultury podhalańskiej.

Spotkanie z autorem, prof. dr hab. Józefem Kąsiem, poprowadziły dr hab. Anna Mlekodaj, prof. PPWSZ w Nowym Targu i dr Małgorzata Wonuczka–Wnuk. Była to okazja do poznania okoliczności powstawania tego wyjątkowego dzieła, któremu autor poświęcił dwadzieścia lat pracy. Ilustrowany leksykon gwary i kultury podhalańskiej to osiem obszernych tomów, zawierających ogromną wiedzę językową i kulturową regionu Podhala, ilustrowaną wieloma zdjęciami, popartą cytatami i opisami. 

Prof. dr hab. Józef Kąś jest pracownikiem naukowym w Katedrze Historii Języka i Dialektologii Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Problematyka jego badań naukowych koncentruje się wokół przeobrażeń współczesnych gwar ludowych oraz leksykologii i leksykografii. Autor m.in: Wariantywność fonetyczna w mowie ludności wiejskiej obrzeży Krakowa (1988), Interferencja leksykalna słownictwa gwarowego i ogólnopolskiego (na przykładzie gwar orawskich ) (1994), Słownik gwary orawskiej (2003, II wyd. 2011). Współautor Słownika współczesnego języka polskiego (1996), wydanego pod red. B. Dunaja. Współautor (z B. Lewandowską) Pieśni z Orawy (2007), współautor (również z B. Lewandowską) Wesela orawskiego dawniej i dziś (2010).

Zdjęcia Piotr Kyc
Tekst Paulina Peciak (PP)


(MM)