Jakość powietrza
Stopień jakości powietrza Bardzo dobra
Legenda
  Bardzo dobra
  Dobra
  Umiarkowana
  Brak danych
  Dostateczna
  Zła
  Bardzo zła
tabelka scrollowana
Czujniki GIOŚ NO2 CO O3 SO2
ul. Sienkiewicza   4.4   0   -   0
- - - - PM2.5 PM10 - - - - - - - -
ul. Sienkiewicza   -   7.4
Czujniki o mniejszej dokładności:
Kamieniec   20.35   28.12
Józefa Piłsudskiego   17.47   23.94
Tytusa Chałubińskiego   15.21   20.43
Zofii i Witolda Paryskich   18.39   28.37
Kuźnice   10.98   14.5
Szkoła Podstawowa w Kościelisku   1.02   1.31
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3
Partner: airly
Pon. 22.04 02:00
Śnieg
1° / -3° słabe opady śniegu
Wt. 14:00
Zachmurzenie
Śr. 14:00
Śnieg
Czw. 14:00
Śnieg
Pt. 14:00
Deszczowo
Zdjęcie promujące Zakopane

Akcja sadzenia drzew i krzewów rodzimych 2019

W trosce o rodzimą przyrodę oraz poprawę stanu jakości powietrza w naszym mieście Burmistrz Miasta Zakopane wraz z Dyrektorem Tatrzańskiego Parku Narodowego zachęcają mieszkańców Zakopanego do wzięcia udziału w akcji edukacyjnej sadzenia drzew i krzewów rodzimych.

Urząd Miasta Zakopane i Tatrzański Park Narodowy przygotowały darmowe sadzonki drzew i krzewów rodzimych gatunków. Aby je otrzymać, należy przynieść odpady, które zamiast do pieca trafią do recyklingu (kartony i opakowania kartonowe, tektura, czasopisma kolorowe, tworzywa sztuczne, meble drewniane lakierowane lub pokryte farbą). Chcemy w ten sposób zwrócić uwagę na problem spalania śmieci (odpadów) i jego szkodliwy wpływ na nasze zdrowie.

Odpady będzie można oddawać od 1-31 marca br. w punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) przy ul. Wojdyły 25 (Olcza) w Zakopanem, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 17:00 oraz w soboty w godzinach od 7:00 do 13:00. W zamian za makulaturę, plastikowe butelki, folie i meble drewniane lakierowane lub pokryte farbą (odpady wielkogabarytowe), mieszkańcy otrzymają kupony uprawniające do odbioru sadzonek roślin, w ramach akcji zaplanowanej na 10 i 11 maja 2019 r. W sobotę, 11 maja, na terenie Dolnej Równi Krupowej w rejonie parkingu Urzędu Miasta Zakopane, mieszkańcy będą mogli wymienić kupony na sadzonki roślin.

PRZELICZNIK WYMIANY ODPADÓW NA SADZONKI ROŚLIN:

0,5 worka 60l lub 1 mebel – do 3 szt. sadzonek,

1 worek 60l lub 2 meble – do 5 szt. sadzonek

2 worki 60l (lub 1 worek 120l) lub 3 meble – do 10 szt. sadzonek,

Odpady przyjmowane w ramach akcji:

 • MAKULATURA (kartony i opakowania kartonowe, tektura, gazety, czasopisma kolorowe itp.),
 • BUTELKI PLASTIKOWE (butelki PET, opakowania plastikowe po chemii gospodarczej),
 • FOLIA (reklamówki jednorazowego użytku, folia spożywcza, worki foliowe),
 • MEBLE DREWNIANE LAKIEROWANE LUB POKRYTE FARBĄ (odpady wielkogabarytowe), z zastrzeżeniem że w ramach akcji liczba oddawanych odpadów wielkogabarytowych nie może przekroczyć 5 szt. mebli na wszystkich mieszkańców zamieszkujących tę samą nieruchomość. Odpady wielkogabarytowe będą odbierane wyłącznie od właścicieli nieruchomości zamieszkałych.

ZASADY ODDAWANIA ODPADÓW W PUNKCIE PSZOK

Oddawanie odpadów przez właścicieli nieruchomości odbywa się w trybie samoobsługi (do rozładunku odpadów dostarczonych luzem zobowiązany jest ich dostawca) pod nadzorem pracownika PSZOK-u. Pracownik PSZOK-u rejestruje osobę dostarczającą odpady, rodzaj oraz ilość odpadów, następnie kieruje mieszkańca do odpowiednich kontenerów, celem samodzielnego umieszczenia w nich poszczególnych odpadów. Na podstawie ilości odebranych odpadów, pracownik PSZOK-u wydaje kupon uprawniający mieszkańców do odbioru sadzonek roślin.

Dodatkowo, w dniu akcji edukacyjnej, dla dzieci przewidziano konkurs ekologiczny, w którym nagrodami także będą wybrane sadzonki roślin (klon jawor, jodła pospolita, buk pospolity) udostępniane przez TPN.

SADZONKI ROŚLIN DOSTĘPNE W RAMACH AKCJI SADZENIA DRZEW I KRZEWÓW RODZIMYCH W ZAKOPANEM

L.p.

Gatunek

Parametry roślin (iglaste i liściaste z gołym korzeniem)

Wiek

Wysokość [cm]

1

sosna limba

2 / 1

15-25

2

jodła pospolita

2 / 2

20-40

3

klon jawor

1 /1

60-90

4

buk pospolity

2 / 1

50-80

5

kosodrzewina

2 / 3

25-40

6

cis pospolity

2 / 2

20-30

7

bez czarny

1 / 1

40-60

8

sosna zwyczajna

2/1

30-50

9

świerk pospolity

2 / 2

40-60

10

porzeczka alpejska

1/2

30-50

11

modrzew europejski

2/0

50-80

12

brzoza brodawkowata

2/0

60-80

13

róża dzika

1-0

40-60

UWAGA: Za otrzymane kupony mieszkaniec będzie mógł odebrać max. 5 sztuk sadzonek jednego gatunku roślin i nie więcej niż 10 sztuk wszystkich sadzonek roślin przypadających na mieszkańców zamieszkujących tę samą nieruchomość. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany gatunku roślin w przypadku braku dostępności.

NASZA AKCJA MA NA CELU DODATKOWO PODNIESIENIE ŚWIADOMOŚCI SZKODLIWOŚCI PALENIA ODPADÓW W PIECACH PRZYDOMOWYCH I ZAPRZESTANIA TEGO NIECHLUBNEGO PROCEDERU:

 • Oprócz węgla i drewna można w nich spalić wszystko, łącznie ze śmieciami. Niestety ten niechlubny proceder jest w Polsce powszechny. Statystyki pokazują, że w aż 30% gospodarstw domowych w naszym kraju dochodzi do notorycznego spalania odpadów. Podczas tego zjawiska do atmosfery dostaje się  wiele bardzo wiele szkodliwych dla zdrowia substancji:
 • Wszyscy mamy wpływ na to jak dużo tych szkodliwych substancji powstaje, decyduje o tym co i w jakich kotłach spalamy.
 • Spalanie śmieci jest zjawiskiem bardzo niekorzystnym, powoduje powstawanie smogu i zanieczyszczeń chemicznych. Jest zabronione prawem, grożą za nie wysokie kary.
 • Postępujmy nowocześnie i mądrze, zgodnie z wymaganiami środowiskowymi żebyśmy żyli zdrowo i NIE PALMY ŚMIECI !!!
  a w szczególności: kartonów np. ze sklepu, kawałków drewnianych mebli, parkietów, ram okiennych, foli i butelek plastikowych.
 • spalając plastik powstaje rakotwórcza i mutagenna substancja z grupy WWA- benzo(a)piren.
 • paląc klejone lub lakierowane, impregnowane  drewno, płyty  powstaje arszenik,
 • paląc kolorowe kartony i kolorowe gazety również powodujemy powstawanie wielu szkodliwych substancji chemicznych,

(APM)