Jakość powietrza
Stopień jakości powietrza Zła
Legenda
  Bardzo dobra
  Dobra
  Umiarkowana
  Brak danych
  Dostateczna
  Zła
  Bardzo zła
tabelka scrollowana
Czujniki GIOŚ NO2 CO O3 SO2
ul. Sienkiewicza   68.08   2658.96   10.23   23.74
PM2.5 PM10
ul. Sienkiewicza   -   124.65
Czujniki o mniejszej dokładności:
Kamieniec   180.65   263.46
Józefa Piłsudskiego   0   0
Tytusa Chałubińskiego   3.66   5.26
Kuźnice   0.36   0.6
Szkoła Podstawowa w Kościelisku   64.15   100.28
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3
Partner: Partner
Śr. 02.12 22:00
Słonecznie
-3° / -3° bezchmurnie
Czw. 13:00
Zachmurzenie
Pt. 13:00
Zachmurzenie
Sob. 13:00
Zachmurzenie
Nd. 13:00
Zachmurzenie
Pon. 13:00
Zachmurzenie
Zdjęcie promujące Zakopane

Remont ul. Króle

Trwa remont ul. Króle obejmujący budowę odwodnienia drogi, wymianę nawierzchni, wykonanie poboczy z kostki brukowej i budowę sieci gazowej.

Gmina  Miasto Zakopane otrzymała dofinansowanie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadania: Przebudowa drogi gminnej nr 420189K (ul. Króle) w km 0+200,00-0+475,20 w miejscowości Zakopane, Gmina Miasto Zakopane. Dofinansowanie zostało przyznane w wysokości: 475 871,00 zł.

Fundusz Dróg Samorządowych (FDS) stanowi kompleksowy instrument wsparcia realizacji zadań na drogach zarządzanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Jego celem jest przyspieszenie powstawania nowoczesnej i bezpiecznej infrastruktury drogowej na szczeblu lokalnym, stanowiącej ważny element prawidłowego funkcjonowania i rozwoju gospodarki oraz przyczyniającej się do poprawy poziomu życia obywateli.

(APM)