Jakość powietrza
Stopień jakości powietrza Dobra
Legenda
  Bardzo dobra
  Dobra
  Umiarkowana
  Brak danych
  Dostateczna
  Zła
  Bardzo zła
tabelka scrollowana
Czujniki GIOŚ NO2 CO O3 SO2
ul. Sienkiewicza   3.43   0   71.14   0
- - - - PM2.5 PM10 - - - - - - - -
ul. Sienkiewicza   -   31.01
Czujniki o mniejszej dokładności:
Kamieniec   3.07   4.04
Józefa Piłsudskiego   2.77   4.87
Tytusa Chałubińskiego   2.79   4
Zofii i Witolda Paryskich   3.36   5.66
Kuźnice   3.33   4.88
Szkoła Podstawowa w Kościelisku   0.45   0.57
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3
Partner: airly
Sob. 22.06 20:00
Deszczowo
20° / 13° słabe opady deszczu
Nd. 14:00
Słonecznie
20°
Pon. 14:00
Słonecznie
19°
Wt. 14:00
Słonecznie
23°
Śr. 14:00
Deszczowo
22°
Czw. 14:00
Deszczowo
20°
Zdjęcie promujące Zakopane

Wybrano koncepcję architektoniczno-przestrzenną zakopiańskiego dworca

Dziś rozstrzygnięty został ogólnopolski konkursu na wykonanie koncepcji architektoniczno-przestrzennej wybranych elementów zagospodarowania dla budowy Centrum Komunikacyjnego na terenie dworca kolejowego w Zakopanem. W Urzędzie Miasta Zakopane podczas konferencji prasowej zaprezentowane zostały zwycięskie prace pokazujące nowe otoczenie dworca, a laureaci odebrali z rąk Burmistrza Leszka Doruli nagrody.

Na konkurs wpłynęło 9 prac, spośród których wyłoniono laureatów trzech kolejnych nagród:

I miejsce - nagroda w wysokości 30 000,00 zł
Tomasz Galica i Anna Muras

II miejsce - nagroda w wysokości 20 000,00 zł
Adam Krzysztofiak

III miejsce – nagroda w wysokości 10 000,00 zł
Jakub Wójtowicz i Filip Zieliński.

Przypomnijmy, że finansowanie na modernizację dworca kolejowego w Zakopanem zostało pozyskane z trzech różnych programów – na ochronę zabytków, transport niskoemisyjny i obiekty dworcowe i wynosi 26,5 mln zł. Zakończony konkurs był jednym z etapów realizacji całego przedsięwzięcia.

- Remont pierwszego budynku został już rozpoczęty i potrwa do końca przyszłego roku. Oczywiście w planie jest także drugi budynek. Natomiast w odniesieniu do pozostałej przestrzeni został ogłoszony konkurs. Prace oceniał liczny sąd konkursowy. Od początku chcieliśmy, aby o tym ważnym dla Zakopanego miejscu nie decydowali sami urzędnicy. Stąd najpierw konsultacje społeczne, a teraz udział w ocenie tych prac architektów i innych fachowców, także spoza naszego urzędu. Teraz sam nie mogę się już doczekać na moment, gdy na podstawie tego konkursu będziemy mogli ogłosić przetarg w trybie „zaprojektuj i wybuduj” i rozpoczniemy tym samym dalsze prace związane z otoczeniem dworca – powiedział burmistrz Leszek Dorula.

Przewodniczącą sądu konkursowego była mgr inż. arch. Sylwia Gąsienica Kleryk – Strynka z Biura Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Zakopane. Sąd wziął pod uwagę takie kryteria jak: atrakcyjność i trafność całości rozwiązań, sposób uwzględnienia wartości kulturowych i przestrzennych miejsca oraz wytycznych konserwatorskich, walory rozwiązań funkcjonalnych, nowatorstwo i oryginalność przedstawionych rozwiązań oraz koszt ich realizacji. - Koncepcja musiała być wyjątkowa i przede wszystkim uwzględniać, że jest to Zakopane – przystanek końcowy, z którego podróżni nigdzie nie pędzą, mają czas by się tu zatrzymać i z tym miejscem zaprzyjaźnić. Chcieliśmy, by oddany został charakter tego miejsca położonego w górach – wyjaśniała przewodnicząca.

Nagrodzona i wybrana do realizacji koncepcja wymaga jeszcze wprowadzenia drobnych zmian zgodnie z wytycznymi sądu konkursowego. Jej zaletą są właśnie ciekawe odniesienia do natury, regionalnych motywów zdobniczych, tatrzańskiej przyrody i górskich szlaków, które jednoznacznie oddają charakter miejsca. Forma zadaszeń peronów nawiązuje do górskich szczytów, urozmaicają ją tablice z słownikiem gwary góralskiej, zieleń, piękne detale, a nawet huśtawki.

Skład Sądu konkursowego dokonującego oceny złożonych prac konkursowych:

1. Przewodnicząca Sądu Konkursowego: mgr inż. arch. Sylwia Gąsienica Kleryk - Strynka
2. mgr inż. arch. Paweł Dziuban
3. mgr Marta Gratkowska
4. mgr inż. arch. Marek Tarko
5. mgr inż. arch. Krzysztof Gądek
6. mgr inż. Andrzej Hełdak
7. Sędzia Sądu Konkursowego: dr inż. Marek Bauer
8. Sędzia Sądu Konkursowego: dr hab. Zbigniew Moździerz
9. Sędzia Sądu Konkursowego: mgr Wojciech Stankiewicz
10. Sędzia Sądu Konkursowego: inż. Tadeusz Tylka

Kryteria:

1) Atrakcyjność i trafność całości rozwiązań (twórcze wykorzystanie walorów kompozycyjnych tkwiących w restaurowanych obiektach dworcowych, jakość rozwiązań małej architektury i detali architektonicznych, dobór materiałów, układ kompozycyjny zagospodarowania przestrzeni publicznych elementami małej architektury i zielenią, atrakcyjność iluminacji nocnej, spójność kompozycyjna całości prezentowanych rozwiązań, dobór materiałów wykończeniowych) – waga kryterium 50 %

2) Sposób uwzględnienia wartości kulturowych i przestrzennych miejsca oraz wytycznych konserwatorskich (odwołania historyczne lub kontrastowe wydobycie walorów historycznych istniejących obiektów) - waga kryterium 25%

3) Walory rozwiązań funkcjonalnych (rozmieszczenie, wygoda eksploatacji i konserwacji, bezkolizyjność poszczególnych rodzajów użytkowania, przystosowanie dla potrzeb osób niepełnosprawnych) – waga kryterium 10 %

4) Nowatorstwo i oryginalność przedstawianych rozwiązań - waga kryterium 5%

5) Koszt realizacji przedstawionych rozwiązań – waga kryterium 10%

Uzasadnienie wyboru:

I Nagroda. Praca o nr 060317

Praca nagrodzona z uwagi na próbę twórczego podejścia do rozwiązań poszczególnych elementów koncepcji, w nawiązaniu do kontekstu gór i kultury góralskiej, a także ze względu na udana próbę spójnego powiązania całości założenia, z równoczesną propozycją wprowadzenia zasady zróżnicowania formy obiektów. Na uwagę zasługuje ciekawy dobór detalu oraz materiałów i kolorystyki charakterystycznej dla lokalnej architektury.

Formy zadaszeń dla podróżnych tworzą enklawy zachęcające do odpoczynku. Ich kompozycja przywołuje skojarzenie wypiętrzonych gór, pokrytych zielenią oraz z elementami architektonicznymi nawiązującymi do skalnego podłoża. Zaletą tej koncepcji jest czytelna inspiracja ukształtowaniem górskiego krajobrazu i nawiązanie do niepowtarzalnej lokalizacji „u podnóża Tatr”. Elementy małej architektury nawiązują do charakteru zadaszeń poprzez odtworzenie górskich piargów w postaci rozrzuconych skał.

Zaproponowane rozwiązanie elewacji budynku usługowo-garażowego wyróżnia się wprowadzeniem płynącej, górnej krawędzi linii elewacji z zaakcentowanym wejściem do budynku. Interesujące jest również odniesienie do góralskiej rozety i zimowej scenerii.

W zakresie bramy wejściowej zastosowano rozwiązanie funkcjonalno-przestrzenne polegające na odtworzeniu historycznej formy z dodatkowym rozwinięciem, będącym równocześnie „optycznym” rozciągnięciem kompozycji oraz wizualnym wydzieleniem terenu dworca. Efekt ten osiągnięto poprzez kompozycję, wzniesień, zieleni i elementów rzeźbiarskich.

Przedstawiona idea stanowi ciekawy potencjał do dalszego opracowania architektonicznego.

II Nagroda. Praca o nr 170009

Praca nagrodzona za interesującą koncepcję rewitalizacji i iluminacji bramy wejściowej na perony oraz próbę kompleksowego rozwiązania całości.

Zaproponowana forma bramy w sposób rzeźbiarski, przy zachowaniu historycznych elementów, podkreśla wejście na perony, a jednocześnie jej oszczędna forma pozwala na swobodny wgląd na teren dworca.

Zastosowane rozwiązania projektowe są uporządkowane i harmonijne, jednakże ich modernistyczny charakter nie koreluje z historyczną przestrzenią dworca. Nie posiada również istotnego dla charakteru miejsca wystarczającego nawiązania do podhalańskiego krajobrazu.

III Nagroda. Praca o nr 322745

Zwraca uwagę analiza wstępna, uzasadniająca interesujące rozwiązania koncepcji, w tym elewacji budynku usługowo-garażowego.

Praca nagrodzona za interesującą próbę wprowadzenia jednolitych rozwiązań dla całości założenia oraz za wartościowe poszukiwania inspiracji przy tworzeniu koncepcji. Na podkreślenie zasługuje ciekawa i śmiała koncepcja rewitalizacji bramy, która przy zastosowaniu dynamicznej formy nadanie jej nowego wyrazu.

Koncepcja posiada ciekawą linię opowieści, jednakże w zakresie przekazu architektonicznego, w mniejszym zakresie odnosi się do kontekstu lokalizacyjnego. Dotyczy to w szczególności detalu i elementów małej architektury. W koncepcji brak jest wystarczającej informacji o proponowanej zasadzie kształtowania formy budynku usługowo-garażowego.

Organizator konkursu informuje, że w oparciu o decyzję sądu konkursowego nie zostały przyznane wyróżnienia.


(AKS)