Jakość powietrza
Stopień jakości powietrza Dobra
Legenda
  Bardzo dobra
  Dobra
  Umiarkowana
  Brak danych
  Dostateczna
  Zła
  Bardzo zła
tabelka scrollowana
Czujniki GIOŚ NO2 CO O3 SO2
ul. Sienkiewicza   19.61   0   21.38   0
- - - - PM2.5 PM10 - - - - - - - -
ul. Sienkiewicza   -   22.77
Czujniki o mniejszej dokładności:
Kamieniec   16.22   20.77
Józefa Piłsudskiego   8.44   11.1
Tytusa Chałubińskiego   5.68   7.27
Zofii i Witolda Paryskich   6.61   8.64
Kuźnice   7.04   8.94
Szkoła Podstawowa w Kościelisku   0.34   0.42
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3
Partner: airly
Pon. 27.05 02:00
Zachmurzenie
9° / 9° zachmurzenie duże
Wt. 14:00
Deszczowo
16°
Śr. 14:00
Deszczowo
15°
Czw. 14:00
Deszczowo
15°
Pt. 14:00
Deszczowo
16°
Zdjęcie promujące Zakopane

Imieniny Księdza Infułata Stanisława Olszówki

18 września swoje imieniny obchodził ksiądz Infułat Stanisław Olszówka. Parafianie licznie zgromadzili się na mszy świętej o godzinie 19:00, aby wspólnie modlić się w intencji solenizanta. Wśród zebranych był również Burmistrz Miasta Zakopanego, Leszek Dorula oraz  Radna Bożena Solańska. Ksiądz Stanisław Olszówka jest Honorowym Obywatelem Zakopanego. 

Ksiądz Stanisław  urodził się 2 czerwca 1939 roku w Juszczynie koło Makowa Podhalańskiego. Po ukończeniu Liceum Ogólnokształcącego w Suchej Beskidzkiej studiował w Krakowskim Seminarium Duchownym. Święcenia Kapłańskie otrzymał 21 czerwca 1964 r. w katedrze wawelskiej z rąk JE Ks. Arcybiskupa Karola Wojtyły. Od 1 sierpnia 1964 do końca czerwca 1969 był wikariuszem w parafii Najświętszej Rodziny w Zakopanem. Od czerwca 1979 do marca 1989 był wicerektorem w Krakowskim Seminarium Duchownym a od 25 marca 1989 do 30 czerwca 2011 proboszczem w parafii Najświętszej Rodziny w Zakopanem. W latach 1992 – 2012 pełnił funkcję dziekana dekanatu Zakopane. Znana jest powszechnie Jego rzetelność, pracowitość oraz troska o dobro duchowe parafian, a także dbałość o materialne potrzeby ludzi najbiedniejszych. W okresie duszpasterzowania Ks. Proboszcza Stanisława Olszówki Parafia Najświętszej Rodziny w Zakopanem rozwinęła szeroką i prężną działalność humanitarną, która obejmuje nie tylko własnych parafian czy mieszkańców Zakopanego, ale też ludzi przyjeżdżających do Zakopanego z innych terenów Polski i z zagranicy. Wszelkie działania Ks. Infułata Stanisława Olszówki miały zawsze na celu troskę o człowieka oraz podkreślenie godności każdego człowieka jako dziecka Bożego. Trudno wyliczyć wszystkie sukcesy duszpasterskiej pracy Ks. Stanisława Olszówki w Zakopanem, ale trzeba podkreślić, że jako skromny kapłan i prawdziwy "ojciec parafii" dostrzegał On i doceniał potrzeby różnych grup społecznych, czego dowodzi imponująca liczba czynnie działających przy parafii stowarzyszeń i organizacji parafialnych.

(PA)