Jakość powietrza
Stopień jakości powietrza Bardzo dobra
Legenda
  Bardzo dobra
  Dobra
  Umiarkowana
  Brak danych
  Dostateczna
  Zła
  Bardzo zła
tabelka scrollowana
Czujniki GIOŚ NO2 CO O3 SO2
ul. Sienkiewicza   13.94   424.42   29.77   6.31
- - - - PM2.5 PM10 - - - - - - - -
ul. Sienkiewicza   -   15.2
Czujniki o mniejszej dokładności:
Kamieniec   16.37   20.2
Józefa Piłsudskiego   8.28   10.01
Tytusa Chałubińskiego   9.58   12.15
Zofii i Witolda Paryskich   13.59   17.08
Kuźnice   9.69   11.64
Szkoła Podstawowa w Kościelisku   0.41   0.49
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3
Partner: airly
Pon. 15.08 11:00
Deszczowo
23° / 15° słabe opady deszczu
Wt. 14:00
Deszczowo
23°
Śr. 14:00
Deszczowo
25°
Czw. 14:00
Deszczowo
23°
Pt. 14:00
Deszczowo
24°
Sob. 08:00
Zachmurzenie
18°
Zdjęcie promujące Zakopane

Kolejne działania Zakopanego w zakresie transportu zbiorowego i elektromobilności

W ostatnich latach Gmina Miasto Zakopane kładzie szczególny nacisk na usprawnianie i rozwój infrastruktury transportowej oraz poprawę jakości komunikacji w mieście. Oprócz zadań związanych z przebudową dróg, realizowane są inwestycje w infrastrukturę obsługi podróżnych, a prowadzona rozbudowa zintegrowanych węzłów przesiadkowych w rejonie Dworca PKP oraz w Kuźnicach za kilka lat oferować będzie możliwości powiązania wielu środków transportu. Plan rozwoju infrastruktury zakłada również wdrożenie bezemisyjnego transportu zbiorowego, który przyczyni się do poprawy jakości komunikacji w naszym mieście.

Po przeprowadzonych w 2020 roku testach, Miasto Zakopane zdecydowało się na zakup przyjaznych dla środowiska i oszczędnych autobusów elektrycznych. We współpracy ze spółką TESKO podjęto działania w celu pozyskania środków zewnętrznych na ich zakup. W styczniu 2021 r. złożony został wniosek o dotację w ramach ogólnopolskiego programu „Zielony transport publiczny”, organizowanego przez Narodowy Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W ramach programu dotacyjnego aplikacje złożyły 34 miasta z 14 województw.

Nabór wniosków w programie rozpoczął się 4 stycznia i miał potrwać do grudnia 2021, jednakże z uwagi na duże zainteresowanie i szybkie wyczerpanie alokacji w wysokości 1,1 mld złotych został zamknięty już w dniu 18 stycznia 2021 r. Dzięki przygotowaniu do konkursu i dobrej organizacji w procesie składaniu aplikacji, Miasto Zakopane zdołało złożyć w tym terminie wniosek, który nie wymagał żadnych korekt na etapie oceny merytorycznej.

Dofinansowanie udało się pozyskać na zakup 3 autobusów bateryjnych o napędzie elektrycznym, wraz z infrastrukturą niezbędną do utrzymania i właściwej eksploatacji nowego taboru, czyli kompletem ładowarek. Dodatkowo projekt zakłada dostawę i instalację oprogramowania do zdalnego zarządzania procesem ładowania i monitorowania stanu pracy poszczególnych stacji ładowania, a także przeszkolenie pracowników przewoźnika.

Wartość inwestycji szacowana jest na kwotę blisko 11 mln, przy wartości dotacji wynoszącej około 7,2 mln.

Projekt ma charakter kompleksowy, a jego realizacja będzie mieć wpływ na efektywniejsze wykorzystanie potencjału transportu zbiorowego i umożliwienie uruchomienia w Zakopanem nowej linii komunikacji miejskiej na przewidywanej trasie Spyrkówka – Dworzec PKP – Kuźnice. Dostawę autobusów planuje się na przełom 2022/2023 roku.

(RKW)