Jakość powietrza
Stopień jakości powietrza Bardzo dobra
Legenda
  Bardzo dobra
  Dobra
  Umiarkowana
  Brak danych
  Dostateczna
  Zła
  Bardzo zła
tabelka scrollowana
Czujniki GIOŚ NO2 CO O3 SO2
ul. Sienkiewicza   13.94   424.42   29.77   5.72
- - - - PM2.5 PM10 - - - - - - - -
ul. Sienkiewicza   -   15.2
Czujniki o mniejszej dokładności:
Kamieniec   22.96   31.75
Józefa Piłsudskiego   11.39   13.69
Tytusa Chałubińskiego   8.76   11.08
Zofii i Witolda Paryskich   14.88   19.42
Kuźnice   9.53   11.61
Szkoła Podstawowa w Kościelisku   0.57   0.66
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3
Partner: airly
Pon. 15.08 08:00
Zachmurzenie
19° / 15° zachmurzenie małe
Wt. 14:00
Deszczowo
23°
Śr. 14:00
Deszczowo
25°
Czw. 14:00
Deszczowo
23°
Pt. 14:00
Deszczowo
24°
Sob. 05:00
Zachmurzenie
15°
Zdjęcie promujące Zakopane

75 lat Szkoły Muzycznej w Zakopanem

Zakopiańska Szkoła Muzyczna I st. obchodzi 75. lat swojego istnienia. Z tej okazji w sali imienia Jana Paderewskiego w hotelu Belvedere odbyła się uroczysta gala, podczas które wystąpili uczniowie, nauczyciele i absolwenci szkoły. W imieniu burmistrza Miasta Zakopane Leszka Doruli oraz Rady Miasta Zakopane, gratulacje przekazały naczelnik Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych Aneta Zwijacz-Kozica i radna Lucyna Galica Jurecka. 

Historia Szkoły

Tradycje edukacji muzycznej pod Tatrami sięgają bardzo odległych czasów, sprzed I wojny światowej i później okresu międzywojennego. Po II wojnie światowej szkolnictwo muzyczne odrodziło się 1 września 1946 roku. Wówczas powstała Miejska Szkoła Muzyczna im. Fr. Chopina, później przekształcona w Miejską Szkołę Umuzykalniającą przy Gimnazjum Ogólnokształcącym. Upaństwowiono ją w 1950 roku.

Jako samodzielna placówka z siedzibą w Parku Miejskim rozpoczęła działalność edukacyjną w dwóch działach: dziecięcym i młodzieżowym. Prowadzono w niej naukę gry na niemal wszystkich instrumentach (w klasie fortepianu, skrzypiec, altówki, wiolonczeli, gitary, kontrabasu, fletu, klarnetu, rogu, puzonu, akordeonu, śpiewu solowego). Prowadzono też zajęcia z tańca, rytmiki, kształcenia słuchu, teorii i historii muzyki.
Powstała szkolna orkiestra symfoniczna, która występowała na wielu szkolnych i miejskich uroczystościach. Był to czas wielkiego rozkwitu szkoły.

Działalność szkoły muzycznej rozszerzono o filię, którą założono w Poroninie w 1961 roku. W 1974 roku zainicjowano powstanie klas regionalnych, które były ewenementem w skali kraju. Młodzież uczyła się tradycyjnej muzyki góralskiej metodą beznutową.

W 1975 roku przy szkole zawiązało się koło Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków. Działali w nim przede wszystkim nauczyciele, którzy zaangażowali się również w organizację Ogólnopolskiego Towarzystwa muzycznego im. Karola Szymanowskiego utworzonego w 1977 roku. Towarzystwo zainicjowało między innymi największe wówczas przedsięwzięcie muzyczne Zakopanego – Festiwal „Dni muzyki Karola Szymanowskiego”. Organizowano także liczne koncerty na rzecz zakopiańskiego środowiska.

Imię Mieczysława Karłowicza zakopiańskiej szkole muzycznej nadano 9 września 1979 roku., z inicjatywy ówczesnej dyrektor szkoły Anny Juchniewicz. Od 1988 roku Szkoła mieści się w budynku przy ulicy Sienkiewicza 12, niedaleko willi „Lutnia”, w której mieszkał aż do śmierci Mieczysław Karłowicz / 1876-1909/. W 1991 roku przy zakopiańskiej Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia utworzona została ogólnokształcąca szkoła artystyczna wchodząca w skład Zespołu Państwowych Szkół Artystycznych w Zakopanem.

W ciągu 75 lat zakopiańską Szkołę Muzyczną ukończyło ok. półtora tysiąca absolwentów. Wielu z nich podjęło naukę w szkołach II stopnia oraz zdecydowało się na studia w Akademiach Muzycznych wybierając zawód muzyka. Kilkanaście osób po skończeniu studiów powróciło do Zakopanego i obecnie pracuje w szkole kształcąc przyszłe pokolenia muzyków. Są to Elżbieta Cukier, Teresa Piwowarczyk, Cezary Wagner, Zofia Ziach, Maria Czubernat- Gródek, Danuta Dutka-Marduła, Anna Kurek, Justyna Jasiorkowska, Maciej Cisło, Katarzyna Cukier, Katarzyna Trebunia-Góźdź.

Od początku swego istnienia szkoła muzyczna współpracowała z różnymi instytucjami na terenie Zakopanego i Podhala. Koncerty uczniów i pedagogów odbywały się m.in. w sali teatralnej Morskiego Oka” im H. Modrzejewskiej, Miejskim Domu Kultury przy Związku Podhalan, w pensjonatach, sanatoriach, w sali Miejskiej Galerii Sztukiorganizując koncerty, a także uświetniając uroczystości szkolne, okolicznościowe, wernisaże. Uczniowie brali także udział w Festiwalu Kolęd i Pastorałek organizowanym przez Urząd Miasta, w konkursie „Niech kolęduje z nami cały świat” organizowanym przez parafię Św. Rodziny w zakopiańskim Teatrzeim. St. I. Witkiewicza, w Muzeum K. Szymanowskiego w „Atmie”, w willi „Koliba”, „Czerwony Dwór”. Szkoła współpracuje z Tatrzańską Agencją Rozwoju, Promocji i Kultury z siedziba w „Jasnym Pałacu”,z Liceum Sztuk Plastycznych im. Antoniego Kenara, z Tatrzańską Orkiestrą Klimatyczną, prowadzoną przez Agnieszkę Kreiner oraz Tatrzańskim Chórem Szumny.

Zasłużeni, już nie żyjący pedagodzy to: Wacłw Geiger, Tadeusz Głodziński – dyrektor szkoły, Olga Garbicz-Kuligowska, Ewa Tuchólko, Mieczysław Galica, Ferdynand Sowa, Irena Szydłowska – dyrektor szkoły, Feliks Klingenberg, Hieronim Hamara – dyrektor szkoły. Szkołę ukończyło również wielu uczniów z rodzin kultywujących tradycje folkloru góralskiego. Wielu z nich oprócz pracy zawodowej gra w kapelach ludowych w dalszym ciągu i kształcą muzycznie kolejne pokolenia. Absolwentami Państwowej Szkoły Muzycznej są m. in. wybitni artyści tacy jak: prof. Stefan Wojtas, prof. Kazimierz Dawidek, Jakub i Dawid Lubowicz, Nika Lubowicz, Ewa Sterczyńska, Helena Matuszewska, Stanisław Rzadkosz, Krzysztof Trebunia-Tutka, Anna Chowaniec-Rybka, Rodzina Ogórków.

(RKW)