Jakość powietrza
Stopień jakości powietrza Dobra
Legenda
  Bardzo dobra
  Dobra
  Umiarkowana
  Brak danych
  Dostateczna
  Zła
  Bardzo zła
tabelka scrollowana
Czujniki GIOŚ NO2 CO O3 SO2
ul. Sienkiewicza   29.17   1097.18   7.4   10.96
- - - - PM2.5 PM10 - - - - - - - -
ul. Sienkiewicza   -   43.39
Czujniki o mniejszej dokładności:
Kamieniec   106.63   133.63
Józefa Piłsudskiego   24.15   34.22
Tytusa Chałubińskiego   24.44   34.28
Zofii i Witolda Paryskich   39.08   55.93
Kuźnice   4.35   5.33
Szkoła Podstawowa w Kościelisku   5.51   6.36
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3
Partner: airly
Pon. 05.12 01:00
Zachmurzenie
3° / 4° zachmurzenie duże
Wt. 13:00
Śnieg
Śr. 13:00
Zachmurzenie
-0°
Czw. 13:00
Zachmurzenie
-0°
Pt. 13:00
Zachmurzenie
Zdjęcie promujące Zakopane

Wacław Geiger

Urodził się 25 czerwca 1907 r. w Krakowie, zmarł 30 kwietnia 1988 r. w Zakopanem. Pochowano go na zakopiańskim starym cmentarzu przy ul. Kościeliskiej. Był dyrygentem, pianistą, kompozytorem, akompaniatorem i śpiewakiem. Wiele jego kompozycji weszło do repertuaru Tatrzańskiej Orkiestry Klimatycznej.

Wacław Geiger naukę gry na fortepianie i na skrzypcach rozpoczął jako kilkuletnie dziecko. W latach późniejszych nauczył się również grać na wiolonczeli, altówce i organach. Maturę zdał w gimnazjum matematyczno-przyrodniczym w Chrzanowie, a następnie podjął studia prawnicze na Uniwersytecie Jagiellońskim, z których jednak po roku zrezygnował. Ostatecznie ukończył konserwatorium Towarzystwa Muzycznego w Krakowie.

W początkowych latach swojej muzycznej kariery artysta pracował m.in. w Operze Krakowskiej i w rozgłośni Polskiego Radia, w której pełnił funkcję pierwszego kierownika muzycznego. Czas II wojny światowej spędził w Krakowie, a po jej zakończeniu mieszkał i pracował w różnych polskich miastach. W tym czasie związany był zawodowo m.in. z Filharmonią Krakowską, Teatrami Muzycznymi w Łodzi, Państwową Operetką i Państwową Wyższą Szkołą Muzyczną w Warszawie, Państwową Operetką w Lublinie.
W Zakopanem osiadł w 1963 r., ale miejscowej społeczności znany był już wcześniej m.in. z koncertu w sali hotelu Morskie Oko czy prezentowanych w radiu kolęd i pastorałek.

Wacław Geiger był wicedyrektorem Szkoły Muzycznej w Nowym Targu, założycielem i kierownikiem Społecznego Ogniska Muzycznego w Zakopanem oraz chóru i orkiestry w zakopiańskiej Szkole Muzycznej. Tam też prowadził klasę śpiewu solowego. Będąc na emeryturze, nadal aktywnie działał w zakresie edukacji muzycznej: uczył śpiewu, kierował szkolnymi zespołami wokalnymi, współpracował z chórami Wierchy i Rysy. Przez wiele lat zasiadał w jury Międzynarodowego Festiwalu Folkloru Ziem Górskich. Był również członkiem-założycielem Towarzystwa Muzycznego im. Karola Szymanowskiego w Zakopanem oraz prezesem zakopiańskiego koła Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków.

Opracowanie: Agnieszka Jurczyńska-Kłosok

Utwory, których fragmenty można wysłuchać w ławce:

  • Wacław Geiger Tęsknica (arr. Agnieszka Kreiner) Hanka Nowobilska. Wykonawcy: Hanka Rybka, Tatrzańska Orkiestra Klimatyczna, dyr Agnieszka Kreiner
  • Wacław Geiger Sumiom liście (arr. Agnieszka Kreiner)Tekst Jan Mazur . Wykonawcy: Hanka Rybka, Tatrzańska Orkiestra Klimatyczna, dyr Agnieszka Kreiner
  • Wacław Geiger A kie jo se zagrom (arr. Agnieszka Kreiner) Tekst Jan Mazur Wykonawcy: Hanka Rybka, Tatrzańska Orkiestra Klimatyczna, dyr Agnieszka Kreiner

Tekst czyta Andrzej Bienias – Aktor Teatru im. St. I. Witkiewicza

Projekt ławki: artysta rzeźbiarz Marek Szala.

Portret Wacława Geigera, ca 1946, Biblioteka Narodowa, sygn. F.122092/1, źródło: POLONA.PL, prawa autorskie- domena publiczna

Projekt zrealizowany w ramach programu: „Popularyzacja zakopiańskiego dziedzictwa kulturowego” Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego

Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Działanie 6.1.3 Rozwój instytucji kultury oraz udostępnianie dziedzictwa kulturowego”.

Wykonano na zlecenie Burmistrza Miasta Zakopane

English version


*Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Działanie 6.1.3 Rozwój instytucji kultury oraz udostępnianie dziedzictwa kulturowego”.