Jakość powietrza
Stopień jakości powietrza Dobra
Legenda
  Bardzo dobra
  Dobra
  Umiarkowana
  Brak danych
  Dostateczna
  Zła
  Bardzo zła
tabelka scrollowana
Czujniki GIOŚ NO2 CO O3 SO2
ul. Sienkiewicza   4.84   454.3   79.45   7
- - - - PM2.5 PM10 - - - - - - - -
ul. Sienkiewicza   -   16.39
Czujniki o mniejszej dokładności:
Kamieniec   2.76   3.35
Józefa Piłsudskiego   0.48   0.71
Tytusa Chałubińskiego   0.97   1.21
Zofii i Witolda Paryskich   1.14   1.69
Kuźnice   0.37   0.53
Gronik   0.68   0.81
Szkoła Podstawowa w Kościelisku   1.46   1.96
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3
Partner: airly
Czw. 21.10 23:00
Zachmurzenie
9° / 8° zachmurzenie umiarkowane
Pt. 14:00
Zachmurzenie
Sob. 14:00
Śnieg
Nd. 14:00
Słonecznie
Pon. 14:00
Słonecznie
12°
Wt. 14:00
Zachmurzenie
10°
Zdjęcie promujące Zakopane

Przetarg Aleje 3 Maja

BURMISTRZ MIASTA ZAKOPANE ogłasza III pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości lokalowej niemieszkalnej (lokal użytkowy) oznaczonej symbolem D o powierzchni 46,47 m², znajdującej się w budynku wielomieszkaniowym przy Al. 3 Maja 5 w Zakopanem wraz z udziałem wynoszącym 4647/517000 w częściach wspólnych budynku i w nieruchomości gruntowej, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 846/4 obręb 5
o powierzchni 0,0865 ha, będącej własnością Gminy Miasto Zakopane.

Zarządzenie nr 160.2021 z dnia 28.07.2021 r. (zarządzenie w sprawie ogłoszenia przetargu na sprzedaż lokalu niemieszklanego nr D Aleje 3 Maja 5)

Zał nr 1 do Zarządzenia nr 160.2021 z dnia 28.07.2021 r. (ogłoszenie o przetargu na sprzedaż lokalu niemieszkalnego nr D Aleje 3 Maja 5)

Zał. nr 2 do Zarządzenia nr 160.2021 z dnia 28.07.2021 r. (regulamin przetargu na sprzedaż lokalu niemieszkalnego nr D Aleje 3 Maja 5)

Zał. nr 1 do regulaminu przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej (RODO)

mapa dz. 846.4 obr. 5 Al. 3 Maja 5

(APM)