Jakość powietrza
Stopień jakości powietrza Dobra
Legenda
  Bardzo dobra
  Dobra
  Umiarkowana
  Brak danych
  Dostateczna
  Zła
  Bardzo zła
tabelka scrollowana
Czujniki GIOŚ NO2 CO O3 SO2
ul. Sienkiewicza   9.92   0   83.1   0
- - - - PM2.5 PM10 - - - - - - - -
ul. Sienkiewicza   -   2.33
Czujniki o mniejszej dokładności:
Kamieniec   5.86   6.95
Józefa Piłsudskiego   4.92   5.53
Tytusa Chałubińskiego   3.3   3.61
Zofii i Witolda Paryskich   5.76   7.1
Kuźnice   4.02   4.29
Szkoła Podstawowa w Kościelisku   0.61   0.71
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3
Partner: airly
Sob. 24.02 01:00
Deszczowo
5° / 5° słabe opady deszczu
Sob. 13:00
Zachmurzenie
Nd. 13:00
Zachmurzenie
Pon. 13:00
Zachmurzenie
Wt. 13:00
Zachmurzenie
11°
Śr. 13:00
Zachmurzenie
11°
Zdjęcie promujące Zakopane

Sesja Rady Gminy Poronin

28 września w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Murzasichlu-nowo otwartej szkole, odbyła się uroczysta Sesja Rady Gminy Poronin, podczas której przyznano tytuł honorowego obywatela gminy, a także nagrody wójta.

Honorowym obywatelem gminy Poronin została pochodząca z Zębu doktor Maria Lambrecht- szefowa zakopiańskiego Punktu Honorowego Krwiodawstwa. Pani doktor odznaczona została również Srebrną Odznaką Honorową Województwa Małopolskiego - Krzyż Małopolski, wręczoną przez Wiceprzewodniczącego Sejmiku Województwa Małopolskiego Jana Piczurę.

Nagrodę "Carlina acaulis - dziewięćsiła bezłodygowego" jako wyraz uznania, dumy oraz szacunku za wybitne osiągnięcia na rzecz Małej i Wielkiej Ojczyzny, w szczególności za konsekwencję, pomnażanie talentu, niezłomny charakter i pracowitość otrzymała m.in. Anna Chowaniec-Stasińska - dyrektor artystyczna Międzynarodowego Festiwalu Folkloru Ziem Górskich w Zakopanem.

Miasto Zakopane reprezentował Przewodniczący Rady Miasta Jan Gluc, który gratulował nagrodzonym pracowitości, mądrości i wrażliwości oraz tego, że realizując swoje pasje i talenty, wznieśli się ponad przeciętność.

(MA)