Jakość powietrza
Stopień jakości powietrza Dobra
Legenda
  Bardzo dobra
  Dobra
  Umiarkowana
  Brak danych
  Dostateczna
  Zła
  Bardzo zła
tabelka scrollowana
Czujniki GIOŚ NO2 CO O3 SO2
ul. Sienkiewicza   5.31   0   72.79   0
- - - - PM2.5 PM10 - - - - - - - -
ul. Sienkiewicza   -   6.15
Czujniki o mniejszej dokładności:
Kamieniec   5.97   7.38
Józefa Piłsudskiego   6.23   7.82
Tytusa Chałubińskiego   7.96   10.2
Zofii i Witolda Paryskich   13.53   18.01
Kuźnice   8.93   11.18
Szkoła Podstawowa w Kościelisku   8.87   11.09
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3
Partner: airly
Czw. 25.07 11:00
Deszczowo
15° / 8° słabe opady deszczu
Pt. 14:00
Zachmurzenie
20°
Sob. 14:00
Zachmurzenie
24°
Nd. 14:00
Zachmurzenie
24°
Pon. 14:00
Zachmurzenie
18°
Wt. 08:00
Słonecznie
14°
Zdjęcie promujące Zakopane

Komunikat Burmistrza Miasta Zakopane

W związku z obowiązującym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej stanem epidemii oraz rosnącą liczbą zakażeń koronawirusem w naszym kraju, w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców informujemy, że od dnia 24 stycznia 2022 r. do odwołania, w Urzędzie Miasta Zakopane zostają wprowadzone ograniczenia w zakresie bezpośredniej obsługi interesantów.

Kancelaria Urzędu nie przyjmuje interesantów. O ile jest taka konieczność, dokumenty prosimy pozostawić przy wejściu do budynku w specjalnie oznaczonym pojemniku.

Załatwianie spraw odbywa się w pierwszej kolejności telefonicznie, mailowo lub za pośrednictwem platformy e-PUAP. Wnioski i podania prosimy składać pocztą tradycyjną lub drogą elektroniczną poprzez platformę usług publicznych ePUAP. Posiadając konto na www.epuap.gov.pl można korzystać z elektronicznych usług, wysyłając wnioski do urzędu, podpisując je kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym. Ta metoda pozwala wszcząć każdą sprawę, a także składać pisma i większość wniosków wraz z załącznikami. Skargi i interwencje można zgłaszać także mailem.

Niezbędne druki są dostępne na stronie internetowej Urzędu Miasta Zakopane pod linkiem https://www.zakopane.pl/inne/strefa-miejska/miasto/zalatw-sprawe.

Informujemy również, że wpłat z tytułu podatków, odpadów można dokonywać na indywidualne rachunki bankowe podane na decyzjach i zawiadomieniach w sprawie określenia ich wysokości. Z tytułu innych opłat zapłaty należy dokonywać przelewem na rachunki bankowe Urzędu.

Osobista wizyta w Urzędzie jest możliwa w sprawach pilnych wyłącznie w godzinach przyjęć stron, w wyznaczonych miejscach i wymaga wcześniejszego uzgodnienia telefonicznego lub za pośrednictwem poczty e-mail z pracownikiem właściwej komórki organizacyjnej.

L.P.

JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA

NR TELEFONU

1

CENTRALA

18 20 20 400

2

WYDZIAŁ EWIDENCJI I POZWOLEŃ

18 20 20 443
18 20 20 464
18 20 20 423
18 20 20 437

3

URZĄD STANU CYWILNEGO

18 20 20 475
18 20 20 465

4

WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA

18 20 20 410
18 20 20 497
18 20 20 474
18 20 25 638

5

WYDZIAŁ DROGOWNICTWA I TRANSPORTU

18 20 20 485
18 20 20 422
18 20 20 439

6

WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ

18 20 20 472
18 20 20 449

7

WYDZIAŁ PODATKÓW I OPŁAT

18 20 20 435
18 20 20 488
18 20 20 414
18 20 20 438
18 20 20 428
18 20 20 498
18 20 20 408

8

WYDZIAŁ OŚWIATY I SPRAW SPOŁECZNYCH

18 20 20 416
18 20 20 471
18 20 20 418

9

WYDZIAŁ FINANSOWO-BUDŻETOWY

18 20 20 420

10

WYDZIAŁ MIENIA I NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO

18 20 20 476
18 20 20 499
18 20 20 427
18 20 20 429
18 20 20 421

11

BIURO PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO

18 20 20 404
18 20 20 403

12

BIURO MIEJSKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW

18 20 20 473

13

WYDZIAŁ KULTURY

18 20 20 436

14

WYDZIAŁ STRATEGII I ROZWOJU

18 20 20 480
18 20 20 485
18 20 20 495

15

BIURO DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

18 20 20 430

16

SEKRETARIAT BURMISTRZA

18 20 20 456

17

WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY

18 20 20 432

Bardzo prosimy korzystać z tej możliwości tylko w naprawdę pilnych kwestiach. Prosimy, aby do Urzędu przychodzić bez osób towarzyszących, w tym dzieci, dokładnie na umówioną godzinę, aby minimalizować czas oczekiwania na korytarzu. Wszystkie osoby załatwiające sprawy w Urzędzie zobowiązane są przed wejściem do Urzędu do zdezynfekowania rąk oraz poddaniu się badaniu temperatury, a także do zasłaniania ust i nosa.

Przyjęcia stron odbywają się na wyznaczonych w tym celu stanowiskach znajdujących się na sali obrad Urzędu.

Urząd Stanu Cywilnego przyjmuje strony w zajmowanych pomieszczeniach na parterze budynku po uprzednim telefonicznym lub za pośrednictwem poczty e-mail uzgodnieniu terminu i godziny wizyty w wyznaczonych godzinach przyjęć stron.
W sprawach z zakresu rejestracji urodzeń lub zgonów strony mogą być przyjmowane bez wcześniejszego uzgodnienia w godzinach przyjęć stron.

Wydział Ewidencji i Pozwoleń przyjmuje strony w zajmowanych pomieszczeniach na parterze budynku po uprzednim telefonicznym lub za pośrednictwem poczty e-mail uzgodnieniu terminu i godziny wizyty w wyznaczonych godzinach przyjęć stron. Ponadto w jednym pomieszczeniu, w tym samym czasie, może przebywać tylko 1 klient.

Wydział Podatków i Opłat przyjmuje strony w pok. nr 7 na wyznaczonych w tym celu stanowiskach lub na wyznaczonych w tym celu stanowiskach znajdujących się na Sali obrad Urzędu.

Kasa Urzędu Miasta jest czynna w godzinach przyjęć stron. W kolejce do kasy należy zachować min. 2 m odstępu pomiędzy poszczególnymi osobami.

Kontakt z urzędnikami jest możliwy przede wszystkim elektronicznie lub telefonicznie. Lista telefonów oraz adresów e-mail do poszczególnych pracowników Urzędu dostępna jest na stronie internetowej Urzędu Miasta Zakopane pod linkiem https://www.zakopane.pl/strefa-miejska/miasto/urzad-miasta/kontakt

Pracownicy Urzędu Miasta Zakopane nie będą weryfikować kompletności i prawidłowości przedłożonej dokumentacji. O każdej potrzebie uzupełnienia złożonej dokumentacji pracownicy będą informować drogą pisemną lub telefoniczną.

Prosimy o wyrozumiałość dla podjętych przez Burmistrza Miasta Zakopane działań. Służą one zapewnieniu bezpieczeństwa mieszkańcom naszego miasta i mają na celu powstrzymanie rozprzestrzeniania się koronawirusa i wywołanej nim choroby zakaźnej.

Źródło: WO

(APM)