Jakość powietrza
Stopień jakości powietrza Bardzo dobra
Legenda
  Bardzo dobra
  Dobra
  Umiarkowana
  Brak danych
  Dostateczna
  Zła
  Bardzo zła
tabelka scrollowana
Czujniki GIOŚ NO2 CO O3 SO2
ul. Sienkiewicza   23.88   747.64   54.99   7.76
PM2.5 PM10
ul. Sienkiewicza   -   19.57
Czujniki o mniejszej dokładności:
Kamieniec   21.34   31.65
Józefa Piłsudskiego   20.05   29.3
Tytusa Chałubińskiego   16.67   22.89
Kuźnice   18.82   27.12
Szkoła Podstawowa w Kościelisku   18.54   26.56
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3
Partner: Partner
Śr. 23.09 20:00
Zachmurzenie
16° / 13° pochmurno z przejaśnieniami
Czw. 14:00
Deszczowo
19°
Pt. 14:00
Deszczowo
14°
Sob. 14:00
Deszczowo
13°
Nd. 14:00
Deszczowo
Pon. 14:00
Zachmurzenie
11°
Zdjęcie promujące Zakopane

Kontakt

Urząd Miasta Zakopane

34-500 Zakopane
ul. Kościuszki 13
skr. poczt. nr 111
tel.: (+48) 18 20 20 400
fax.: (+48) 18 20 20 444
e-mail: office@zakopane.eu

Godziny przyjęć interesantów:

poniedziałek 10.00 - 16.00
wtorek 9.00 - 14.00
środa 9.00 - 12.00
czwartek 9.00 - 14.00
piątek 9.00 - 14.00

Konto bankowe:

PEKAO SA
76 1240 4748 1111 0000 4882 8147

Centrala telefoniczna Urzędu Miasta: 18 20 20 400

Krystyna Morawska

tel. 18 20 20 445, pok. 105
e-mail: office@zakopane.eu

Joanna Józaga-Lewińska

tel. 18 20 20 456, pok. 105, 

e-mail: office@zakopane.eu

Helena Mamcarz 
tel. 18 20 20 477, pok. 118

kontakt: rada@zakopane.eu 

Jan Gluc - Przewodniczący Rady Miasta, tel. 18 20 20 469, pok. 3, e-mail

Zuzanna Liszkowska - Kierownik Biura Rady, tel. 18 20 20 468, pok. 3

Magdalena Martyniak - sekretariat Biura Rady, inspektor, tel. 18 20 20 468, pok. 3, e-mail

Renata Barciewicz, Inspektor, tel. 18 20 20 433, pok. 3

Magdalena Pabis - Inspektor, tel. 18 20 20 468, pok. 3

Renata Oloś - p.o. Naczelnika; uzgadnianie zasad korzystania z przystanków zlokalizowanych w ciągu dróg publicznych gminnych, wydawanie zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych, sprawy zawiązane z Komunikacją Miejską w Zakopane, uzgodnienia przebiegu linii, tel. 18 20 20 485, pok. 222, e-mail

Marcin Jaźwiec - remonty bieżące dróg, ulic, chodników, prowadzenie ewidencji dróg gminnych, tel. 18 20 20 422, pok. 216, e-mail

Tomasz Karpiel - oświetlenie drogowe, tel. 18 20 20 422, pok. 216

Magdalena Chilla-Latasz - inwestycje dotyczące budowy oświetlenia dróg gminnych, remonty bieżące dróg, ulic, chodników, tel. 18 20 20 417, pok. 216, e-mail

Piotr Rabiański - utrzymanie letnie i zimowe miasta, zarządzanie gminnymi słupami i tablicami ogłoszeniowymi, zarządzanie eksploatacją przejścia podziemnego, udrożnienie studni kanalizacji opadowej i rowów odwadniających, tel. 18 20 20 439, pok. 222, e-mail

Agnieszka Święty - zmiany organizacji ruchu, zmiany i przedłużanie zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych, wydawanie zezwoleń na wjazd na ulice objęte zakazem ruchu, tel.  18 20 20 485, pok. 221, e-mail

Zofia Kiełpińska - Naczelnik, tel. 18 20 20 451, pok. 206, e-mail

Agnieszka Adamczyk -- prowadzenie ewidencji obiektów turystycznych, prowadzenie bazy obiektów turystycznych, prowadzenie spraw związanych z organizacją FIS World Snow Day /Światowego Dnia Śniegu/, kontakty międzynarodowe i współpraca przy organizacji imprez turystyczno-sportowych, prowadzenie spraw administracyjno-księgowych w zakresie realizowanych projektów,  pełen zakres czynności, tel.  18 20 20 472, pok. 207, e-mail

Robert Wicher - prowadzenie programów dydaktyczno-sportowych dla szkół podstawowych i gimnazjalnych, organizacja pracy nauczycieli w ramach P-P w-f, nadzór i kontrola, prowadzenie spraw administracyjno-finansowych współpraca przy organizacji imprez sportowo-turystycznych, pełen zakres czynności, tel. 18 20 20 472 , pok. 207, e-mail

Małgorzata Skuza-Zawadzka - konkurs ofert na realizację zadań gminnych z zakresu kultury fizycznej i sportu, realizacja uchwał w sprawie ustanowienia stypendiów sportowych, prowadzenie spraw administracyjno-księgowych, współpraca przy organizacji imprez turystyczno-sportowych, pełen zakres czynności, tel. 18 20 20 472, pok. 207, e-mail

Aneta Zwijacz-Kozica - p.o. Naczelnika, tel. 18 20 20 471, pok. 215, e-mail

Katarzyna Karp - stypendia szkolne, ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece na dziećmi w wieku do lat 3 (rejestr żłobków i klubów dziecięcych, dotacja celowa), tel. 18 20 20 419, pok. 215, e-mail

Magdalena Bryniczka - szkolnictwo podstawowe i gimnazjalne, tel. 18 20 20 418, pok. 218, e-mail

Grażyna Pencak, tel. 18 20 20 418, pok. 218, e-mail

Ewa Mikołajczyk - księgowość, tel. 18 20 20 419, pok. 215, e-mail

Anna Ostrowska - Naczelnik, tel. 18 20 20 420, pok. 120

Elżbieta Całka - Główny Specjalista, tel. 18 20 20 484, pok. 107

Krzysztof Wacław - Główny Specjalista, tel. 18 20 20 484, pok. 107

Beata Bubla - księgowość budżetowa, tel. 18 20 20 409, pok. 109

Ewa Cudzich-Stala - płace i ubezpieczenia pracownicze, pok. 109, tel. 18 20 20 409

Małgorzata Patla - wydatki z budżetu miasta, tel. 18 20 20 459, pok. 107

Justyna Bachleda-Wraj - wydatki z budżetu miasta, tel. 18 20 20 459, pok. 107

Anna Michałczak - kasa, tel. 18 20 20 407, pok. 4

Halina Szczerba - kasa, tel. 18 20 20 407, pok. 4

Zofia Tyrybon - dochody budżetu miasta, tel. 18 20 20 488, pok. 110

Stanisława Chowaniec - Naczelnik, tel. 18 20 20 408, pok. 108

Dorota Cudzich-Chotarska - wymiar podatku na łączne zobowiązanie podatkowe rolników, podatku rolnego poniżej 1 ha, podatku leśnego oraz podatku od środków transportowych. Zwrot podatku akcyzowego. Wydawanie informacji dotyczących ustalenia okresu ubezpieczenia rolniczego dla rolników do KRUS-u, tel. 18 20 20 414, pok. 114

Agnieszka Pawlikowska - wymiar podatku od nieruchomości oraz łącznego zobowiązania podatkowego dla osób niebędących rolnikami (litery A - L), tel.  18 20 20 435, pok.115

Magdalena Wszołek - wymiar podatku od nieruchomości oraz łącznego zobowiązania podatkowego dla osób niebędących rolnikami (litery Ł - Ż), tel. 18 20 20 435, pok. 115

Violetta Garbacz - ewidencja wpłat podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego oraz łącznego zobowiązania podatkowego dla osób niebędących rolnikami (litery A - J). Ewidencja wpłat opłaty od posiadania psa oraz opłaty miejscowej zainkasowanej przez osoby prawne, tel. 18 20 20 438, pok. 116

Karina Ziach-Stopka - ewidencja wpłat podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego oraz łącznego zobowiązania podatkowego dla osób niebędących rolnikami (litery K - Ż). Ewidencja wpłat opłaty od posiadania psa oraz opłaty miejscowej zainkasowanej przez osoby prawne, tel. 18 20 20 438, pok. 116

Aneta Jarosz-Zagata - wymiar podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób prawnych, jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej. Podatek od spadków i darowizn oraz czynności cywilnoprawnych, tel.  18 20 20 488, pok. 110

Wojciech Kowacz - ewidencja wpłat, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (litery Ł - Ż), tel. 18 20 20 498, pok. 115

Iwona Mateusiak - za dzierżawy, wieczyste użytkowanie, przekształcenia gruntów i nieruchomości, opłata targowa, renta planistyczna, opłata za korzystanie z przystanków, czynsze nieruchomości znajdujące się w zasobie Gminy Miasto Zakopane, tel.  18 20 20 405 , pok. 4

Rafacz Monika - opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (litery A - L),  tel.  18 20 20 405 , pok. 4

Małgorzata Trzebunia, tel. 18 20 20 428, pok. 117

Magdalena Bukowska, tel. 18 20 20 428, pok. 117

Kontakt elektroniczny wgg@zakopane.eu

Maciej Moskwa - Zastępca Naczelnika, tel.  18 20 20 476 , pok. 225

Elżbieta Damięcka - komunalizacja mienia gminnego, regulacja stanu prawnego dróg, tel. 18 20 20 499 , pok. 226

Anna Dzwolak - komunalizacja mienia gminnego, regulacja stanu prawnego dróg, tel. 18 20 20 429, pok. 229

Katarzyna Frączysta - sprzedaż nieruchomości gminnych, nabywanie nieruchomości na rzecz gminy, tel.  18 20 20 426, pok. 227

Henryk Maryniarczyk - dzierżawa nieruchomości gminnych, numeracja porządkowa nieruchomości, nazewnictwo ulic i placów, dokumentacja dot. Aktów Własności Ziemi, tel. 18 20 20 427, pok. 229

Zofia Kubacka - podziały nieruchomości, rozgraniczenia nieruchomości, tel. 18 20 20 429, pok. 229

Katarzyna Galica - podziały nieruchomości, rozgraniczenia nieruchomości, tel. 18 20 20 421, pok. 228

Aleksandra Marciniak - uzgadnianie dokumentacji, użyczanie nieruchomości, określanie warunków technicznych, służebności przesyłu tel. 18 20 20 426, pok. 227

Jarosław Jakobiszyn - uzgadnianie dokumentacji, wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego, określanie warunków technicznych, tel. 18 20 20 421, pok. 228

Maria Szczupalska - wydawanie zezwoleń na handel w pasie drogowym, strefa płatnego parkowania, tel. 18 20 20 429, pok. 229

Małgorzata Skupień - uzgadnianie dokumentacji, opłaty za zajęcie pasa drogowego, określanie warunków technicznych, tel. 18 20 20 499 , pok. 226

Agnieszka Łukaszczyk – strefa płatnego parkowania, abonamenty parkingowe, tel. 18 20 20 429, pok. 229

Magdalena Marek - dzierżawa nieruchomości gminnych, użytkowanie wieczyste nieruchomości gminnych, tel. 18 20 20 427, pok. 229

Adam Kukuc – administrowanie zasobem komunalnym, tel.  18 20 20 427, pok. 228

Katarzyna Liber – księgowość wydziału, tel. 18 20 20 429, pok. 229


Marta Gratkowska - Kierownik , tel. 18 20 20 403, pok. 202, e-mail

Stanisław Pawlikowski - planowanie przestrzenne, tel. 18 20 20 441, pok. 201

Beata Wojs - sekretariat wydziału, tel. 18 20 20 404, pok. 203

Piotr Buczyński - wydawanie decyzji o warunkach zabudowy, wydawanie zaświadczeń/wypisów/wyrysów z MPZP, tel. 18 20 20 442, pok. 201

Michał Kułach - Pomoc administracyjna, tel. 18 20 20 442, pok. 200

Bartłomiej Rzepa - tel. 18 20 20 441, pok. 201

Joanna Staszak - Naczelnik, tel. 18 20 20 425 , pok. 220, email: kultura@zakopane.eu

Katarzyna Stachoń-Groblowy - współpraca z organizacjami pozarządowymi, prowadzenie spraw związanych z udzielaniem dotacji, organizacji imprez kulturalnych i obchodów, inne sprawy wynikające z zakresu działania Wydziału, tel. 18 20 20 436 , pok. 219 email: kultura3@zakopane.eu

Paulina Kroma - organizacji imprez kulturalnych i obchodów, inne sprawy wynikające z zakresu działania Wydziału, , tel. 18 20 20 436 , pok. 219, email: kultura4@zakopane.eu

Katarzyna Szwajnos-Różak - Podinspektor, tel. 18 20 20 436 , pok. 219, email: kultura5@zakopane.eu 

Kontakt elektroniczny wos@zakopane.eu

Alicja Olkuska - Kowalczyk - Naczelnik,  tel.  18 20 20 410, pok. 210, e-mail aolkuska@zakopane.eu

Andrzej Staszak - wydawanie zezwoleń na usuwanie drzew, programy ochrony środowiska, łowiectwo, ochrona zwierząt, decyzje środowiskowe, tel.18 20 20 411, pok. 214, e-mail astaszak@zakopane.eu

Kinga Pawlikowska - wydawanie zezwoleń na usuwanie drzew, gospodarowanie drzewostanem gminnym, pomniki przyrody, utrzymywanie zieleni komunalnej, tel. 18 20 20 412, pok. 224, e-mail k.pawlikowska@zakopane.eu

Jan Schwenk - gospodarka wodno-ściekowa ochrona wód, tel. 18 20 20 413, pok. 211, e-mail jschwenk@zakopane.eu

Artur Rafacz - gospodarka odpadami komunalnymi, nadzorowanie gospodarki odpadami komunalnymi w zakresie realizacji obowiązków wynikających z zapisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, tel. 18 20 20 474, pok. 223, e-mail: a.rafacz@zakopane.eu,

Aleksandra Mazur - gospodarka odpadami, wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbioru odpadów komunalnych, likwidacja nielegalnych składowisk odpadów, dofinansowanie odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów budowlanych zawierających azbest, tel. 18 20 20 474, pok. 223, e-mail a.mazur@zakopane.eu

Ines Menendez Kwiatkowska - dotacje na wymianę źródła ciepła, tel. 18 20 20 497, pok. 213, e-mail imenendez@zakopane.eu

Krzysztof Topór-Huciański - Ekodoradca, tel. 18 20 20 497 , pok. 213 e-mail: ekodoradca@zakopane.eu

Tomasz Pęksa - ochrona powietrza, zmiana stanu wody na gruncie, dotacje na wymianę źródła ciepła, tel. 18 20 20 497, pok. 213 e-mail: tpeksa@zakopane.eu

Renata Chyc-Marusarz – utrzymywanie zieleni komunalnej, zwalczanie Barszczu Sosnowskiego, nadzór nad brygadą WOŚ – tel. 18 20 20 412 pok. 224 e-mail rmarusarz@zakopane.eu

Ewa Stachowska - gospodarka odpadami komunalnymi, w tym wnioski na realizację usług dodatkowych, tel. 18 20 20 424, pok. 211 e-mail: kontenery@zakopane.eu


Filia Urzędu Miasta Zakopane, ul. Szymony 17a, 34-500 Zakopane – Gospodarka Odpadami Komunalnymi:

Magdalena Rataj – gospodarka odpadami komunalnymi, przyjmowanie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zmiany deklaracji, weryfikacja deklaracji, tel. 18 20 25 638, e-mail: mrataj@zakopane.eu, ul. Szymony 17a

Wojciech Roszko – gospodarka odpadami komunalnymi, przyjmowanie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zmiany deklaracji, weryfikacja deklaracji, tel. 18 20 25 627, e-mail: wroszko@zakopane.eu, ul. Szymony 17a

Robert Grząślewicz – gospodarka odpadami komunalnymi, przyjmowanie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, kody kreskowe, tel. 18 20 25 634, e-mail: rgrzaslewicz@zakopane.eu, ul. Szymony 17a

Małgorzata Stopka - ochrona powietrza, gospodarka odpadami komunalnymi, przyjmowanie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zmiany deklaracji, weryfikacja deklaracji

Kontakt elektroniczny org@zakopane.eu

Anna Łapsa - Naczelnik, tel. 18 20 20 466, pok. 111,  e-mail

Katarzyna Petlińska - z-ca Naczelnika, tel. 18 20 20 432, pok. 112

Marcin Jakubowski - Inspektor, tel. 18 20 20 432, pok. 112

Marta Czekalska - centrala telefoniczna, tel. 18 20 20 400

Bernadetta Stalmach - podinspektor, tel. 18 20 20 400

Piotr Antczak - doręczenia pism wychodzących, tel. 18 20 20 400

Jakub Germański - Dziennik Podawczy, pisma wychodzące, tel. 18 20 20 400

Małgorzata Dzierzęga - Dziennik Podawczy, pisma wychodzące, tel. 18 20 20 400

Magdalena Przeklasa - archiwum, tel. 18 20 20 492, pok. 109


Referat Gospodarczy

Marek Kurek - Kierownik, tel. 18 20 20 454, pok. 22, e-mail

Beata Skrobot - ewidencja mienia gminnego, zaopatrzenie, tel. 18 20 20 434, pok. 22, e-mail

Jan Kluś - Konserwator, ksero, tel. 18 20 20 406

Janusz Duda - kierowca


Referat Informatyki

Kontakt elektroniczny informatyka@zakopane.eu

Jakub Pietrzak - Kierownik, tel.  18 20 20 470, pok. 121, e-mail

Bartłomiej Chyc - Inspektor, tel. 18 20 20 470, pok. 121, e-mail

Wojciech Maszląg - Inspektor, tel. 18 20 20 470 , pok. 121, e-mail


Kontakt elektroniczny inwestycje@zakopane.eu

Michał Halaczek – p.o. Naczelnika Wydziału Strategii i Rozwoju, 18 20 20 495, pok. 18b,  e-mail

Karolina Wróblewska - Kierownik Referatu Strategii i Funduszy Zewnętrznych, tel. 18 20 20 482, pok. 18d, e-mail

Tadeusz Tylka - Główny Specjalista, tel. 18 20 20 480, pok. 20

Andrzej Haładyna - Główny Specjalista, tel. 18 20 20 480, pok. 20

Danuta Bednarczyk - Inspektor, tel. 18 20 20 496, pok. 18 c

Justyna Bukowska - Podinspektor, tel. 18 20 20 496, pok. 18 c

Anna Graca  - Podinspektor, tel. 18 20 20 450, pok. 18 f

Ewelina Landa - Podinspektor, tel. 18 20 20 480, pok. 20, e-mail

Anna Dębowska  - Pomoc administracyjna, tel. 18 20 20 450, pok. 18 f

e-mail wydziału: wssie@zakopane.eu 

Marta Buńda - Naczelnik, tel. 18 20 20 443, pok. 16

Katarzyna Popiołek-Zagórska - dowody osobiste, tel. 18 20 20 437, pok. 15

Joanna Łapka - dowody osobiste, tel. 18 20 20 437, pok. 15

Marta Kielar-Chowaniec - ewidencja działalności gospodarczej, tel. 18 20 20 423, pok. 10

Aleksandra Skupień-Rzadkosz - ewidencja działalności gospodarczej, tel. 18 20 20 423, pok. 10

Elżbieta Foszczyńska - wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, tel. 18 20 20 463 , pok. 9, e-mail

Stanisław Budrzeński - zameldowania i wymeldowania, tel. 18 20 20 464, pok. 16

Karolina Kluś-Wyrostek - zameldowania i wymeldowania, tel. 18 20 20 464, pok. 16

Renata Zielińska - Naczelnik, tel. 18 20 20 416, pok. 6, e-mail

Anna Kostelic - Inspektor - sprawy dotyczące ochrony zdrowia i opieki społecznej, tel. 18 20 20 415, pok. 13, e-mail

Dorota Polinkiewicz - Inspektor - sprawy związane z przydziałem mieszkań komunalnych, tel.  18 20 20 415, pok. 13, e-mail

Kinga Ripper - Główny Specjalista, tel. 18 20 20 415, pok. 13, e-mail

Jakub Sikorski - sprawy związane z osobami niepełnosprawnymi i seniorami, tel. 18 20 20 467 , pok. 13

Dariusz Tokarczyk - Audytor, tel. 18 20 20 483, pok. 108

Małgorzata Korab-Pańszczyk - kontrola wewnętrzna, tel. 18 20 20 483, pok. 108, e-mail

Paweł Styrczula, tel. 18 20 20 483, pok. 108

Małgorzata Musiał-Fecko - Radca Prawny, tel. 18 20 20 453, pok. 113, e-mail

Joanna Posadzka-Gil - Radca Prawny, tel.  18 20 20 440, pok. 205, e-mail

Sabina Gacek-Frankowska - Radca Prawny, tel.  18 20 20 440, pok. 205

Maciej Tokarz - Radca Prawny, tel. 18 20 20 440, pok. 205

Kontakt elektroniczny biuro.prasowe@zakopane.eu

Anna Karpiel-Semberecka - Kierownik, tel. 18 20 20 452, pok. 21, e-mail

Agata Pacelt-Mikler - Kontakty z mediami, miasta partnerskie i współpraca z zagranicą, tel. 18 20 20 449 , pok. 21, e-mail

Regina Korczak-Watycha - Kontakty z mediami, media społecznościowe, konsultacje społeczne, tel. 18 20 20 449, pok. 21,  e-mail

Joanna Ewa Zaniewicz - Kontakty z mediami, media społecznościowe, konsultacje społeczne, tel. 18 20 20 449, pok. 21, e-mail

Kontakt elektroniczny: przetargi@zakopane.eu

Ewa Stasik - p.o. Kierownika, tel. 18 20 20 448, pok. 8, e-mail

Agnieszka Pancherz - rejestr zleceń i faktur, tel. 18 20 20 430, pok. 7

Natalia Skiepko Miejski Konserwator Zabytków, tel. 18 20 20 473, pok. 204, e-mail

Małgorzata Staszel, tel. 18 20 20 473 , pok. 205

Bogusław Ożański -  tel. 18 20 20 431 , pok. 1

Marta Jasuwienas-Zaleska - tel. 18 20 20 491, iod@zakopane.eu, pok. 22

Kontakt: 18 20 20 478 (telefon całodobowy), mail: sm@zakopane.eu

Siedziba Straży Miejskiej mieści się na ul. Gimnazjalna 14, tel. 18 20 00 044 w godz. 7.00-15.00

Marek Trzaskoś - p.o. Komendanta, tel. 881 932 458

Józef Szyszka - Zastępca Komendanta Straży Miejskiej, tel. 694 485 633

Funkcjonariusze Straży Miejskiej (tel. 18 20 00 044): Maria Bafia-Bobek, Wiesław Lenard, Henryk Zwijacz-Kozica, Tomasz Pabis, Stanisław Sikoń, Bartłomiej Święchowicz, Henryk Ziemianek, Maciej Fajto, Wojciech Król-Tomków, Grzegorz Chorąży, Tomasz Herman, Grzegorz Zawiałów, Janos Sultis, Maciej Stoch, Marcin Klimek, Szymon Kil, Adam Ślusarczyk, Grzegorz Bizoń.

Sekretariat, ul. Tadeusza Kościuszki 13, tel. 18 20 20 478, pok. 5

Kontakt elektroniczny usc@zakopane.eu

Katarzyna Czernik - Kierownik, tel. 18 20 20 475, pok. 11

Anna Krzeptowska-Sabała - Zastępca Kierownika, tel./fax 18 20 20 465, pok. 11

Agnieszka Gąsienica-Samek - stanowisko ds. urodzeń i zgonów oraz wydawania odpisów, tel./fax  18 20 20 465, pok. 11

Emilia Skupień - stanowisko ds. urodzeń i zgonów oraz wydawania odpisów, tel./fax 18 20 20 465 , pok. 11

192 88, całodobowo

Jeśli masz problem - zadzwoń - 192 88! Wspólnie zastanowimy się, co można zrobić w Twojej sytuacji.

Każda osoba niezależnie od wieku, wykształcenia, statusu społecznego, która przeżywa trudności życiowe może zadzwonić do Telefonu Zaufania.

Telefon zaufania 192 88 działa codziennie, także w dni wolne od pracy i święta w godzinach 18.00 - 22.00. 
Możesz anonimowo i bezpiecznie porozmawiać o tym, co Cię trapi. Nie zostaniesz zapytany o nazwisko, dokładny adres, miejsce pracy czy wygląd lub inne dane.

Telefon Zaufania stanowi oparcie dla osób dotkniętych osobistymi problemami, które nie chcą lub nie mogą dzielić się nimi z rodziną czy znajomymi, a próbują pokonać własne osamotnienie. 
Pomocy udziela zespół życzliwych i zaangażowanych specjalistów z różnych dziedzin. Dyżurni w Telefonie Zaufania działają poprzez uważne wysłuchanie i rozmowę z każdą dzwoniącą osobą, gwarantując anonimowość. Nie oceniają, nie krytykują ani nie potępiają oraz unikają wszelkiego nacisku religijnego, politycznego i ideologicznego.

Telefon zaufania nie zastępuje terapii ani działalności grup wsparcia.

Działalność Telefonu Zaufania jest finansowana ze środków Miasta Zakopane.

  • tel. 18 20 01 223 - TESKO; w godzinach pracy Urzędu tel. 18 20 20 422 , pok. 216

Arkadiusz Godula – obrona cywilna, zarządzanie kryzysowe, sprawy związane z obronnością, tel. 18 20 20 431, pok. 14,  e-mail: agodula@zakopane.eu

Katarzyna Halińska - sekretarz Komisji, tel. 18 20 20 440, pok. 205