Jakość powietrza
Stopień jakości powietrza Bardzo dobra
Legenda
  Bardzo dobra
  Dobra
  Umiarkowana
  Brak danych
  Dostateczna
  Zła
  Bardzo zła
tabelka scrollowana
Czujniki GIOŚ NO2 CO O3 SO2
ul. Sienkiewicza   5.97   312.67   17.72   7.64
PM2.5 PM10
ul. Sienkiewicza   -   5.71
Czujniki o mniejszej dokładności:
Kamieniec   7.01   9.14
Józefa Piłsudskiego   14.42   19.36
Szkoła Podstawowa w Kościelisku   3.74   5.04
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3
Partner: Partner
Wt. 14.07 08:00
Słonecznie
13° / 10° bezchmurnie
Śr. 14:00
Deszczowo
21°
Czw. 14:00
Deszczowo
14°
Pt. 14:00
Deszczowo
16°
Sob. 14:00
Deszczowo
16°
Nd. 05:00
Zachmurzenie
10°
Zdjęcie promujące Zakopane

Kontakt

Urząd Miasta Zakopane

34-500 Zakopane
ul. Kościuszki 13
skr. poczt. nr 111
tel.: (+48) 18 20 20 400
fax.: (+48) 18 20 20 444
e-mail: office@zakopane.eu

Godziny przyjęć interesantów:

poniedziałek 10.00 - 16.00
wtorek 9.00 - 14.00
środa 9.00 - 12.00
czwartek 9.00 - 14.00
piątek 9.00 - 14.00

Konto bankowe:

PEKAO SA
76 1240 4748 1111 0000 4882 8147

Centrala telefoniczna Urzędu Miasta: 18 20 20400

Krystyna Morawska

tel. 18 20 20 445, pok. 105
e-mail: office@zakopane.eu

Joanna Józaga-Lewińska

tel. 18 20 20 456, pok. 105, 

e-mail: office@zakopane.eu

Helena Mamcarz 
tel. 18 20 20 477, pok. 118

kontakt: rada@zakopane.eu 

Jan Gluc - Przewodniczący Rady Miasta, tel. 18 20 20 469, pok. 3, e-mail

Zuzanna Liszkowska - Kierownik Biura Rady, tel. 18 20 20 468, pok. 3

Magdalena Martyniak - sekretariat Biura Rady, inspektor, tel. 18 20 20 468, pok. 3, e-mail

Renata Barciewicz, Inspektor, tel. 18 20 20 433, pok. 3

Magdalena Pabis - Inspektor, tel. 18 20 20 468, pok. 3

Renata Oloś - p.o. Naczelnika; uzgadnianie zasad korzystania z przystanków zlokalizowanych w ciągu dróg publicznych gminnych, wydawanie zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych, sprawy zawiązane z Komunikacją Miejską w Zakopane, uzgodnienia przebiegu linii, tel. 18 20 20 485, pok. 222, e-mail

Adam Lewiński - oświetlenie dróg i placów gminnych w tym również sygnalizacji świetlnej i oświetlenia świątecznego, tel. 18 20 20 439, pok. 222, e-mail

Marcin Jaźwiec - remonty bieżące dróg, ulic, chodników, prowadzenie ewidencji dróg gminnych, tel. 18 20 20 422, pok. 216, e-mail

Magdalena Chilla-Latasz - inwestycje dotyczące budowy oświetlenia dróg gminnych, remonty bieżące dróg, ulic, chodników, tel. 18 20 20 422, pok. 216, e-mail

Piotr Rabiański - utrzymanie letnie i zimowe miasta, zarządzanie gminnymi słupami i tablicami ogłoszeniowymi, zarządzanie eksploatacją przejścia podziemnego, udrożnienie studni kanalizacji opadowej i rowów odwadniających, tel. 18 20 20 439, pok. 222, e-mail

Agnieszka Święty - zmiany organizacji ruchu, zmiany i przedłużanie zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych, wydawanie zezwoleń na wjazd na ulice objęte zakazem ruchu, tel.  18 20 20 485, pok. 221, e-mail

Zofia Kiełpińska - Naczelnik, tel. 18 20 20 451, pok. 206, e-mail

Agnieszka Adamczyk - konkurs ofert na realizację zadań gminnych z zakresu kultury fizycznej i sportu, prowadzenie spraw administracyjno-finansowych prowadzenie spraw związanych z organizacją FIS World Snow Day/ Światowego Dnia Śniegu/, prowadzenie Bazy obiektów turystycznych, kontakty międzynarodowe, pełny zakres czynności, tel.  18 20 20 472, pok. 207, e-mail

Robert Wicher - prowadzenie programów dydaktyczno-sportowych dla szkół podstawowych i gimnazjalnych, organizacja pracy nauczycieli w ramach P-P w-f, nadzór i kontrola, prowadzenie spraw administracyjno-finansowych współpraca przy organizacji imprez sportowo-turystycznych, pełny zakres czynności, tel. 18 20 20 472 , pok. 207, e-mail

Małgorzata Skuza-Zawadzka - prowadzenie spraw administracyjno-organizacyjnych, prowadzenie ewidencji obiektów turystycznych, współpraca przy organizacji imprez sportowo-turystycznych, pełny zakres czynności, tel. 18 20 20 472, pok. 207, e-mail

Aneta Zwijacz-Kozica - p.o. Naczelnika, tel. 18 20 20 471, pok. 215, e-mail

Katarzyna Karp - stypendia szkolne, ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece na dziećmi w wieku do lat 3 (rejestr żłobków i klubów dziecięcych, dotacja celowa), tel. 18 20 20 419, pok. 215, e-mail

Magdalena Bryniczka - szkolnictwo podstawowe i gimnazjalne, tel. 18 20 20 418, pok. 218, e-mail

Grażyna Pencak, tel. 18 20 20 418, pok. 218, e-mail

Ewa Mikołajczyk - księgowość, tel. 18 20 20 419, pok. 215, e-mail

Anna Ostrowska - Naczelnik, tel. 18 20 20 420, pok. 120

Elżbieta Całka - Główny Specjalista, tel. 18 20 20 428, pok. 117

Krzysztof Wacław - Główny Specjalista, tel. 18 20 20 484, pok. 107

Beata Bubla - wydatki z budżetu miasta, tel. 18 20 20 484, pok. 107

Ewa Cudzich-Stala - płace i ubezpieczenia pracownicze, pok. 109, tel. 18 20 20 409

Małgorzata Patla - wydatki z budżetu miasta, tel. 18 20 20 459, pok. 107

Anna Michałczak - kasa, tel. 18 20 20 407, pok. 4

Halina Szczerba - kasa, tel. 18 20 20 407, pok. 4

Zofia Tyrybon - dochody budżetu miasta, tel. 18 20 20 488, pok. 110

Stanisława Chowaniec - Naczelnik, tel. 18 20 20 408, pok. 108

Dorota Cudzich-Chotarska - wymiar podatku na łączne zobowiązanie podatkowe rolników, podatku rolnego poniżej 1 ha, podatku leśnego oraz podatku od środków transportowych. Zwrot podatku akcyzowego. Wydawanie informacji dotyczących ustalenia okresu ubezpieczenia rolniczego dla rolników do KRUS-u, tel. 18 20 20 414, pok. 114

Agnieszka Pawlikowska - wymiar podatku od nieruchomości oraz łącznego zobowiązania podatkowego dla osób niebędących rolnikami (litery A - L), tel.  18 20 20 435, pok.115

Magdalena Wszołek - wymiar podatku od nieruchomości oraz łącznego zobowiązania podatkowego dla osób niebędących rolnikami (litery Ł - Ż), tel. 18 20 20 435, pok. 115

Violetta Garbacz - ewidencja wpłat podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego oraz łącznego zobowiązania podatkowego dla osób niebędących rolnikami (litery A - J). Ewidencja wpłat opłaty od posiadania psa oraz opłaty miejscowej zainkasowanej przez osoby prawne, tel. 18 20 20 438, pok. 116

Karina Ziach-Stopka - ewidencja wpłat podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego oraz łącznego zobowiązania podatkowego dla osób niebędących rolnikami (litery K - Ż). Ewidencja wpłat opłaty od posiadania psa oraz opłaty miejscowej zainkasowanej przez osoby prawne, tel. 18 20 20 438, pok. 116

Aneta Jarosz-Zagata - wymiar podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób prawnych, jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej. Podatek od spadków i darowizn oraz czynności cywilnoprawnych, tel.  18 20 20 488, pok. 110

Wojciech Kowacz - ewidencja wpłat, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (litery Ł - Ż), tel. 18 20 20 498, pok. 115

Iwona Mateusiak - za dzierżawy, wieczyste użytkowanie, przekształcenia gruntów i nieruchomości, opłata targowa, renta planistyczna, opłata za korzystanie z przystanków, czynsze nieruchomości znajdujące się w zasobie Gminy Miasto Zakopane, tel.  18 20 20 405 , pok. 4

Rafacz Monika - opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (litery A - L),  tel.  18 20 20 405 , pok. 4

Małgorzata Trzebunia, tel. 18 20 20 428, pok. 117

Kontakt elektroniczny wgg@zakopane.eu

Maciej Moskwa - Zastępca Naczelnika, tel.  18 20 20 476 , pok. 225

Elżbieta Damięcka - komunalizacja mienia gminnego, regulacja stanu prawnego dróg, tel. 18 20 20 499 , pok. 226

Katarzyna Frączysta - sprzedaż nieruchomości gminnych, nabywanie nieruchomości na rzecz gminy, tel.  18 20 20 427, pok. 228

Henryk Maryniarczyk - dzierżawa nieruchomości gminnych, numeracja porządkowa nieruchomości, nazewnictwo ulic i placów, dokumentacja dot. Aktów Własności Ziemi, tel. 18 20 20 427, pok. 229

Zofia Kubacka - podziały nieruchomości, rozgraniczenia nieruchomości, opłata planistyczna, tel. 18 20 20 429, pok. 229

Dagmara Szaflarska - uzgadnianie dokumentacji, wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego, określanie warunków technicznych, tel. 18 20 20 421, pok. 228

Maria Szczupalska - wydawanie zezwoleń na handel w pasie drogowym, tel. 18 20 20 429, pok. 229

Małgorzata Skupień - tel. 18 20 20 499 , pok. 226

Magdalena Marek - tel. 18 20 20 427, pok. 229

Agnieszka Łukaszczyk - tel. 18 20 20 429, pok. 229


Marta Gratkowska - Kierownik , tel. 18 20 20 403, pok. 202, e-mail

Stanisław Pawlikowski - planowanie przestrzenne, tel. 18 20 20 441, pok. 201

Beata Wojs - sekretariat wydziału, tel. 18 20 20 404, pok. 203

Piotr Buczyński - wydawanie decyzji o warunkach zabudowy, wydawanie zaświadczeń/wypisów/wyrysów z MPZP, tel. 18 20 20 442, pok. 201

Michał Kułach - Pomoc administracyjna, tel. 18 20 20 442, pok. 200

Bartłomiej Rzepa - tel. 18 20 20 441, pok. 201

Joanna Staszak - Naczelnik, tel. 18 20 20 425 , pok. 220, email: kultura@zakopane.eu

Katarzyna Stachoń-Groblowy - współpraca z organizacjami pozarządowymi, prowadzenie spraw związanych z udzielaniem dotacji, organizacji imprez kulturalnych i obchodów, inne sprawy wynikające z zakresu działania Wydziału, tel. 18 20 20 436 , pok. 219 email: kultura3@zakopane.eu

Paulina Kroma - organizacji imprez kulturalnych i obchodów, inne sprawy wynikające z zakresu działania Wydziału, , tel. 18 20 20 436 , pok. 219, email: kultura4@zakopane.eu

Katarzyna Szwajnos-Różak - Podinspektor, tel. 18 20 20 436 , pok. 219, email: kultura5@zakopane.eu

Małgorzata Dzierzęga - Podinspektor, tel. 18 20 20 436, pok. 219, email: kultura2@zakopane.eu

Kontakt elektroniczny wos@zakopane.eu

Alicja Olkuska - p.o. Naczelnika,  tel.  18 20 20 410, pok. 210, e-mail

Małgorzata Graca - decyzje środowiskowe, uzgadnianie dokumentacji, tel. 18 20 20 411, pok. 214, e-mail

Andrzej Staszak - wydawanie zezwoleń na usuwanie drzew, programy ochrony środowiska, łowiectwo, decyzje środowiskowe, tel.18 20 20 411, pok. 214, e-mail

Kinga Pawlikowska - wydawanie zezwoleń na usuwanie drzew, gospodarowanie drzewostanem gminnym, pomniki przyrody, utrzymywanie zieleni komunalnej, tel. 18 20 20 412, pok. 224, e-mail

Jan Schwenk - gospodarka wodno-ściekowa ochrona wód, tel. 18 20 20 413, pok. 211, e-mail

Artur Rafacz - gospodarka odpadami komunalnymi, nadzorowanie gospodarki odpadami komunalnymi w zakresie realizacji obowiązków wynikających z zapisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, tel. 18 20 20 474, pok. 223, e-mail

Ines Menendez Kwiatkowska - dotacje na wymianę źródła ciepła, tel. 18 20 20 497, pok. 213, e-mail

Ewa Stachowska - gospodarka odpadami komunalnymi, w tym wnioski na realizację usług dodatkowych, tel. 18 20 20 424e-mail

Aleksandra Mazur - gospodarka odpadami, sprawy związane z zakładaniem i nadzorem nad cmentarzami, dofinansowanie odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów budowlanych zawierających azbest, tel. 18 20 20 474, pok. 223, e-mail

Krzysztof Topór-Huciański - Ekodoradca, tel. 18 20 20 497 , pok. 212 e-mail: ekodoradca@zakopane.eu

Tomasz Pęksa - ochrona powietrza, zmiana stanu wody na gruncie, tel. 182020413, pok. 211

Andrzej Żegliń - praca w terenie

Kontakt elektroniczny org@zakopane.eu

Anna Łapsa - p.o. Naczelnika, tel. 18 20 20 466, pok. 111,  e-mail

Katarzyna Petlińska - Główny specjalista, tel. 18 20 20 432, pok. 112

Marcin Jakubowski - Inspektor, tel. 18 20 20 432, pok. 112

Marta Czekalska - centrala telefoniczna, tel. 18 20 20 400

Bernadetta Stalmach - podinspektor, tel. 18 20 20 400

Piotr Antczak - doręczenia pism wychodzących, tel. 18 20 20 400

Jakub Germański - Dziennik Podawczy, pisma wychodzące, tel. 18 20 20 400

Magdalena Przeklasa - archiwum, tel. 18 20 20 492, pok. 109


Referat Gospodarczy

Marek Kurek - Kierownik, tel. 18 20 20 454, pok. 22, e-mail

Beata Skrobot - ewidencja mienia gminnego, zaopatrzenie, tel. 18 20 20 434, pok. 22, e-mail

Jan Kluś - Konserwator, ksero, tel. 18 20 20 406

Janusz Duda - kierowca


Referat Informatyki

Kontakt elektroniczny informatyka@zakopane.eu

Jakub Pietrzak - Kierownik, tel.  18 20 20 470, pok. 121, e-mail

Bartłomiej Chyc - Inspektor, tel. 18 20 20 470, pok. 121, e-mail

Wojciech Maszląg - Inspektor, tel. 18 20 20 470 , pok. 121, e-mail


Kontakt elektroniczny inwestycje@zakopane.eu

Michał Halaczek – p.o. Naczelnika Wydziału Strategii i Rozwoju, 18 20 20 495, pok. 18b,  e-mail

Karolina Wróblewska - Kierownik Referatu Strategii i Funduszy Zewnętrznych, tel. 18 20 20 482, pok. 18d, e-mail

Tadeusz Tylka - Główny Specjalista, tel. 18 20 20 480, pok. 20

Andrzej Haładyna - Główny Specjalista, tel. 18 20 20 480, pok. 20

Danuta Bednarczyk - Inspektor, tel. 18 20 20 496, pok. 18 c

Justyna Bukowska - Podinspektor, tel. 18 20 20 496, pok. 18 c

Anna Graca  - Podinspektor, tel. 18 20 20 450, pok. 18 f

Ewelina Landa - Podinspektor, tel. 18 20 20 480, pok. 20, e-mail

Anna Dębowska  - Pomoc administracyjna, tel. 18 20 20 450, pok. 18 f

e-mail wydziału: wssie@zakopane.eu 

Marta Buńda - Naczelnik, tel. 18 20 20 443, pok. 16

Katarzyna Popiołek-Zagórska - dowody osobiste, tel. 18 20 20 437, pok. 15

Joanna Łapka - dowody osobiste, tel. 18 20 20 437, pok. 15

Marta Kielar-Chowaniec - ewidencja działalności gospodarczej, tel. 18 20 20 423, pok. 10

Aleksandra Skupień-Rzadkosz - ewidencja działalności gospodarczej, tel. 18 20 20 423, pok. 10

Elżbieta Foszczyńska - wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, tel. 18 20 20 463 , pok. 9, e-mail

Stanisław Budrzeński - zameldowania i wymeldowania, tel. 18 20 20 464, pok. 16

Karolina Kluś-Wyrostek - zameldowania i wymeldowania, tel. 18 20 20 464, pok. 16

Renata Zielińska - Naczelnik, tel. 18 20 20 416, pok. 6, e-mail

Anna Kostelic - Inspektor - sprawy dotyczące ochrony zdrowia i opieki społecznej, tel. 18 20 20 415, pok. 13, e-mail

Dorota Polinkiewicz - Inspektor - sprawy związane z przydziałem mieszkań komunalnych, tel.  18 20 20 415, pok. 13, e-mail

Kinga Ripper - Główny Specjalista, tel. 18 20 20 415, pok. 13, e-mail

Jakub Sikorski - sprawy związane z osobami niepełnosprawnymi i seniorami, tel. 18 20 20 467 , pok. 13

Dariusz Tokarczyk - Audytor, tel. 18 20 20 483, pok. 108

Małgorzata Korab-Pańszczyk - kontrola wewnętrzna, tel. 18 20 20 483, pok. 108, e-mail

Paweł Styrczula, tel. 18 20 20 483, pok. 108

Małgorzata Musiał-Fecko - Radca Prawny, tel. 18 20 20 453, pok. 113, e-mail

Joanna Posadzka-Gil - Radca Prawny, tel.  18 20 20 440, pok. 205, e-mail

Sabina Gacek-Frankowska - Radca Prawny, tel.  18 20 20 440, pok. 205

Maciej Tokarz - Radca Prawny, tel. 18 20 20 440, pok. 205

Kontakt elektroniczny biuro.prasowe@zakopane.eu

Anna Karpiel-Semberecka - Kierownik, tel. 18 20 20 452, pok. 21, e-mail

Agata Pacelt-Mikler - Kontakty z mediami, miasta partnerskie i współpraca z zagranicą, tel. 18 20 20 449 , pok. 21, e-mail

Regina Korczak-Watycha - Kontakty z mediami, media społecznościowe, konsultacje społeczne, tel. 18 20 20 449, pok. 21,  e-mail

Joanna Ewa Zaniewicz - Kontakty z mediami, media społecznościowe, konsultacje społeczne, tel. 18 20 20 449, pok. 21, e-mail

Kontakt elektroniczny: przetargi@zakopane.eu

Ewa Stasik - p.o. Kierownika, tel. 18 20 20 448, pok. 8, e-mail

Agnieszka Pancherz - rejestr zleceń i faktur, tel. 18 20 20 430, pok. 7

Marcin Klimek - tel. 18 20 20 430, pok. 7

Natalia Skiepko Miejski Konserwator Zabytków, tel. 18 20 20 473, pok. 204, e-mail

Małgorzata Staszel, tel. 18 20 20 473 , pok. 205

Bogusław Ożański -  tel. 18 20 20 431 , pok. 1

Marta Jasuwienas-Zaleska - tel. 18 20 20 491, pok. 22

Kontakt: 18 20 20 478 (telefon całodobowy), mail: sm@zakopane.eu

Siedziba Straży Miejskiej mieści się na ul. Gimnazjalna 14, tel. 18 20 00 044 w godz. 7.00-15.00

Marek Trzaskoś - p.o. Komendanta, tel. 18 20 00 044

Józef Szyszka - Zastępca Komendanta Straży Miejskiej, tel. 18 20 00 044

Wiesław Lenard, tel. 600 970 318

Funkcjonariusze Straży Miejskiej (tel. 18 20 00 044): Maria Bafia-Bobek, Anna Cięciel, Henryk Zwijacz-Kozica, Tomasz Pabis, Stanisław Sikoń, Bartłomiej Święchowicz, Henryk Ziemianek, Maciej Fajto, Wojciech Król-Tomków, Grzegorz Chorąży, Sławomir Kmiecik, Tomasz Herman, Rafał Filas, Grzegorz Zawiałów, Janos Sultis, Maciej Stoch

Sekretariat, ul. Tadeusza Kościuszki 13 - Halina Gąsienica Roj, tel. 18 20 20 478, pok. 5

Kontakt elektroniczny usc@zakopane.eu

Katarzyna Czernik - Kierownik, tel. 18 20 20 475, pok. 11

Anna Krzeptowska-Sabała - Zastępca Kierownika, tel./fax 18 20 20 465, pok. 11

Agnieszka Gąsienica-Samek - stanowisko ds. urodzeń i zgonów oraz wydawania odpisów, tel./fax  18 20 20 465, pok. 11

Emilia Skupień - stanowisko ds. urodzeń i zgonów oraz wydawania odpisów, tel./fax 18 20 20 465 , pok. 11

192 88, całodobowo

Jeśli masz problem - zadzwoń - 192 88! Wspólnie zastanowimy się, co można zrobić w Twojej sytuacji.

Każda osoba niezależnie od wieku, wykształcenia, statusu społecznego, która przeżywa trudności życiowe może zadzwonić do Telefonu Zaufania.

Telefon zaufania 192 88 działa codziennie, także w dni wolne od pracy i święta w godzinach 18.00 - 22.00. 
Możesz anonimowo i bezpiecznie porozmawiać o tym, co Cię trapi. Nie zostaniesz zapytany o nazwisko, dokładny adres, miejsce pracy czy wygląd lub inne dane.

Telefon Zaufania stanowi oparcie dla osób dotkniętych osobistymi problemami, które nie chcą lub nie mogą dzielić się nimi z rodziną czy znajomymi, a próbują pokonać własne osamotnienie. 
Pomocy udziela zespół życzliwych i zaangażowanych specjalistów z różnych dziedzin. Dyżurni w Telefonie Zaufania działają poprzez uważne wysłuchanie i rozmowę z każdą dzwoniącą osobą, gwarantując anonimowość. Nie oceniają, nie krytykują ani nie potępiają oraz unikają wszelkiego nacisku religijnego, politycznego i ideologicznego.

Telefon zaufania nie zastępuje terapii ani działalności grup wsparcia.

Działalność Telefonu Zaufania jest finansowana ze środków Miasta Zakopane.

  • tel. 18 20 01 223 - TESKO; w godzinach pracy Urzędu - Adam Lewiński, tel. 18 20 20 439 , pok. 222

Arkadiusz Godula – obrona cywilna, zarządzanie kryzysowe, sprawy związane z obronnością, tel. 18 20 20 431, pok. 14,  e-mail: agodula@zakopane.eu