Jakość powietrza
Brak danych
Legenda
  Bardzo dobra
  Dobra
  Umiarkowana
  Brak danych
  Dostateczna
  Zła
  Bardzo zła
tabelka scrollowana
Czujniki GIOŚ NO2 CO O3 SO2
ul. Sienkiewicza   21.96   0   41.18   15.46
PM2.5 PM10
ul. Sienkiewicza   -   21.45
Czujniki o mniejszej dokładności:
ul. Kierpcówki 34 Kościelisko   6.27   8.61
Tatrzański Park Narodowy Zakopane   1.75   2.42
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3
Partner :
Czw. 21.03 07:00
Zachmurzenie
-3° / -7° lekkie zachmurzenie
Pt. 13:00
Słonecznie
10°
Sob. 13:00
Słonecznie
12°
Nd. 13:00
Słonecznie
11°
Pon. 13:00
Zachmurzenie

Kontakt

Urząd Miasta Zakopane

34-500 Zakopane
ul. Kościuszki 13
skr. poczt. nr 111
tel.: (+48) 18 20 20 400
fax.: (+48) 18 20 20 444
e-mail: office@zakopane.eu

Godziny przyjęć interesantów:

poniedziałek 10.00 - 16.00
wtorek 9.00 - 14.00
środa 9.00 - 12.00
czwartek 9.00 - 14.00
piątek 9.00 - 14.00

Konto bankowe:

PEKAO SA
76 1240 4748 1111 0000 4882 8147

Centrala telefoniczna Urzędu Miasta: 18 20 20400

Krystyna Morawska

tel. 18 20 20 445, pok. 105
e-mail: office@zakopane.eu

Anna Maciata

tel. 18 20 20 456, pok. 105, 

e-mail: office@zakopane.eu

Helena Mamcarz 
tel. 18 20 20 477, pok. 118

kontakt: rada@zakopane.eu 

Jan Gluc - Przewodniczący Rady Miasta, tel. 18 20 20 469, pok. 3, e-mail

Zuzanna Liszkowska - kierownik Biura Rady, tel. 18 20 20 468, pok. 3

Magdalena Martyniak - sekretariat Biura Rady, inspektor, tel. 18 20 20 468, pok. 3, e-mail

Renata Barciewicz, inspektor, tel. 18 20 20 433, pok. 3

Magdalena Pabis - Biuro Rady Miasta, tel. 18 20 20 468, e-mail

Janina Puchała - P.o. naczelnika, tel. 18 20 20 417, pok. 217, e-mail

Renata Oloś - uzgadnianie zasad korzystania z przystanków zlokalizowanych w ciągu dróg publicznych gminnych, wydawanie zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych, tel. 18 20 20 485, pok. 221

Adam Lewiński - oświetlenie uliczne, tel. 18 20 20 439, pok. 222

Marcin Jaźwiec - remonty bieżące dróg, ulic, chodników, tel. 18 20 20 422, pok. 216

Magdalena Chilla-Latasz - remonty bieżące dróg, ulic, chodników, tel. 18 20 20 422, pok. 216

Piotr Rabiański - utrzymanie letnie i zimowe miasta, tel. 18 20 20 439, pok. 222

Piotr Manowiecki - tel.  18 20 20 485, pok. 221, e-mail

Zofia Kiełpińska - Naczelnik, tel. 18 20 20 451, pok. 206, e-mail

Robert Wicher - prowadzenie programów dydaktyczno-sportowych dla szkół podstawowych i gimnazjalnych, organizacja pracy nauczycieli w ramach P-P w-f, nadzór i kontrola, współpraca przy organizacji imprez sportowo-turystycznych, tel. 18 20 20 472, pok. 207, e-mail

Bernadeta Wrocławiak - prowadzenie spraw administracyjno-finansowych, konkurs ofert na realizację zadań gminnych z zakresu kultury fizycznej i sportu,współpraca przy organizacji imprez sportowo-turystycznych, tel.  18 20 20 472 , pok. 207, e-mail

Agnieszka Adamczyk - prowadzenie spraw związanych z organizacją FIS World Snow Day/ światowego Dnia Śniegu/, prowadzenie ewidencji obiektów turystycznych, kontakty międzynarodowe, tel. 18 20 20 472, pok. 207, e-mail

Aneta Zwijacz-Kozica - P.o. Naczelnika, tel. 18 20 20 471, pok. 218, e-mail

Katarzyna Karp - stypendia szkolne, ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece na dziećmi w wieku do lat 3 (rejestr żłobków i klubów dziecięcych, dotacja celowa), tel. 18 20 20 419, pok. 215, e-mail

Magdalena Bryniczka - szkolnictwo podstawowe i gimnazjalne, tel. 18 20 20 418, pok. 218, e-mail

Grażyna Pencak, tel. 18 20 20 418, pok. 218, e-mail

Ewa Mikołajczyk - księgowość, tel. 18 20 20 419, pok. 215, e-mail

Anna Ostrowska - Naczelnik, tel. 18 20 20 420, pok. 120

Elżbieta Całka - Główny Specjalista, tel. 18 20 20 428, pok. 117

Krzysztof Wacław - Główny Specjalista, tel. 18 20 20 484, pok. 107

Beata Bubla - wydatki z budżetu miasta, tel. 18 20 20 409, pok. 109

Małgorzata Patla - wydatki z budżetu miasta, tel. 18 20 20 459, pok. 107

Anna Michałczak - kasa, tel. 18 20 20 407, pok. 4

Bogusława Stępowska-Gąsienica - dochody budżetu miasta, tel. 18 20 20 484, pok. 107

Halina Szczerba - kasa, tel. 18 20 20 407, pok. 4

Zofia Tyrybon - dochody budżetu miasta, tel. 18 20 20 488, pok. 110

Stanisława Chowaniec - Naczelnik, tel. 18 20 20 408, pok. 108

Dorota Cudzich-Chotarska - wymiar podatku na łączne zobowiązanie podatkowe rolników, podatku rolnego poniżej 1 ha, podatku leśnego oraz podatku od środków transportowych. Zwrot podatku akcyzowego. Wydawanie informacji dotyczących ustalenia okresu ubezpieczenia rolniczego dla rolników do KRUS-u, tel. 18 20 20 414, pok. 114

Agnieszka Pawlikowska - wymiar podatku od nieruchomości oraz łącznego zobowiązania podatkowego dla osób niebędących rolnikami (litery A - L), tel.  18 20 20 435, pok.115

Magdalena Wszołek - wymiar podatku od nieruchomości oraz łącznego zobowiązania podatkowego dla osób niebędących rolnikami (litery Ł - Ż), tel. 18 20 20 435, pok. 115

Violetta Garbacz - ewidencja wpłat podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego oraz łącznego zobowiązania podatkowego dla osób niebędących rolnikami (litery A - J). Ewidencja wpłat opłaty od posiadania psa oraz opłaty miejscowej zainkasowanej przez osoby prawne, tel. 18 20 20 438, pok. 116

Karina Ziach-Stopka - ewidencja wpłat podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego oraz łącznego zobowiązania podatkowego dla osób niebędących rolnikami (litery K - Ż). Ewidencja wpłat opłaty od posiadania psa oraz opłaty miejscowej zainkasowanej przez osoby prawne, tel. 18 20 20 438, pok. 116

Aneta Jarosz-Zagata - wymiar podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób prawnych, jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej. Podatek od spadków i darowizn oraz czynności cywilnoprawnych, tel.  18 20 20 488, pok. 110

Wojciech Kowacz - ewidencja wpłat, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (litery Ł - Ż), tel. 18 20 20 498, pok. 115

Iwona Mateusiak - opłaty za dzierżawy, wieczyste użytkowanie, przekształcenia gruntów i nieruchomości, opłata targowa, renta planistyczna, opłata za korzystanie z przystanków, czynsze nieruchomości znajdujące się w zasobie Gminy Miasto Zakopane, tel.  18 20 20 405 , pok. 4

Rafacz Monika - opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (litery A - L), tel.  18 20 20 405 , pok. 4

Małgorzata Trzebunia, tel. 18 20 20 428, pok. 117

Kontakt elektroniczny wgg@zakopane.eu

Tomasz Filar - Naczelnik, tel. 18 20 20 426, pok. 227

Maciej Moskwa - Zastępca Naczelnika, regulacja stanu prawnego dróg, odszkodowania za nieruchomości zajęte pod drogi publiczne gminne, prowadzenie spraw związanych ze zwrotami nieruchomości, tel.  18 20 20 476 , pok. 225

Elżbieta Damięcka - komunalizacja mienia gminnego, regulacja stanu prawnego dróg, tel. 18 20 20 499 , pok. 226

Katarzyna Frączysta - sprzedaż nieruchomości gminnych, nabywanie nieruchomości na rzecz gminy, tel.  18 20 20 427, pok. 228

Henryk Maryniarczyk - dzierżawa nieruchomości gminnych, numeracja porządkowa nieruchomości, nazewnictwo ulic i placów, dokumentacja dot. Aktów Własności Ziemi, tel. 18 20 20 427, pok. 229

Zofia Kubacka - podziały nieruchomości, rozgraniczenia nieruchomości, opłata planistyczna, tel. 18 20 20 429, pok. 229

Renata Filas, tel. 18 20 20 427, pok. 228

Jan Malacina - opłaty za użytkowanie wieczyste gruntu, opłaty za trwały zarząd nieruchomości, użyczenia terenu, służebność gruntowa, przesyłu, wejścia w teren, tel. 18 20 20 427, pok. 228

Kinga Handzel - komunalizacja mienia gminnego, regulacja stanu prawnego dróg, tel. 18 20 20 499 , pok. 226

Jacek Dominiak - prowadzenie ewidencji dróg, wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego, określanie warunków technicznych, tel. 18 20 20 421, pok. 228, e-mail

Dagmara Szaflarska - uzgadnianie dokumentacji, wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego, określanie warunków technicznych, tel. 18 20 20 421, pok. 228

Maria Szczupalska - wydawanie zezwoleń na handel w pasie drogowym, tel. 18 20 20 429, pok. 229

Waldemar Jucha - konserwator, tel. 18 20 20 427, pok. 229

Marta Gratkowska - P.o. naczelnika, tel. 18 20 20 403, pok. 202, e-mail

Stanisław Pawlikowski - planowanie przestrzenne, tel. 18 20 20 441, pok. 201

Beata Wojs - sekretariat wydziału, tel. 18 20 20 404, pok. 203

Piotr Buczyński - wydawanie decyzji o warunkach zabudowy, wydawanie zaświadczeń/wypisów/wyrysów z MPZP, tel. 18 20 20 442, pok. 201

Sylwia Gąsienica-Kleryk-Strynka - wydawanie decyzji o warunkach zabudowy, tel.  18 20 20 403, pok. 202

Michał Kułach - pomoc administracyjna, tel. 18 20 20 442, pok. 200

Bartłomiej Rzepa - tel. 18 20 20 441, pok. 201

Joanna Staszak - Naczelnik, tel. 18 20 20 425 , pok. 220, email: kultura@zakopane.eu

Katarzyna Stachoń - Groblowy - współpraca z organizacjami pozarządowymi, prowadzenie spraw związanych z udzielaniem dotacji, organizacji imprez kulturalnych i obchodów, inne sprawy wynikające z zakresu działania Wydziału, tel. 18 20 20 436 , pok. 219 email: kultura3@zakopane.eu

Paulina Kroma - organizacji imprez kulturalnych i obchodów, inne sprawy wynikające z zakresu działania Wydziału, , tel. 18 20 20 436 , pok. 219 email: kultura4@zakopane.eu


Kontakt elektroniczny wos@zakopane.eu

Alicja Olkuska-Kowalczyk - p.o. Naczelnika, decyzje środowiskowe, ochrona zwierząt i zmiany stanu na gruncie, tel.  18 20 20 413, pok. 211, e-mail

Małgorzata Graca - decyzje środowiskowe, uzgadnianie dokumentacji, tel. 18 20 20 411, pok. 214, e-mail

Andrzej Staszak - wydawanie zezwoleń na usuwanie drzew, programy ochrony środowiska, łowiectwo, decyzje środowiskowe, tel.18 20 20 411, pok. 214, e-mail

Kinga Pawlikowska - wydawanie zezwoleń na usuwanie drzew, gospodarowanie drzewostanem gminnym, pomniki przyrody, utrzymywanie zieleni komunalnej, tel. 18 20 20 412, pok. 224, e-mail

Jan Schwenk - gospodarka wodno-ściekowa ochrona wód, tel. 18 20 20 413, pok. 211, e-mail

Artur Rafacz - gospodarka odpadami komunalnymi, nadzorowanie gospodarki odpadami komunalnymi w zakresie realizacji obowiązków wynikających z zapisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, tel. 18 20 20 474, pok. 223, e-mail

Ines Menendez Kwiatkowska - dotacje na wymianę źródła ciepła, tel. 18 20 20 497, pok. 213, e-mail

Ewa Stachowska - gospodarka odpadami komunalnymi, w tym wnioski na realizację usług dodatkowych, tel. 18 20 20 424e-mail

Aleksandra Mazur - gospodarka odpadami, sprawy związane z zakładaniem i nadzorem nad cmentarzami, dofinansowanie odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów budowlanych zawierających azbest, tel. 18 20 20 474, pok. 223, e-mail

Krzysztof Topór-Huciański - ekodoradca, tel. 18 20 20 497 , pok. 212 e-mail: ekodoradca@zakopane.eu

Andrzej Żegliń - praca w terenie

Kontakt elektroniczny org@zakopane.eu

Anna Łapsa - p.o. Naczelnika, tel. 18 20 20 466, pok. 111,  e-mail

Katarzyna Petlińska - główny specjalista, tel. 18 20 20 432, pok. 112

Marcin Jakubowski - tel. 18 20 20 432, pok. 112

Bartłomiej Chyc - informatyk,  pok. 121, e-mail

Wojciech Maszląg - informatyk, pok. 121, e-mail

Jakub Pietrzak - informatyk, pok. 121, e-mail

Marta Czekalska - centrala telefoniczna, tel. 18 20 20 400

Bernadetta Stalmach - podinspektor, tel. 18 20 20 400

Piotr Antczak - doręczenia pism wychodzących, tel. 18 20 20 400

Jakub Germański - Dziennik Podawczy, pisma wychodzące, tel. 18 20 20 400

Referat Gospodarczy

Marek Kurek - kierownik, tel. 18 20 20 454, pok. 22, e-mail

Beata Skrobot - archiwum, ewidencja mienia gminnego, zaopatrzenie, tel. 18 20 20 434, pok. 22, e-mail

Jan Kluś - konserwator, ksero, tel. 18 20 20 406

Janusz Duda - kierowca

Kontakt elektroniczny inwestycje@zakopane.eu

Wojciech Stankiewicz - Naczelnik, tel. 18 20 20 495, pok. 18b

Michał Halaczek - Kierownik Referatu Inwestycji, 18 20 20 495, pok. 18b,  e-mail

Karolina Wróblewska - Kierownik Referatu Strategii i Funduszy Zewnętrznych, tel. 18 20 20 482, pok. 18d, e-mail

Tadeusz Tylka - Główny Specjalista, tel. 18 20 20 480, pok. 20

Andrzej Haładyna - Główny Specjalista, tel. 18 20 20 480, pok. 20

Wojciech Urbaś, tel. 18 20 20 480, pok. 20

Danuta Bednarczyk - Inspektor, tel. 18 20 20 496, pok. 18 c

Joanna Zaniewicz - tel. 18 20 20 450, pok. 18 f

Joanna Żelechowska - Podinspektor, tel. 18 20 20 450, pok. 18 f

e-mail wydziału: wssie@zakopane.eu 

Zofia Martyniak - Naczelnik, tel. 18 20 20 443, pok. 16

Katarzyna Popiołek-Zagórska - dowody osobiste, tel. 18 20 20 437, pok. 15

Teresa Smółka - dowody osobiste, tel. 18 20 20 437, pok. 15

Marta Kielar-Chowaniec - ewidencja działalności gospodarczej, tel. 18 20 20 423, pok. 4

Aleksandra Skupień-Rzadkosz - ewidencja działalności gospodarczej, tel. 18 20 20 423, pok. 16

Elżbieta Foszczyńska - wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, wydawanie licencji taxi, tel. 18 20 20 463 , pok. 9, e-mail

Stanisław Budrzeński - zameldowania i wymeldowania, tel. 18 20 20 464, pok. 16

Karolina Kluś-Wyrostek - zameldowania, wymeldowania, tel. 18 20 20 464, pok. 16

Joanna Łapka - ewidencja ludności, zameldowania, wymeldowania, tel. 18 20 20 481 , pok. 4

Arkadiusz Godula - obrona cywilna, zarządzanie kryzysowe, sprawy związane z obronnością, tel. 18 20 20 431 , pok. 213

Renata Zielińska - Naczelnik, tel. 18 20 20 416, pok. 6, e-mail

Anna Kostelic - Inspektor - sprawy dotyczące ochrony zdrowia i opieki społecznej, tel. 18 20 20 415, pok. 13, e-mail

Dorota Polinkiewicz - Inspektor - sprawy związane z przydziałem mieszkań komunalnych, tel.  18 20 20 415, pok. 13, e-mail

Kinga Ripper-Miksiewicz - Główny Specjalista, tel. 18 20 20 415, pok. 13, e-mail

Jakub Sikorski - sprawy związane z osobami niepełnosprawnymi i seniorami, tel. 18 20 20 467 , pok. 13

Małgorzata Korab-Pańszczyk - kontrola wewnętrzna, tel. 18 20 20 483, pok. 119, e-mail

Paweł Styrczula, tel. 18 20 20 483, pok. 119

Małgorzata Musiał-Fecko - Radca Prawny, tel. 18 20 20 453, pok. 113, e-mail

Joanna Posadzka-Gil - Radca Prawny, tel.  18 20 20 440, pok. 209, e-mail

Sabina Gacek-Frankowska - Radca Prawny, tel.  18 20 20 432, pok. 112

Maciej Tokarz - Radca Prawny, tel. 18 20 20 440, pok. 209

Kontakt elektroniczny biuro.prasowe@zakopane.eu

Anna Karpiel-Semberecka - Kierownik, tel. 18 20 20 452, pok. 21, e-mail

Agata Pacelt-Mikler - Inspektor, miasta partnerskie i współpraca z zagranicą, tel. 18 20 20 449 , pok. 21, e-mail

Marta Jasuwienas-Zaleska - Inspektor, tel. 18 20 20 449, pok. 21, e-mail

Regina Korczak-Watycha - Inspektor, tel. 18 20 20 449, pok. 21,  e-mail

Kontakt elektroniczny: przetargi@zakopane.eu

Urszula Grzyb - Kierownik, tel. 18 20 20 448, pok. 8, e-mail

Ewa Stasik - przygotowywanie i sprawdzanie procedur z zakresu zamówień publicznych /przetargów/, tel. 18 20 20 430, pok. 7

Agnieszka Pancherz - rejestr zleceń i faktur, tel. 18 20 20 430, pok. 7

Natalia Skiepko - Miejski Konserwator Zabytków, tel. 18 20 20 473, pok. 204, e-mail

Małgorzata Staszel, tel. 18 20 20 473 , pok. 205

Bogusław Ożański -  tel. 18 20 20 431 , pok. 1

Grzegorz Drewniak - tel. 18 20 20 491, pok. 22

Kontakt: 18 20 20 478 (telefon całodobowy), mail: sm@zakopane.eu

Siedziba Straży Miejskiej mieści się na ul. Gimnazjalna 14, tel. 18 20 00 044 w godz. 7.00-15.00

Marek Trzaskoś - P.o. Komendanta, tel. 881 932 458

Józef Szyszka - Zastępca Komendanta Straży Miejskiej, tel. 694 485 633

Funkcjonariusze Straży Miejskiej (tel. 18 20 00 044): Maria Bafia-Bobek, Henryk Zwijacz-Kozica, Wiesław Lenard, Tomasz Pabis, Stanisław Sikoń, Bartłomiej Święchowicz, Henryk Ziemianek, Maciej Fajto, Wojciech Król-Tomków, Grzegorz Chorąży, Sławomir Kmiecik, Tomasz Herman, Rafał Filas, Grzegorz Zawiałów, Janos Sultis, Jakub Bukowski, Maciej Stoch

Sekretariat, ul. Tadeusza Kościuszki 13 - Halina Gąsienica-Roj, tel. 18 20 20 478, pok. 5

Kontakt elektroniczny usc@zakopane.eu

Katarzyna Czernik - Kierownik, tel. 18 20 20 475, pok. 11

Anna Krzeptowska-Sabała - Zastępca Kierownika, tel./fax 18 20 20 465, pok. 11

Agnieszka Gąsienica-Samek - stanowisko ds. urodzeń i zgonów oraz wydawania odpisów, tel./fax  18 20 20 465, pok. 11

Emilia Skupień - stanowisko ds. urodzeń i zgonów oraz wydawania odpisów, tel./fax 18 20 20 465 , pok. 11

192 88, całodobowo

Jeśli masz problem - zadzwoń - 192 88! Wspólnie zastanowimy się, co można zrobić w Twojej sytuacji.

Każda osoba niezależnie od wieku, wykształcenia, statusu społecznego, która przeżywa trudności życiowe może zadzwonić do Telefonu Zaufania.

Telefon zaufania 192 88 działa codziennie, także w dni wolne od pracy i święta w godzinach 18.00 - 22.00. 
Możesz anonimowo i bezpiecznie porozmawiać o tym, co Cię trapi. Nie zostaniesz zapytany o nazwisko, dokładny adres, miejsce pracy czy wygląd lub inne dane.

Telefon Zaufania stanowi oparcie dla osób dotkniętych osobistymi problemami, które nie chcą lub nie mogą dzielić się nimi z rodziną czy znajomymi, a próbują pokonać własne osamotnienie. 
Pomocy udziela zespół życzliwych i zaangażowanych specjalistów z różnych dziedzin. Dyżurni w Telefonie Zaufania działają poprzez uważne wysłuchanie i rozmowę z każdą dzwoniącą osobą, gwarantując anonimowość. Nie oceniają, nie krytykują ani nie potępiają oraz unikają wszelkiego nacisku religijnego, politycznego i ideologicznego.

Telefon zaufania nie zastępuje terapii ani działalności grup wsparcia.

Działalność Telefonu Zaufania jest finansowana ze środków Miasta Zakopane.

  • tel. 18 20 01 223 - TESKO; w godzinach pracy Urzędu - Adam Lewiński, tel. 18 20 20 439 , pok. 222