Jakość powietrza
Stopień jakości powietrza Dobra
Legenda
  Bardzo dobra
  Dobra
  Umiarkowana
  Brak danych
  Dostateczna
  Zła
  Bardzo zła
tabelka scrollowana
Czujniki GIOŚ NO2 CO O3 SO2
ul. Sienkiewicza   7.3   0   101.39   0
- - - - PM2.5 PM10 - - - - - - - -
ul. Sienkiewicza   -   15.67
Czujniki o mniejszej dokładności:
Kamieniec   3.75   4.78
Józefa Piłsudskiego   3.01   4.07
Tytusa Chałubińskiego   4.18   5.4
Zofii i Witolda Paryskich   5.64   7.78
Kuźnice   3.16   4.15
Szkoła Podstawowa w Kościelisku   9.62   11.97
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3
Partner: airly
Wt. 21.05 17:00
Deszczowo
20° / 12° słabe opady deszczu
Śr. 14:00
Deszczowo
16°
Czw. 14:00
Deszczowo
12°
Pt. 14:00
Deszczowo
16°
Sob. 14:00
Deszczowo
15°
Nd. 14:00
Deszczowo
17°
Zdjęcie promujące Zakopane

Strażacy z OSP Zakopane - Olcza podsumowali miniony rok. Przyjęto też w swe szeregi nowych członków.

W sobotę 09 marca w remizie OSP Zakopane  - Olcza odbyło się walne zebranie sprawozdawcze, na którym druhny i druhowie dokonali podsumowania minionego okresu, przedstawiając sprawozdania z działalności . Na tym ważnym wydarzeniu w życiu Ochotniczej Straży Pożarnej Zakopane - Olcza nie zabrakło też władz miasta. Wiceburmistrz Agnieszka Nowak-Gąsienica ze strażakami i zebranymi sympatykami OSP wysłuchała rozliczenia merytorycznego i finansowego pracy zarządu i komisji rewizyjnej za rok 2023. Duża frekwencja członków i gości świadczyła o ogromnym zainteresowaniu i zaangażowaniu w życie jednostki.

OSP Zakopane- Olcza kontynuuje swoją ważną misję w społeczności. Dziękujemy wszystkim za ich trud i poświęcenie! Odczytane zostały: sprawozdanie z działalności, sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie komisji rewizyjnej. Jednym z głównych punktów obrad było jednogłośne przyjęcie wszystkich wymaganych uchwał oraz udzielenie absolutorium zarządowi za działalność w roku 2023. To ogromne wyróżnienie dla całej jednostki i potwierdzenie skuteczności podejmowanych działań.

Na walnym zebraniu sprawozdawczym w OSP miała miejsce ważne ceremonia- ślubowanie nowych członków, podczas którego dzieci z młodzieżowej drużyny pożarniczej złożyli uroczyste ślubowanie, zobowiązując się do służby i obrony wspólnoty. To wyjątkowe wydarzenie dla uczestników, którzy już w tak młodym wieku chcą pomagać innym w potrzebie oraz zgłębiać tajniki strażackiej służby.

Druhowie, w duchu solidarności i wsparcia, uczcili również dzień po dniu kobiet, wręczając kwiaty. To piękny gest, który docenia i upamiętnia pracę i zaangażowanie wszystkich kobiet w ochotniczej straży pożarnej oraz wsparcie dla OSP. To piękny gest docenienia!

Pani Wiceburmistrz serdecznie gratulowała OSP, że ich szeregi zasiliła tak wspaniała młodzież! Podkreśliła, że ślubowanie młodych adeptów pożarnictwa bardzo ją osobiście wzruszyło, bo uroczystość jest niezwykła i niepowtarzalna, ponieważ te osoby kiedyś zasilą szeregi jednostki, by służyć „Bogu na chwałę- ludziom na pożytek”. To symboliczne zobowiązanie oznacza ich gotowość do służby społeczności i ochrony innych w sytuacjach zagrożenia. Ślubowanie to ważny moment w życiu młodych strażaków, a ich zobowiązanie jest nie tylko wobec OSP, ale także wobec społeczności, którą będą chronić i służyć. Przysięga na sztandar jest symbolicznym aktem, który łączy ich z tradycją i wartościami strażackiego braterstwa. To chwila, w której obiecują, że będą oddani swojej społeczności, gotowi do działania w każdej sytuacji.

Warto docenić ich poświęcenie i odwagę. Brawo dla tych młodych strażaków! Wszystkim strażakom, druhnom i druhom życzymy tylu samo powrotów, ilu wyjazdów.

Tekst/foto: MA

(AM)