Jakość powietrza
Stopień jakości powietrza Dobra
Legenda
  Bardzo dobra
  Dobra
  Umiarkowana
  Brak danych
  Dostateczna
  Zła
  Bardzo zła
tabelka scrollowana
Czujniki GIOŚ NO2 CO O3 SO2
ul. Sienkiewicza   9.7   0   101.39   0
- - - - PM2.5 PM10 - - - - - - - -
ul. Sienkiewicza   -   15.67
Czujniki o mniejszej dokładności:
Kamieniec   4.22   5.3
Józefa Piłsudskiego   3.5   4.78
Tytusa Chałubińskiego   6.32   8.47
Zofii i Witolda Paryskich   5.21   7.27
Kuźnice   4.55   5.81
Szkoła Podstawowa w Kościelisku   0.38   0.49
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3
Partner: airly
Wt. 21.05 17:00
Deszczowo
20° / 12° słabe opady deszczu
Śr. 14:00
Deszczowo
16°
Czw. 14:00
Deszczowo
12°
Pt. 14:00
Deszczowo
16°
Sob. 14:00
Deszczowo
15°
Nd. 14:00
Deszczowo
17°
Zdjęcie promujące Zakopane

Sprawdź, czy przysługuje Ci Zakopiańska Karta Mieszkańca

Dołącz do społeczności Zakopiańskiej Karty Mieszkańca i ciesz się wyjątkowymi przywilejami jako mieszkaniec Zakopanego.

Zakopiańską Kartę Mieszkańca może otrzymać każda osoba, która:

  • jest osobą dorosłą zameldowaną na pobyt stały w Zakopanem przez okres minimum 1 roku poprzedzającego dzień składania wniosku;
  • jest osobą dorosłą zameldowaną na pobyt czasowy w Zakopanem, rozliczającą podatek PIT w roku poprzedzającym składanie wniosku w Urzędzie Skarbowym w Zakopanem, wskazując jako miejsce zamieszkania adres na terenie Zakopanego;
  • jest osobą dorosłą, rozliczającą podatek PIT w roku poprzedzającym składanie wniosku w Urzędzie Skarbowym w Zakopanem, wskazując jako miejsce zamieszkania adres na terenie Zakopanego;

Do otrzymania Zakopiańskiej Karty Mieszkańca uprawnieni są również członkowie rodziny osób wyżej wymienionych, nieuzyskujący dochodów, których miejscem stałego zamieszkania jest Miasto Zakopane:

  • dzieci do ukończenia 18 roku życia;
  • dzieci od 18 do 26 roku życia, które kontynuują naukę.

Do otrzymania Zakopiańskiej Karty Mieszkańca uprawnione są także dzieci do 18 roku życia przebywające w placówce opiekuńczo-wychowawczej w Zakopanem.

Do wniosku należy złożyć następujące dokumenty: https://karta.zakopane.eu/n-aktualnosci-lista.qbpa...

Zarejestruj się na stronie internetowej https://karta.zakopane.eu/ i złóż elektroniczny wniosek lub zarejestruj się i złóż papierowy wniosek w Urzędzie Miasta Zakopane.


Regulamin

(AM)